Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> IT Akademia >>> ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

IT Infrastructure Library (ITIL®) to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT. Korzysta z niego rzesza organizacji, firm różnej wielkości; prywatnych i z sektora publicznego; wewnętrznych działów IT, centrów usług wspólnych czy komercyjnych dostawców usług IT. Znajomość podstaw procesowego modelu zarządzania proponowanego przez ITIL jest istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania działów i organizacji zajmujących się świadczeniem usług IT.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na dwudniowe szkolenie „ITIL® Foundation”

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz  obszarami związanymi z modelem ITIL®

Zakres szkolenia: Przedstawienie koncepcji organizacji IT jako dostawcy usług informatycznych. Poznanie najlepszych światowych praktyk skutecznego i efektywnego zarządzania cyklem życia usług od strony operacyjnej, oraz ciągłego doskonalenia procesów i dostarczanych usług. Poznanie podstawowej znajomość definicji, ról i odpowiedzialności wg ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management, przygotowanie do egzaminu.

Program obejmuje zagadnienia:

 1. Zarządzanie  Usługami IT (ITSM)  jako praktyka
  Uczestnik  poznaje pojęcie usługi  IT i  rozumie koncepcje zarządzania  usługami jako praktyki. Rozumie pojęcia usługi / klienta wewnętrznej(go)  i zewnętrznej(go), interesariuszy Poznaje  ogólny model procesowy dla procesów  IT  (procesy, role, funkcje)
 2. Cykl życia usługi IT
  Uczestnik rozumie wartość  jaką daje  zarządzanie usługą w całym cyklu jej życia. Poznaje etapy cyklu życia i ich znaczenie dla dostarczenia wartości  dla obiory usługi.
  W szczególności  rozumie:
  - strukturę cyklu życia
  - cele i zasady dla  Strategii Usług  i  jej  wartości dla biznesu
  - cele i zasady dla  Projektowania  Usług  i  jego  wartości dla biznesu
  - cele i zasady dla  Przekazania  Usług  i  jego   wartości dla biznesu
  - cele i zasady dla  Dostarczania  Usług  oraz znaczenie dla wsparcia operacyjnego biznesu
  - cele i znaczenie potrzeby ciągłego doskonalenia  usług i procesów IT
 3. Ogólne koncepcje i definicje
  Uczestnik zapoznaje się i rozumie  terminologię  i definicje  ITIL’a (np. użyteczność , gwarancja, portfel usług, dostawca SLA/OLA, zmiana )- zgodnie ze słownikiem pojęć ITIL’a
 4. Kluczowe zasady i modele
  Uczestnik uzyskuje umiejętność:
  - opisu  kreowania  wartości  poprzez zarządzanie  usługami
  - definiowania  wymaganych ważnych komponentów usług
  (ludzie, technologia)
  - procesów  oraz  procedur niezbędnych  do dostarczenia usług
  - definiowania  metod pomiarów i  mierników usług
 5. Wybrane procesy,
  Uczestnik nabywa wiedzę  o poszczególnych procesach IT z biblioteki ITIL  i ich miejscu w cyklu życia usługi. 
  Poznaje  bardziej szczegółowo zasady dla czterech  kluczowych procesów i powiązań między nimi oraz zapoznaje się ogólnie z celami i zakresem pozostałych osiemnastu procesów wchodzących w skład  biblioteki
 6. Funkcje
  Uczestnik zapoznaje się  i rozumie  funkcję organizacji wsparcia oraz  ogólnie  pozostałe trzy   funkcje wchodzące w skład praktyk   ITIL’a
  - Service Desk (role, cele, struktura organizacyjna, mierniki efektywności)
  - zarządzanie technologią, zarządzanie aplikacjami oraz mostek operacyjny i zarządzanie  centrum danych
 7. Role - Uczestnik poznaje role: właściciela procesu ,menadżera procesu, operatora procesu, właściciela usługi

Kompetencje i szkolenia  oraz próbny egzamin
Omawiane są modele kompetencyjne  dla ITIL’a  (szkolenia, certyfikacje).
Przeprowadzany jest egzamin próbny i omówienie rozwiązań testu.

Szkolenie kończy się akredytowanym egzaminem (EXIN)  test w j. angielskim

Cena szkolenia (brutto): wynosi 1900 PLN /osoba (dla studentów WWSI 1700 zł) – z egzaminem.

Prowadzący:

Andrzej Bartkowiak - ITIL® Expert, ITIL® Service Manager, ITIL® Practitioner, ISO/IEC 20000 Consultant/Manager. Audytor wiodący systemów zarządzania ISO/ISEC 20000, ISO 27001, ISO 14001. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Od 2011 właściciel B-Option (projekty, audyty, szkolenia, doradztwo IT).   Jest akredytowanym trenerem ITIL® SIAM® VeriSM™ AgileScrum®. Posiada również certyfikaty w zakresie zarządzania Projektami PRINCE2® (Practitioner) oraz Ochrony Danych Osobowch (zgodne z RODO). Osobowość Roku 2011 "Lider Wsparcia" Help Desk Institute Polska. Juror Konkursu HDI Polska "Lider Wsparcia" Współzałożyciel i członek IT Service Management Forum Polska.

Renata Podlewska - Jest akredytowanym trenerem SIAM®/VeriSM™,AgileScrum®. Posiada certyfikaty audytora wiodącego ISO 20000, Inspektora Ochrony Danych, audytora ISO27001 i 22301.

 

Termin szkolenia zostanie uzgodniony po zebraniu się min. 10 grupy uczestników.

Oosby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem:wjakubowska@wwsi.edu.pl

Zapraszamy!

Robocik WWSI