Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Uczelnia >>> O Uczelni >>> Baza dydaktyczno-naukowa

Baza dydaktyczno-naukowa

Od października 2004 uczelnia mieści się w nowej siedzibie w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17. Obiekt będący własnością uczelni to budynek o powierzchni blisko 3000 m2. w nowoczesnym przystosowanym do potrzeb dydaktycznych budynku znalazły miejsce: 4 aule wykładowe - każda przystosowana do prowadzenia wykładów dla 130 osób, 10 laboratoriów komputerowych, 6 sal ćwiczeniowych, sala konferencyjna, bufet studencki oraz pomieszczenie klubowe, biblioteka uczelniana, 2 siłownie, pomieszczenia biurowo-administracyjne, archiwum uczelni oraz pomieszczenia sanitarne i magazynowe. Budynek został wykończony w najwyższym standardzie użytkowania, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami. Projekt użytkowania budynku, łączy walory funkcjonalności z wysoka estetyką wnętrz. Wykorzystuje maksymalnie dostępne powierzchnie, poprzez niekonwencjonalną aranżację ciągów komunikacyjnych oraz zaprojektowanie pomieszczeń użytkowych. Sale dydaktyczne oraz niektóre pomieszczenia socjalne zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę audiowizualną (nagłośnienie, dostęp do Internetu, projektory audiowizualne, ekrany) oraz funkcjonalne, ergonomiczne umeblowanie. Na zapleczu budynku uczelni znajduje się „miejski ogród” pełniący funkcje rekreacyjne dla studentów i pracowników dydaktyczno-naukowych.

Baza laboratoryjna i aparaturowa
w raporcie zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej oceniającego uczelnię (19- 20 stycznia 2007) stwierdzono: „bardzo dobrze zorganizowana baza laboratoryjna. Nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem pozwalającym na realizację programu nauczania i zaspokojenie zainteresowań studentów”.
Na podkreślenie zasługuje współpraca szkoły z czołowymi firmami branży IT w tworzeniu infrastruktury informatycznej, szczególnie z HP oraz Cisco. Uczelnia dysponuje jednolitą siecią LAN z 350 terminalami (w tym 288 terminali dydaktycznych). Uczelnia dysponuje pięcioma nowoczesnymi laboratoriami stworzonymi dla potrzeb specjalności prowadzonych w ramach studiów oraz laboratorium podstaw techniki. Uczelnia dysponuje ponadto aulą wykładową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt TV, przygotowaną do realizacji nagrań telewizyjnych wykładów, dla potrzeb własnych oraz dla zleceniodawców zewnętrznych. Uczelnia poprzez dedykowane łącze światłowodowe jest wyposażona we własny dostęp do sieci Internet o przepustowości 30 Mb/s.

Uczelniane Centrum Zarządzania Zasobami Dydaktyczno-Naukowo-Informacyjnymi oraz Laboratoria Informatyczno - Techniczne

Zintegrowany system informatyczny uczelni jest zarządzany z poziomu Uczelnianego Centrum Zarządzania zasobami dydaktyczno-naukowo-informacyjnymi, które jest wyposażone w 16 serwerów dedykowanych dla różnych obszarów systemu
W chwili obecnej uczelnia dysponuje dziesięcioma pracowniami w skład których wchodzą labolatoria informatyczne, labolatorium techniczne i pracownia bez barier:

Laboratorium Inżynierii Oprogramowania prowadzone przez Zakład Inżynierii Oprogramowania

Opis PDF

Celem było zbudowanie infrastruktury technicznej, przygotowującej studentów do pracy na stanowiskach analityków, projektantów i programistów oraz pomagającej w efektywnym zarządzaniu i analizie oraz samym tworzeniu oprogramowania.

Zrealizowane laboratorium umożliwia wspieranie tworzenia oprogramowania dla zastosowań edukacyjnych oraz przygotowania studentów do tworzenia oprogramowania do zastosowań komercyjnych. Zostały w nim rozwinięte metody zarządcze oraz programistyczne, z których korzystać mogą studenci oraz współpracujące firmy w postaci kursów czy wspólnie opracowywanych systemów informatycznych wysokiej jakości.

W skład laboratorium wchodzi zaplecze sprzętowe i programowe (oprogramowanie nie tylko do implementacji, ale też wspomagające analizę i zarządzanie projektami programistycznymi).
Podstawowy cel stworzonego laboratorium to zapewnienie realizacji wszystkich zagadnień, które objęte są programem nauczania na specjalności „Inżynieria oprogramowania” realizowanych w ramach następujących przedmiotów:

 1. Inżynieria oprogramowania
 2. Programowanie komponentowe i  rozproszone
 3. Generatory aplikacji
 4. Systemy informacji przestrzennej (Technologie GIS)
 5. Projekt indywidualny i grupowy
 6. Praca dyplomowa

Laboratorium Inżynierii Internetu prowadzone przez Zakład Inżynierii Oprogramowania

Opis PDF

Celem było zbudowanie infrastruktury technicznej, pomagającej studentom nabycie praktycznych umiejętności z zakresu technologii funkcjonujących na bazie Internetu. Laboratorium ma umożliwić realizację ćwiczeń z zakresu następujących obszarów aplikacji internetowych:

 1. Wielowarstwowe aplikacje oparte o serwisy sieciowe i serwery aplikacji WWW,
 2. Aplikacje tworzone na urządzenia mobilne w środowisku,
 3. Systemy wspomagana decyzji i "inteligentnego" przeszukiwania baz wiedzy,
 4. Multimedialne portale WWW.

Podstawowy cel stworzonego laboratorium to zapewnienie realizacji wszystkich zagadnień, które objęte są programem nauczania na specjalności „Inżynieria oprogramowania” realizowanych w ramach następujących przedmiotów:

 1. Technologie internetowe
 2. Programowanie internetowe
 3. Projektowanie aplikacji mobilnych
 4. Wzorce projektowe aplikacji
 5. Projekt indywidualny i grupowy
 6. Praca dyplomowa

Laboratorium Inżynierii Multimediów prowadzone przez Zakład Inżynierii Oprogramowania

Opis PDF

Celem było zbudowanie infrastruktury technicznej, pomagającej studentom w przygotowaniu się do pracy w firmach wytwarzających lub korzystających z oprogramowania operującego na danych multimedialnych (np. firmy reklamowe, studia filmowe i  dźwiękowe).

Zrealizowane laboratorium umożliwia wprowadzenie studentów w dziedzinę grafiki komputerowej, zapoznanie z podstawowymi pojęciami i algorytmami rastrowej grafiki komputerowej a także ze sprzętem, oprogramowaniem i zastosowaniem grafiki. Ponadto studenci mają możliwość zapoznania się z programowaniem wizualnym z użyciem języka obiektowego i interfejsu graficznego, narzędziami do pracy nad akustyka mowy, systemami multimedialnymi.
w skład laboratorium wchodzi zaplecze sprzętowe i programowe (oprogramowanie do pracy z grafiką 3D, dźwiękiem, sprzęt i narzędzia do tworzenia animacji i filmów).
Podstawowy cel stworzonego laboratorium to zapewnienie realizacji wszystkich zagadnień, które objęte są programem nauczania na specjalności „Inżynieria multimediów” realizowanych w ramach następujących przedmiotów:

 1. Cyfrowa reprezentacja dźwięku i obrazu
 2. Analiza obrazów i sygnałów mowy
 3. 3-W grafika i animacja komputerowa
 4. Cyfrowy film
 5. Projekt indywidualny i grupowy
 6. Praca dyplomowa

Zakład Informatycznych Technologii Zarządzania

Opis PDF

Celem było zbudowanie infrastruktury technicznej, przygotowującej studentów do pracy na stanowiskach specjalistów w zakresie oprogramowania bazodanowego oraz pomagającej w zapoznaniu się z systemami informacyjnymi i informatycznymi przedsiębiorstwa, zarządzaniem projektami systemów informatycznych, obiegiem informacji, podstawowymi pojęciami z  dziedziny sztucznej inteligencji oraz wykorzystaniem systemów ekspertowych w  biznesie, zarządzaniu i technice.

Zrealizowane laboratorium umożliwia tworzenie oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem, a w szczególności pozwala na zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi nadzorowanie procesu projektowania systemów, ich implementacji i rozliczania poszczególnych faz realizowanego projektu, ponadto zaimplementowane są narzędzia wspomagające nadzorowanie obiegu informacji w przedsiębiorstwie.

W skład laboratorium wchodzi zaplecze sprzętowe i programowe (systemy bazodanowe ORACLE i MS SQL, oprogramowanie wspierające zarządzanie projektami, narzędzia typu CASE, narzędzia do tworzenia systemów ekspertowych).
Podstawowy cel stworzonego laboratorium to zapewnienie realizacji wszystkich zagadnień, które objęte są programem nauczania na specjalności „Zarządzanie zasobami informacyjnymi” realizowanych w ramach następujących przedmiotów:

 1. Systemy informatyczne zarządzania
 2. Projektowanie systemów informatycznych
 3. Zarządzanie projektami
 4. Zarządzanie dokumentami
 5. Projekt indywidualny i grupowy
 6. Praca dyplomowa

Laboratorium inżynierii sieci teleinformatycznych prowadzone przez Zakład Systemów Informatycznych

Opis PDF

Celem przedsięwzięcia było zbudowanie infrastruktury technicznej, pozwalającej studentom na zapoznanie się z wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych oraz do przygotowania do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

Zrealizowane laboratorium umożliwia rozwiązywanie realnych problemów oraz oferuje cały zestaw środków i narzędzi internetowo - multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

w  laboratorium możliwy jest do realizacji program nauczania obejmujący między innymi następujące zagadnienia:

 • terminologie sieciowe i protokoły,
 • standardy sieci komputerowych,
 • sieci lokalne (LAN),
 • sieci rozległe (WAN),
 • modele OSI i TCP/IP,
 • okablowanie sieciowe,
 • urządzenia sieciowe (m.in. routery, przełączniki),
 • Internet,
 • protokół IP,
 • adresowanie w sieci.

W skład laboratorium wchodzi zaplecze sprzętowe i programowe.
Podstawowy cel stworzonego laboratorium to zapewnienie realizacji wszystkich zagadnień, które objęte są programem nauczania na specjalności „Inżynieria sieci teleinformatycznych” realizowanych w ramach następujących przedmiotów:

 1. Sieci komputerowe
 2. Systemy teleinformatyczne
 3. Programowanie usług sieciowych
 4. Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
 5. Inżynieria systemów teleinformatycznych
 6. Projekt indywidualny i grupowy
 7. Praca dyplomowa

Laboratorium inżynierii bezpieczeństwa systemów informatycznych prowadzone przez Zakład Systemów Informatycznych

Opis PDF

Celem przedsięwzięcia było zbudowanie infrastruktury technicznej, pozwalającej studentom na zapoznanie się z wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Zrealizowane laboratorium umożliwia rozwiązywania realnych problemów oraz oferuje cały zestaw środków i narzędzi internetowo - multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

W skład laboratorium wchodzi zaplecze sprzętowe i programowe.
Podstawowy cel stworzonego laboratorium to zapewnienie realizacji wszystkich zagadnień, które objęte są programem nauczania na specjalności „Inżynieria sieci teleinformatycznych” realizowanych w ramach następujących przedmiotów:

 1. zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm ISO/IEC 27001
 2. bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 3. bezpieczeństwo i niezawodność systemów rozproszonych
 4. wykrywanie i analiza zagrożeń w sieci Internet
 5. Projekt indywidualny i grupowy
 6. Praca dyplomowa

Laboratorium Techniczne prowadzone przez Zakład Podstaw Informatyki
(Laboratorium fizyki, podstaw miernictwa i elektroniki)

Opis PDF

Celem było zbudowanie infrastruktury technicznej, umożliwiającej studentom zdobycie niezbędnej praktycznej wiedzy wymaganej od studentów uczelni technicznych zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania.
w  skład laboratorium wchodzi zaplecze sprzętowe i programowe.

Podstawowy cel stworzonego laboratorium to zapewnienie realizacji zagadnień, które objęte są programem nauczania realizowanych w ramach następujących przedmiotów:

 1. Podstawy fizyki.
 2. Podstawy elektrotechniki, elektroniki i  miernictwa.

Pracownia Bez Barier

Opis PDF

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została otwarta nowoczesna pracownia komputerowa, dostosowana do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, chcących rozwijać swoją wiedzę. Bezpłatna pracownia jest dostępna nie tylko dla studentów uczelni, ale dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z  zasobów edukacyjnych WWSI.


Dzięki nowoczesnemu sprzętowi zastosowanemu w Pracowni Bez Barier osoby niedowidzące i  niewidome mogą bez przeszkód korzystać z komputerów z oprogramowaniem do syntezy mowy. Zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalają na wydruk tekstów brajlowskich, korzystanie z kserokopiarki, syntezatorów mowy, powiększalników, Internetu oraz udział w formach dyskusyjnych.
Naszym celem było stworzenie miejsca, dzięki któremu osoby niepełnosprawne będą miały taką samą szansę na zdobywanie wiedzy jak inni – mówi Rektor WWSI, Andrzej Żyławski.- Chcąc umożliwić osobom spoza WWSI łatwy i przyjazny dostęp do zasobów laboratorium, pracujemy nad stworzeniem autorskiego modułu informatycznego, za pomocą którego będzie możliwa elektroniczna rezerwacja stanowiska, dostęp do materiałów zgromadzonych na serwerze i udział w forach dyskusyjnych.

Biblioteka

Księgozbiór uczelni obejmuje najświeższe pozycje z dziedziny informatyki, wydawane przez wydawnictwa specjalizujące się w tematyce informatycznej.

W opinii studentów i pracowników, biblioteka uczelni nadąża za szybko rozwijającym się rynkiem nowości informatycznych. Uczelnia prenumeruje 24 czasopisma. Roczniki czasopism fachowych są przechowywane. Zrezygnowano z prenumerowania i przechowywania tytułów, które są dostępne w Internecie. Biblioteka posiada też zbiór kaset magnetofonowych i video. Zrezygnowano z tradycyjnych katalogów drukowanych (kartkowych). Książki opracowywane są komputerowo w Systemie Bibliotecznym. Katalog Biblioteki jest dostępny w Internecie na stronie Szkoły. Biblioteka dysponuje czytelną wyposażoną w komputery z oprogramowaniem przydatnym studentom. Obecnie (styczeń 2008) biblioteka dysponuje księgozbiorem wielkości ponad 7000 woluminów. Działy księgozbioru: bazy danych, biznes IT, CAD, DTP, digital lifestyle, fotografia cyfrowa, grafika komputerowa, sztuczna inteligencja, gry, hacking, hardware, Office, Podstawy komputera, Programowanie, Inżynieria systemów, Zarządzanie projektami, serwery internetowe, sieci komputerowe, systemy operacyjne, webmasterstwo, elektronika i elektrotechnika, fizyka, analiza matematyczna, matematyka dyskretna, logika, algorytmy i struktury danych, statystyka, probabilistyka, etyka zawodu, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, mikro i makroekonomia, decyzje menedżerskie, badania operacyjne, rachunkowość, small business.

Robocik WWSI