Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> IT Akademia >>> Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco „Cisco Networking Academy”.

Czas trwania: 4 semestry nauki (co najmniej 6 miesięcy)

Liczba godzin: 50 godzin lekcyjnych w każdym semestrze

Tryb: spotkania raz lub dwa razy w tygodniu (wtorek i/lub czwartek) od 17.00 do 20:45.

Terminy zajęć dla nowego kursu:

I semestr: 26 luty; 05, 12, 14, 19, 26 marzec; 02, 09, 18, 23 kwiecień

II semestr: 07, 14, 21, 23, 28 maj; 04, 11, 13, 18, 25 czerwiec;

Miejsce: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Lewartowskiego 17

Forma: szkolenia odbywać się będą w formie wykładów, laboratoriów (na sprzęcie fizycznym oraz symulatorze Packet Tracer), studiów przypadku oraz tzw. Samokształcenia.

Zakres tematyczny: CCNA Routing and Switching (wersja 6)
Program Cisco CCNA Routing and Switching jest zaprojektowany dla studentów Cisco Networking Academy®, którzy poszukują pracy w branży ICT lub chcą spełnić warunki wstępne do realizacji bardziej specjalistycznych umiejętności. CCNA Routing and Switching oferuje zintegrowane i kompleksowe omówienie zagadnień sieciowych, od podstaw do zaawansowanych aplikacji i usług, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia i rozwoju umiejętności zawodowych.
Program jest odpowiedni dla studentów na wielu poziomach kształcenia i typów instytucji, w tym szkół wyższych, szkół średnich, uczelni, szkół technicznych i ośrodków kultury.
Semestry:

 1. Wprowadzenie do sieci (Introduction to Networks)
  1. Poznawanie sieci
  2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
  3. Protokoły i komunikacja w sieci
  4. Dostęp do sieci (warstwa łącza danych oraz warstwa fizyczna)
  5. Ethernet
  6. Warstwa sieciowa
  7. Warstwa transportowa
  8. Adresacja IP
  9. Podsieci IP
  10. Warstwa aplikacji
  11. To jest sieć!
 2. Podstawy routingu i przełączania (Routing and Switching Essentials)
  1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
  2. Podstawowa konfiguracja przełącznika
  3. Sieci VLAN
  4. Podstawy routing
  5. Routing między sieciami VLAN
  6. Routing statyczny
  7. Routing dynamiczny
  8. Protokół OSPF działający w pojedynczym obszarze
  9. Listy kontroli dostępu (ACL)
  10. DHCP
  11. Translacja adresów sieciowych dla IPv4
 3. Skalowanie sieci (Scaling Networks)
  1. Wprowadzenie do skalowania sieci
  2. Nadmiarowość w sieciach LAN
  3. Agregacja łączy
  4. Sieci bezprzewodowe LAN
  5. Dostosowywanie i rozwiązywanie problemów z jednoobszarowym protokołem OSPF
  6. Wieloobszarowy protokół OSPF
  7. Protokół EIGRP (Enhanced Interior Gateway Protocol)
  8. EIGRP - Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów
  9. Licencjonowanie i obrazy IOS
 4. Łączenie Sieci (Connecting Networks)
  1. Hierarchiczne projektowanie sieci
  2. Podłączenie do WAN
  3. Połączenia typu punkt-punkt
  4. Protokół Frame Relay
  5. Rozwiązania Szerokopasmowe
  6. Zabezpieczanie połączeń „site-to-site”
  7. Monitorowanie sieci (Syslog, SNMP, NetFlow)
  8. Rozwiązywanie problemów z siecią

Szkolenia przeznaczone jest dla: osób z umiejętnościami analitycznymi, potrafiących rozwiązywać złożone problemy. Warunkiem przystąpienia do nauki w kolejnych semestrach jest ukończenie nauki w semestrze poprzedzającym i pozytywne zaliczenie egzaminów kończących semestr. Udział w szkoleniu mogą wziąć studenci i absolwenci WWSI, studenci innych uczelni oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Certyfikaty: Po ukończeniu całego szkolenia w ramach kursu CCNA Routing and Switching absolwenci będą przygotowani do zdawania egzaminu na tytuł CCNA (Cisco Certified Network Associate). Egzaminy CCNA odbywają się w centrach certyfikacyjnych Pearson VUE i mają formę pytań testowych z elementami laboratoriów praktycznych. Uzyskany certyfikat jest honorowany na całym świecie. Zaliczenie egzaminu końcowego Akademii z wynikiem przynajmniej 75%  umożliwia otrzymanie zniżki na egzamin certyfikujący (aktualnie 58%).

Materiały szkoleniowe: Po przyjęciu na kurs, studentowi Akademii zostanie założone konto na serwerze Cisco Networking Academy, które umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych oraz zdalne zdawanie egzaminów w ramach szkolenia z dowolnego komputera pracującego w sieci Internet (w przypadku, gdy student posiada już konto, zostanie ono przypisane do kursu, na który będzie uczęszczał).

Koszty:

 • studenci i absolwenci WWSI –700zł za semestr
 • pozostałe osoby – 800zł za semestr

Minimalne wymagania wstępne:

 • podstawy obsługi komputera,
 • podstawy z matematyki i fizyki z zakresu szkoły średniej,
 • znajomość języka angielskiego (materiały szkoleniowe w języku angielskim),
 • świadectwo ukończenia I semestru CNA (lub wyższych) w przypadku zapisu na kolejne semestry Akademii

Zgłoszenia:
Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres: cisco@wwsi.edu.pl
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST WNIESIENIE OPŁATY PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy!!!

Robocik WWSI