Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Kandydaci

Kandydaci

Zapraszamy na studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe oraz na zajęcia IT Akademia do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (dawniej Mila College).

Studia pierwszego stopnia
uzyskany  tytuł: inżynier

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2008 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku informatyka – na czas nieokreślony.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi 3,5-letnie (7-semestralne) stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach (*):

(*) wybór specjalności następuje po drugim roku nauki.

W roku akademickim 2018/2019 studenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:

 1. Zajęcia I i II semestru Cisco Networking Academy (w ramach zajęć na I roku studiów).
 2. Produkty Microsoft (w ramach programu MSDNAA).
 3. Zajęcia w ramach Wszechnicy Informatycznej.
 4. Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
 5. Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
 6. Wykłady wszechnicy online – wykłady profesorów informatyki polskich szkół wyższych realizowane dla studentów WWSI.
 7. Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
 8. Konferencje Infoskop oraz Business Intelligence.
 9. Akademickie koła naukowe – Grafika 3ddot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security, Technologie ORACLE
 10. Kursy prowadzone w ramach projektu Uniwersytet Wirtualny realizowane we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 11. Interaktywny system kształcenia zdalnego WWSI on demand - dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
 12. Udział w programie Amazon Web Services Academy - najnowsza wiedza i umiejętności praktyczne z obszaru cloud computing

Warunki rekrutacji
Opłaty i zniżki
Stypendia
Najczęściej zadawane pytania
Biuro rekrutacji – czas pracy

IT Akademia

IT Akademia to propozycja kursów certyfikujących - aktualizujących i poszerzających wiedzę informatyczną, Kilka przykładowych wybranych szkoleń IT Akademia zrealizowanych w roku akademickim 2017/2018:

 


Studia drugiego stopnia
uzyskany  tytuł: magister

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2008 r., Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia - magisterskich.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi 2-letnie (4-semestralne) niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach:

W roku akademickim 2018/2019 studenci studiów II stopnia (magisterskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:

 1. Produkty Microsoft (w ramach programu MSDNAA).
 2. Zajęcia w ramach Wszechnicy Informatycznej.
 3. Zajęcia Visiting Profesors – wykłady profesorów uczelni amerykańskich.
 4. Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
 5. Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
 6. Wykłady wszechnicy online – wykłady profesorów informatyki polskich szkół wyższych realizowane dla studentów WWSI.
 7. Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
 8. Konferencje Infoskop oraz Business Intelligence.
 9. Akademickie koła naukowe – Grafika 3ddot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security, Technologie ORACLE
 10. Kursy prowadzone w ramach projektu Uniwersytet Wirtualny realizowane we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 11. Program IBM Skills Academy - możliwość uzyskania bez dodatkowych opłat certyfikatu IBM w ramach ścieżki mobile.
 12. Interaktywny system kształcenia zdalnego WWSI on demand - dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
 13. Udział w programie Amazon Web Services Academy - najnowsza wiedza i umiejętności praktyczne z obszaru cloud computing

Warunki rekrutacji
Opłaty i zniżki
Stypendia
Najczęściej zadawane pytania
Biuro rekrutacji – czas pracy

Studia podyplomowe

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi 1-roczne (2-semestralne) niestacjonarne studia podyplomowe na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach:

Warunki rekrutacji
Opłaty
Najczęściej zadawane pytania
Biuro rekrutacji

Robocik WWSI