Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Relacje z rynkiem pracy >>> Korporacyjne programy edukacyjne >>> Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

W 2002 roku na mocy porozumienia z firmą Cisco Systems Polska Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki uzyskała status Regionalnej Akademii Cisco. Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program - CNAP) jest programem edukacji w zakresie technologii sieciowych. Na świecie realizowany jest od 1997 roku, w Polsce - od 2000 roku we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami. Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 250 000 uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Od maja 2003 roku działa Internetowa Platforma Rekrutacyjna - serwis absolwentów CNA. Zadaniem serwisu jest ułatwienie kontaktów pomiędzy specjalistami w zakresie sieci komputerowych a potencjalnymi pracodawcami.
W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki przygotowania do uruchomienia Akademii rozpoczeły się w roku 2001, uczelnia we własnym zakresie przygotowała specjalistycznie wyposażone pracownie oraz przeszkoliła wykładowców. W pierwszym roku działalności Akademii w zajęciach dotyczących konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi wzięło udział blisko 700 studentów. W ciągu najbliższych dwóch lat programem CNA zostanie objętych 2500 studentów uczelni. W tym celu Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki rozbudowała infrastrukturę Akademii o kolejne laboratorium sieciowe. Elementy programu Cisco Networking Academy zostały wprowadzone do programu studiów inżynierskich, stanowią też bazę programową dla studiów podyplomowych prowadzonych przez uczelnię. Stała komunikacja pomiędzy Cisco i Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki pozwala na aktualizację programów nauczania w zależności od rozwoju technologii, wymagań rynku pracy i potrzeb odbiorców.


W 2003 roku Akademia Regionalna Cisco przy Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki zajęła trzecie miejsce wśród europejskich Akademii Regionalnych pod względem liczby i jakości kształcenia uczestników.
W niedalekiej przyszłości przy Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki zostanie utworzone Autoryzowane Centrum Testowe CNA.
Cisco Systems Polska
Cisco Networking Academy

Robocik WWSI