Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Uczelnia >>> O Uczelni >>> Kadra dydaktyczno-naukowa

Kadra dydaktyczno-naukowa

Zajęcia dydaktyczne w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, posiadających w swoim dorobku osiągnięcia akademickie (publikacje, prace naukowo-badawcze, udział w konferencjach naukowych) jak również osiągnięcia o charakterze praktycznym (kierowanie lub udział w realizacji oraz implementacja projektów informatycznych). Nasi wykładowcy to profesorowie o uznanym dorobku akademickim oraz praktycy związani na co dzień z firmami branży IT, legitymujący się profesjonalnymi certyfikatami w zakresie kompetencji z różnych obszarów zastosowań informatyki (Microsoft Certified Technology Specialist,Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Professional,

Zobacz jak wykładowcy WWSI prowadzą zajęcia

Microsoft Certified Trainer, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP),Instructor Cisco Certified Network Associate (CCNA), Instructor Cisco Certified Network Professional (CCNP) Cisco Certified Security Professional (CCSP) w ramach certyfikacji VPN and Security Certifications, 4011 Recognition (US NSA Security Cetrification), 4013 Recognition (US NSA Security Certification), PRINCE2® Foundation, Certified Lotus Specialist In Maintaining Domino R5/R6 Servers and Users, Certified Lotus Specialist In Domino R5 Designer Fundamentals i wiele innych). Posiadanie przez większość wykładowców zarówno dorobku akademickiego, jak również profesjonalnych umiejętności z zakresu ICT jest wyrazem ukierunkowania Uczelni na kształcenie praktyczne. Blisko 80% wykładowców to akademicy i jednoczenie praktycy zatrudnieni w firmach stosujących technologie ICT, specjaliści odpowiedzialni za nadzór, rozwój i eksploatację wewnątrz firmowych systemów informatycznych, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniami w trakcie prowadzonych zajęć

Państwowa Komisja Akredytacyjna w czasie wizytacji przeprowadzonej w Uczelni w dniach 24-25 maja 2013 oceniła kadrę dydaktyczno-naukową Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na najwyższą ocenę:

Wyróżniającą
jako jedną z 9 uczelni w Polsce

Kryterium oceny cząstkowej Ocena
Koncepcja rozwoju kierunku W pełni
Cele i efekty kształcenia oraz system weryfikacji W pełni
Program studiów W pełni
Zasoby kadrowe Wyróżniająco
Infrastruktura dydaktyczna W pełni
Prowadzenie badań naukowych Wyróżniająco
System wsparcia studentów w procesie uczenia się W pełni
Wewnętrzny system zapewniania jakości W pełni
Ocena końcowa Pozytywna

Zobacz pełną ocenę kadry naukowo-dydaktycznej WWSI przez PKA tutaj

 

 

Aktualny wykaz pracowników dydaktyczno-naukowych zatrudnionych w Uczelni:

L.p Nazwisko i imię Specjalności Wykładane przedmioty
1. prof. dr hab. inż. Galwas Bogdan elektronika,
informatyka
Techniki transmisji sygnałów cz.1, cz.2
Wybrane zagadnienia teleinformatyki
2. prof. dr hab. inż. Łuba Tadeusz informatyka, telekomunikacja Eksploracja danych
Data Mining
3. prof. dr hab. inż. Sienkiewicz Piotr automatyka i robotyka,
informatyka,
Historia informatyki
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Prawne aspekty informatyki
4. prof. dr hab. inż. Winnicki Ireneusz geodezja i kartografia,
matematyka,
informatyka
Algebra liniowa z geometrią analityczną cz.1, cz.2
Analiza matematyczna
5. prof. dr hab inż. Zaikin Oleg informatyka Zaawansowane systemy baz danych
Advanced Database Systems
Matematyka dyskretna
6. prof. dr hab. inż. Zaskórski Piotr informatyka,
nauki o obronności
Systemy informatyczne zarządzania
Metody i techniki projektowania systemów informatycznych
Inżynieria integracji usług informatycznych
Ewaluacja i walidacja projektów
7. prof. dr hab. Maciej Sysło informatyka
matematyka
Matematyka dyskretna
8.
dr hab. inż. Gniazdowski Zenon, prof. WWSI elektronika,
informatyka
Matematyka dyskretna
Eksploracja danych
Algorytmy i struktury danych
Technika cyfrowa cz.1, cz.2
9. dr hab. Edith Elkind informatyka Przedmiot monograficzny I:
Monographic Lecture I:Strategic Reasoning
Przedmiot monograficzny II:
Monographic Lecture II: Introduction to Multi-Agent Systems
Przedmiot monograficzny III:
Monographic Lecture III: Methods and Techniques of Project Management
10. dr hab. Emma Kusztina prof. WWSI matematyka Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych
11. dr hab. Grabowski Michał, prof. WWSI informatyka
matematyka
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Advanced Object-Oriented Design
Języki i paradygmaty programowania
12. dr hab. Przymusiński Teodor, prof. WWSI informatyka,
matematyka
Wprowadzenie do sieci neuronowych i ich zastosowań
13. dr hab. inż. Stachowicz Marian, prof. WWSI informatyka,
automatyka i robotyka
Intelligent control systems
14. dr Zadrozny Wlodek, prof. WWSI matematyka
informatyka
Elementy sztucznej inteligencji cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5, cz.6
15. dr inż. Chaładyniak Dariusz geodezja i kartografia
informatyka
Systemy i sieci teleinformatyczne
Technologie sieciowe
Architektura systemów komputerowych
16. dr inż. Figat Paweł informatyka Generatory aplikacji
Metody numeryczne
Zaawansowane systemy baz danych
17. dr inż. Figielska Ewa automatyka i robotyka,
informatyka
Podstawy programowania
Algorytmy i struktury danych
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Advanced Object-Oriented Design
Eksploracja danych
Data Mining
Metody programowania
18. dr inż. Janowski Robert telekomunikacja,
informatyka
Systemy mobilne
Mobile Systems
19. dr inż. Kopciał Piotr telekomunikacja,
informatyka
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
Podstawy fizyki
20. dr inż. Krzemienowski Adam informatyka

Przetwarzanie rozproszone
Distributed Processing

21. dr inż. Łabuda Waldemar automatyka i robotyka,
informatyka
Metodyki zarządzania projektami
Podstawy inżynierii oprogramowania
Zaawansowana inżynieria oprogramowania
Advanced Software Enginnering
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Information System Modeling and Analysis
22. dr inż. Madziar Krzysztof elektronika Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
23. dr inż. Malinowski Tomasz informatyka Technologie sieciowe
Projekt indywidualny i zespołowy
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
Inżynieria systemów teleinformatycznych
24. dr inż. Markus Jacek agronomia,
informatyka
Hurtownie danych i systemy OLAP
Eksploracja danych
Projektowanie procesu raportowania dla potrzeb analizy danych
Elementy administracji baz danych
25. dr inż. Michalak Tomasz informatyka Przedmiot monograficzny I:
Monographic Lecture I: Cooperative Game Theory
Przedmiot monograficzny II:
Monographic Lecture II: Team Games
Przedmiot monograficzny III:
Monographic Lecture III: Introduction to FinTech
26. dr inż. Miszczak Robert zarządzanie systemami informacyjnymi,
informatyka
Grafika komputerowa i wizualizacja
27. dr inż. Pałka Dariusz nauki o obronności,
informatyka
Systemy informatyczne zarządzania
Ewaluacja i walidacja projektów
Modele i systemy projektowania
Metodyki zarządzania projektami
28. dr inż. Przybyliński Piotr nauki o obronności
systemy komputerowe
informatyka
Systemy informacji przestrzennej
29. dr inż. Supernak Szymon geodezja i kartografia,
informatyka
Oprogramowanie użytkowe
Metody i techniki projektowania systemów informatycznych
Modele i systemy projektowania
Projekt indywidualny
30. dr inż. Wieleba Ryszard nauki o obronności,
informatyka
Bazy danych
Elementy sztucznej inteligencji
Systemy symulacyjne i eksperckie w projektowaniu
31. dr Rudak Leszek Matematyka Matematyka dyskretna
32. mgr inż.Bartkowiak Andrzej informatyka

Zarządzanie usługami IT

IT Service Management and IT Quality Management
Methodologies based on Best Practices and
Industry Standards (ITIL®, ISO-IEC 20000 /22301 FitSM)
Knowledge Management model.
ITSM automation tools examples.

Service Integration and Management / Supplier
Relationship & Performance Management
Methodologies based on Industry Models
(SIAM® & Supplier Management standards).
Supporting and reporting tools examples

Agile Project Management Methodologies (AgileScrum®, DevOps, Product Owner)
Zarządzanie projektem informatycznym - metodyka Agile SCRUM®
ITIL® - IT Infrastructure Library
Projektowanie niezawodnych Usług IT na bazie Systemów Zarządzania zgodnych z wymogami Norm ISO/IEC 20000/27001/22301

Agile Scrum, DevOPs, Product Owner

SIAM,Supplier Management

33. mgr inż. Iwanowski Marcin informatyka Podstawy technologii internetowych
Projektowanie i implementacja aplikacji internetowych
Projekt zespołowy
Analiza danych w języku Python
34. mgr inż. Januszewicz Piotr informatyka Wykrywanie i analiza zagrożeń w sieci Internet
35. mgr inż. Kopczyński Jarosław informatyka Systemy operacyjne
36. mgr inż. Krzysztof Mielnicki informatyka Systemy operacyjne
37. mgr inż. Olczyk Dariusz systemy informatyczne,
informatyka
Inżynieria integracji usług informatycznych
Inżynieria oprogramowania
Projekt zespołowy
Warsztaty projektowania baz danych i integracji usług
38. mgr inż. Piwowarski Mariusz elektronika, telekomunikacja,
informatyka
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
39. mgr Podlewska Renata informatyka Zarządzanie usługami IT
Zarządzanie projektem informatycznym - metodyka Agile SCRUM®
Projektowanie niezawodnych Usług IT na bazie Systemów Zarządzania zgodnych z wymogami Norm ISO/IEC 20000/27001/22301
40. mgr Politowicz Krzysztof informatyka Project Management Methodologies for large projects
(Prince2®, Prince2 Agile, Togaf)
Agile project management Methodologies
(Agile Scrum, DevOps, Product Owner)
41. mgr inż. Ptasznik Andrzej meteorologia,
bazy danych
informatyka
Bazy danych
Języki i paradygmaty programowania
Projekt zespołowy
Przetwarzanie rozproszone
Warsztaty projektowania baz danych i integracji usług
42. mgr inż. Ptasznik-Kisieliński Waldemar systemy informatyczne,
informatyka
Języki i paradygmaty programowania
Projekt zespołowy
Podstawy programowania
43. mgr inż. Pyzik Wiesław elektronika i telekomunikacja
informatyka
Projekt zespołowy
Systemy teleinformatyczne
Inżynieria systemów teleinformatycznych
44. mgr inż. Rosiek Zbigniew systemy informatyczne
informatyka
Zaawansowana inżynieria oprogramowania
Podstawy inżynierii oprogramowania
Programowanie komponentowi i rozproszone
Języki i paradygmaty programowania
Technologie internetowe
45. mgr inż. Tomasz Siemek budowle piętrzące

Agile Scrum, DevOPs, Product Owner lecture.

Agile Scrum, DevOPs, Product Owner exe.

SIAM, Supplier Management

46. mgr Smaga Szymon informatyka Podstawy programowania
Technologie internetowe
Metody programowania
Oprogramowanie użytkowe
Cyfrowa reprezentacja dźwięku i obrazu
Analiza obrazów i sygnałów mowy
47. mgr inż. Skibniewski Łukasz informatyka Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych
48. mgr inż. Stankiewicz Jerzy elektronika,
informatyka
Bazy danych
Oprogramowanie użytkowe
49. mgr Stolecki Grzegorz informatyka Bezpieczeństwo teleinformatyczne
50. mgr Szeliga Marcin informatyka Bazy danych
51. mgr inż. Szczepański Patryk informatyka

Advanced Database Systems-lab

Advanced Object-Oriented Design

52. mgr inż. Wacnik Józef informatyka Zaawansowane technologie sieci komputerowych
Technologie sieciowe
Inżynieria systemów teleinformatycznych

53.

mgr inż. Wieteska Michał informatyka Zarządzanie systemem bezpieczeństwa informatycznego
Systemy operacyjne
Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych
54. mgr Anna Zegarowska matematyka Algebra liniowa z geometrią analityczną
55. mgr inż. Zegarowski Tadeusz elektrotechnika
informatyka
Algebra liniowa z geometrią analityczną
Metody probabilistyczne i statystyka
Analiza matematyczna
56. mgr Drażba Kazimierz fizyka Podstawy fizyki
57. mgr Iwaszko Michał Prawo Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001
58. inż. Boniecki Maciej informatyka Koło naukowe miłośników algorytmów
59. mgr Hordejuk Katarzyna filologia angielska Język angielski
60. mgr Migut Agnieszka filologia angielska Język angielski
61. mgr Skorupa-Domagała Agnieszka filologia angielska Język angielski
62. mgr Stempak Natalia filologia angielska Język angielski
63. mgr Miladinović-Szewczyk Kinga filologia angielska Język angielski
64. mgr Papros Karolina filologia angielska Język angielski
65. mgr Tkacz-Sawicka Aleksandra filologia angielska Język angielski
66. mgr Gąsiorowska Halina filologia polska Język polski
67. mgr Jóźwiak Agnieszka filologia polska Język polski
68. Karolina Dzierka filologia polska Język polski
69. mgr Buczyński Paweł prawo Prawne aspekty informatyki
70. mgr Cieślak Ewa ekonomia pracy,
polityka społeczna
Podstawy przedsiębiorczości
Etyka zawodu
71. mgr Gaworski Artur kultura fizyczna Wychowanie fizyczne
72. mgr Przybysz Michał zarządzanie zasobami informacyjnymi
turystyka i rekreacja
Staże zawodowe

 

Konferencja Programowa WWSI, Olsztyn 2013

 

Kadra dydaktyczno – naukowa uczelni, seminarium szkoleniowe w Krakowie

mgr inż. Andrzej Bartkowiak

mgr inż. Andrzej Bartkowiak - ITIL® Expert, ITIL® Service Manager, ITIL® Practitioner, ISO/IEC 20000 Consultant/Manager. Audytor wiodący systemów zarządzania ISO/ISEC 20000, ISO 27001, ISO 14001.
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301.
Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Od 2011 właściciel B-Option (projekty, audyty, szkolenia, doradztwo IT) ,
Jest akredytowanym trenerem ITIL® SIAM® VeriSM™ AgileScrum®. Posiada również certyfikaty w zakresie zarządzania Projektami PRINCE2® (Practitioner) oraz Ochrony Danych (Osobowch zgodne z RODO)
Osobowość Roku 2011 "Lider Wsparcia" Help Desk Institute Polska. Juror Konkursu HDI Polska "Lider Wsparcia" Współzałożyciel i członek IT Service Management Forum Polska.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą i usługami IT, jako dyrektor odpowiedzialny za obsługę i eksploatację systemów oraz wsparcie środowiska użytkownika. Wdrożył pierwszy w polskiej instytucji finansowej certyfikowany na zgodność z Normą ISO/IEC 20000 System Zarządzania Usługami IT.

Boniecki Maciej

inż. Maciej Boniecki

m.boniecki[(at)]gmail.com

Inż. Maciej Boniecki - tytuł inżyniera uzyskany w 2010 roku w WWSI, specjalizacja inżynieria oprogramowania

Były reprezentant uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym oraz w ACM Central European Programming Contest, obecnie trener reprezentacji WWSI.

Organizator AlgoLigi, Mistrzostw Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Programowaniu, Zawodów IT Szkoły w Programowaniu, WWSI Open oraz Wiosennych Zawodów Programistycznych.

Laureat stypendium naukowego II i III stopnia oraz stypendium specjalnego za działalność na uczelni.

W 2007 r. pracował jako redaktor serwisu internetowego CHIP Online. W latach 2011 - 2015 pracował jako programista w Getin Noble Bank, obecnie jest Scrum Masterem w tej firmie. Oprócz tego w ramach wolontariatu brał udział w zamkniętych technicznych beta testach oprogramowania firm Microsoft oraz Symantec m.in. Windows Vista, Windows 7.

Współautor artykułu „Wprowadzenie w rozwiązywanie konkursowych zadań programistycznych” (Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Zeszyt 3/2009).

mgr Paweł Buczyński

pbuczynski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Paweł Buczyński – od 2001 r. magister prawa, specjalność – prawo podatkowe, tytuł nadany w 2001r.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, IT, prawie dotyczącym e-commerce.

Praktyk prawa, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w warszawskim oddziale dużej amerykańskiej kancelarii prawnej jak i w kilku krajowych kancelariach obsługujących duże podmioty gospodarcze. W ramach praktyki zajmował się obsługą prawną podmiotów z branży IT, TMT oraz wydawniczej. Obecnie prowadzi praktykę w ramach własnej indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Prowadzi również negocjacje umów licencyjnych oraz sporów sądowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi w tym z zakresu prawa własności intelektualnej.

Zainteresowania: psychologia, podróże, sport: żeglarstwo, trekking, jeździectwo.

Cieślak Ewa

mgr Ewa Cieślak

ecieslak[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Ewa Cieślak – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, w roku 1993 uzyskała tytuł magistra. W roku 1992 uzyskała Certyfikat Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z zagranicą – egzamin resortowy z języka angielskiego. W 2003r. ukończyła Studia Podyplomowe - Informatyka dla nauczycieli (Wydz. Matematyki i Informatyki UW).

W latach 2000-2003 wykonywała prace związane z rynkiem pracy, w ramach których przeprowadzona została ankieta, dotycząca nomadyczności i mobilności zawodowej. Na podstawie jej wyników powstał artykuł pt: „Czy warto dziś inwestować w wiedzę, by rynek pracy stanął przed nami otworem? oraz referat i prezentacja pt: „Zatrudnienie i praca w gospodarce opartej na wiedzy” (przedstawione podczas konferencji naukowej w 2003r.).

W latach 1993-1995 była uczestnikiem projektu Know-how (we współpracy z przedstawicielami wydziału edukacji w Anglii). 2001-2003 r. była wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Od 2006 r. do chwili obecnej jest wicedyrektorem i nauczycielem informatyki w Gimnazjum.

Mgr Ewa Cieślak jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Otwocka za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2008r., 2012r., 2015r.).

Chaładyniak Dariusz

dr inż. Dariusz Chaładyniak

dchalad[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Dariusz Chaładyniak – ukończył Wojskową Akademię Techniczną z wyróżnieniem, ukończył studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej w zakresie telekomunikacji, informatyki i zarządzania z wynikiem bardzo dobrym, stopień doktora nauk technicznych w specjalności geoinformatyka został mu nadany w Wojskowej Akademii Technicznej w 2002 roku.

Specjalizuje się w zakresie budowy i działania współczesnych systemów i sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwa sieciowego, architektury systemów komputerowych oraz metod przetwarzania równoległego i rozproszonego. W obszarze zainteresowań dr. Chaładyniaka leżą ponadto zagadnienia faktoryzacji liczb oraz możliwości komputerów kwantowych w tym zakresie. Jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów naukowych. Swoje publikacje prezentuje na konferencjach zagranicznych i krajowych. Interesuje się naukami ścisłymi oraz kulturą dalekiego wschodu. Jego największe pasje to informatyka, matematyka i sport.

Chojnacki Andrzej

dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. WWSI

achojnacki[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr hab. inż. prof. WWSI – magister inżynier cybernetyk – Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, tytuł zawodowy uzyskał w 1970 r., doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka, stopień naukowy nadany w 1977 r., doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka, specjalność – inżynieria systemów, stopień naukowy nadany w 1987 r.

Specjalizuje się w szeroko rozumianych badaniach operacyjnych, a zwłaszcza w zagadnieniach: modelowanie matematyczne, planowanie i symulacja działań, organizacja ruchu w systemach transportowych, grafika komputerowa w zastosowaniach, teoria modelowania matematycznego w badaniach operacyjnych, analiza systemów logistycznych, teoria sieci pojemnościowych.

Jest autorem 61 prac opublikowanych. Kierował wieloma pracami naukowymi w tym finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych. Jest promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich w dyscyplinie naukowej informatyka. Był członkiem Komitetu Transportu PAN oraz Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Był jednym z założycieli Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych i wieloletnim zastępcą jej przewodniczącego.

mgr Kazimierz Drażba

kdrazba[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Kazimierz Drażba – od 1983 r. absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Fizyki, w zakresie fizyki.

Figielska Ewa

dr inż. Ewa Figielska

efigielska[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Ewa Figielska – absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki uzyskała w 2002 r.

W badaniach naukowych koncetruje się na rozwijaniu algorytmów wykorzystujących m.in. techniki programowania matematycznego, metody ewolucyjne i inteligencję rojową dla rozwiązywania trudnych problemów optymalizacji dyskretnej spotykanych w systemach komputerowych i przemysłowych, w szczególności problemów szeregowania zadań z uwzględnieniem ograniczeń zasobowych. Interesuje się również zastosowaniem algorytmów inspirowanych naturą w systemach rozpoznawania mowy i w eksploracji danych.

Dr inż. Ewa Figielska jest autorem i współautorem 30 publikacji naukowych.

Figat Paweł

dr inż. Paweł Figat

pfigat[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Paweł Figat - doktor nauk technicznych w zakresie informatyki, specjalność – systemy wspomagania decyzji, stopień naukowy nadany w 2007 r.

W obszarze zainteresowań dr Figata leżą zagadnienia związane z tematyką komputerowego wspomagania decyzji. Pozostała działalność skupia się wokół zajęć dydaktycznych w tematyce związanej z projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania, generatorami aplikacji, metodami numerycznymi, teorii algorytmów, struktur danych i złożoności oraz systemami zarządzania bazami danych.

Wiedzę teoretyczną uzupełnia praktycznym doświadczeniem nabywanym podczas pracy w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku kierownika Zespołu Systemów Informatycznych.

Galwas Bogdan

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

bgalwas[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas – doktor nauk technicznych, stopień naukowy nadany w 1969 r., doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki mikrofalowej, stopień naukowy nadany w 1976 r., tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych nadany w 1986 r.

Prof. Bogdan Galwas swoją aktywność naukową w obszarze Informatyki koncentruje na opracowywaniu metod i narzędzi informatyki wspomagających proces edukacji. Szczegółowe cele obejmują m.in.: opracowanie narzędzi platformy edukacyjnej wspomagającej proces dydaktyczny studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, opracowanie narzędzi informatycznych wykorzystywanych w nowych formach podręczników elektronicznych, opracowanie oprogramowania wykorzystywanego w egzaminowaniu i sprawdzaniu postępów kształcenia na odległość.

Twórca Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO oraz modelu kształcenia przez Internet SPRINT, inicjator cyklu konferencji „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”.

Dorobek edukacyjny prof. Bogdana Galwasa to ponad 150 artykułów i komunikatów naukowych z elektroniki i fotoniki mikrofalowej, 70 artykułów i referatów zaproszonych z zakresu metodyki i technik e-edukacji, 9 monografii i podręczników oraz 9 patentów.

Jest członkiem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk (od 2009 roku pełni funkcję sekretarza naukowego) oraz założycielem Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (PTNEI), od 2008 roku Prezesem Zarządu Towarzystwa.

W 2010 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

GaworskiArtur

mgr Artur Gaworski

agaworski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Artur Gaworski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydziału Wychowania Fizycznego, licencjat w zakresie wychowanie fizyczne (1999 r.). Stopień magistra uzyskał w 2001 r. w zakresie specjalności trenerskiej również na AWF w Warszawie.

Nauczyciel mianowany.

Posiada dyplomy i uprawnienia z zakresu: menadżera sportu, gimnastyki korekcyjnej, fitnessu-ćwiczeń siłowych, boksu oraz posiada licencję trenerską Polskiego Związku Piłki Nożnej „B”.

Nauczyciel z piętnastoletnim stażem w klasach sportowych i ogólnorozwojowych szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz wykładowca, trener sportów walki (samoobrony) i piłki nożnej w szkołach wyższych.

W latach 2001-2015 trener i nauczyciel w klasach sportowych Legii Warszawa w XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie. Od 2015 nauczyciel i trener w Zespole Szkół nr 118 w Warszawie, a także wykładowca i trener w Collegium Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej oraz Collegium Studium Polityki Społecznej w Warszawie.

Gniazdowski Zenon

dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, prof. WWSI

zgniazdowski[(at)]wwsi.edu.pl

dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski – doktor nauk technicznych, stopień naukowy nadany w 1991 r., doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektroniki, stopień naukowy nadany w 2006 r.

Do 2010 r. zajmował się wykorzystaniem technik i narzędzi informatycznych opartych głównie o metodę elementu skończonego, służących do modelowania zjawisk fizycznych i optymalizacji konstrukcji mikro- i nano-przyrządów.

Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru eksploracji danych, takich jak geometryczna interpretacja niektórych statystyk, anizotropia danych oraz redukcja wymiaru w metodzie składowych głównych.

Grabowski Michal

dr hab. Michał Grabowski, prof. WWSI

mgrabowski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski – doktor nauk matematycznych, stopień naukowy nadany w 1975 r., doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie informatyki, stopień naukowy nadany w 1993 r.

Zainteresowania naukowe prof. Michała Grabowskiego dotyczą teorii systemów uczących się (machine learning’u) i algorytmów klasyfikacji. Jego obecne badania koncentrują się na wsparciu, jakie niektórym algorytmom machine learning’u dają metryki i funkcje podobieństwa na danych będących kombinacjami danych ciągłych i dyskretnych.

Hordejuk Katarzyna

mgr Katarzyna Hordejuk

khordejuk[(at)]wwsi.edu.pl

mgr Katarzyna Hordejuk – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Neofilologii Instytut Anglistyki, magister kulturoznawstwa amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego Ośrodka Studiów Amerykańskich oraz absolwentka socjologicznych studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk Instytut Filozofii i Socjologii, Szkoły Nauk Społecznych.

Zainteresowania badawcze mgr Katarzyny Hordejuk to komiks, historia mediów.

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wszechnicy Polskiej.

Jej publikacje można odnaleźć w periodykach: Czas Kultury, Kultura Współczesna, Recycling Idei, Zadra, Comix Grrrlz

Iwanowski Marcin

mgr inż. Marcin Iwanowski

miwanowski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Marcin Iwanowski – od 2010 roku magister inżynier Informatyki, absolwent Politechniki Białostockiej.

Starszy Programista SharePoint w F. Hoffmann-La Roche (poprzez 7N). Aktywny trener współpracujący z największymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce.

Od 2011 roku Microsoft Most Valuable Professional w kategorii Windows Platform Development. Redaktor portalu CodeGuru.pl. Prelegent wielu wydarzeń ogólnopolskich oraz spotkań społeczności .NET. Były lider "Białostockiej Grupy .NET" a wcześniej największej w Polsce akademickiej grupy "Grupa .NET Politechniki Białostockiej".

dr inż. Robert Janowski

rjanowski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Robert Janowski – doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji, stopień naukowy nadany w 2008 r.

Działalność naukowa dr Janowskiego skupia się na zagadnieniach związanych z systemami mobilnymi, głównie z opisem architektury lub modeli symulacyjnych. Aktywności w obszarze symulacyjnego badania mechanizmów i algorytmów stosowanych w technologiach sieciowych, związane były z tworzeniem oprogramowania symulacyjnego, szczególnie na otwartą platformę symulacyjną ns-2 powszechnie stosowaną w środowisku akademickim i naukowym. Przedmiotem prac naukowych w tym obszarze były stworzone przez dr Janowskiego oprogramowanie lub wyniki badań przeprowadzonych z jego wykorzystaniem.

mgr inż. Piotr Januszewicz

p_januszewicz[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Piotr Januszewicz – absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki, w zakresie specjalności aparatura elektroniczna – tytuł inżyniera uzyskał w roku 1991. Natomiast w roku 1996 r. uzyskał stopień magistra inżyniera w zakresie telekomunikacji również na Politechnice Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Absolwent studiów podyplomowych Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Cybernetyki w zakresie Informatyki, jak również specjalności Systemy informatyczne.

Kopciał Piotr

dr inż. Piotr Kopciał

pkopcial[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Piotr Kopciał - doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki, stopień naukowy nadany w 2015 r.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z teleinformatyką i e-learningiem. Od 2006 r. zajmuje się problematyką i aspektami technicznymi kształcenia na odległość.

Dr inż. Piotr Kopciał jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, konsultantem ds. e-learningu w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, pełnomocnikiem rektora ds. e-learningu w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, współpracownikiem Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej, członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej PTNEI oraz członkiem IBM Professional Community.

mgr inż. Jarosław Kopczyński

jkopczynski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Jarosław Kopczyński – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Cybernetyki, kierunek informatyka, w zakresie systemów komputerowych – stopień magistra inżyniera uzyskał w 1998 r. Specjalizuje się w systemach operacyjnych.

Łabuda Waldemar

dr inż. Waldemar Labuda

w_labuda[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1980). W latach 1980-1995 pracował w Instytucie Badań Systemowych PAN. Przebywał na stażach zagranicznych, między innymi w International Institute for Applied Systems Analysis IIASA (Austria, 1987), jak również w innych europejskich ośrodkach naukowych uczestnicząc w projektach naukowo-badawczych.

W 1987 r. obronił rozprawę doktorską (dyscyplina: informatyka, specjalności: analiza systemowa, modelowanie matematyczne, systemy komputerowe).

Specjalizuje się w metodykach zarządzania projektami oraz inżynierii oprogramowania. Jego pasją jest edukacja, w tym edukacja przez projekty.

Od 1995 r. związany z biznesem i projektami (kierownik zespołu/projektu). W latach 1997-1999 pełnił funkcję członka zarządu Szkoły Komputerowej Multitrade S.A. przejętej przez Prokom Software S.A. W latach 1999-2014 pracował na stanowisku dyrektora Oddziału, następnie dyrektora Biura Regionalnego Combidata Poland Sp. z o.o. (Grupa Asseco) w Warszawie. Od 2004 r. wykładowca, członek zespołu w projektach realizowanych przez WWSI.

Członek PMI® (Project Management Institute). Posiada certyfikaty zawodowe firm Microsoft, Novell, SCO, jak również PMI® i APMG Ltd.

Jest autorem publikacji z zakresu edukacji i różnych aspektów zarządzania projektami.

Madziar Krzysztof

dr inż. Krzysztof Madziar

kmadziar[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Krzysztof Madziar jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W maju 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika.

Jego specjalizacją jest technika wielkich częstotliwości, fotonika mikrofalowa, fotonika światłowodowa i z zakresu tej tematyki prowadzi prace badawcze. Do jego zainteresowań naukowych należą w szczególności kwestie interakcji mikrofale-światło, fotoniczne techniki generacji mikrofal, technika pomiarowa w zakresie mikrofal i fal świetlnych z zakresu telekomunikacyjnego. Jest autorem 24 komunikatów konferencyjnych i artykułów zakresu fotoniki mikrofalowej, mikrofal oraz e-learningu. Jego artykuł "Fiber Bragg Gratings Based Tuning of an Optoelectronic Oscillator" został wyróżniony w konkursie dla młodych naukowców na konferencji międzynarodowej Mikon 2014.

Dr inż. Krzysztof Madziar od 2007 roku jest zatrudniony na PW, w latach 2007-2008 w Ośrodku Kształcenia na Odległość OKNO PW, od 2008 r. w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW na stanowisku asystenta, a od XI.2015 r. adiunkta. Od 2010 roku okazjonalne prowadził zajęcia w WWSI, a od października 2015 roku został prowadzącym przedmioty Podstawy Elektrotechniki, Elektroniki i Miernictwa oraz Technika Transmisji Sygnałów.

Malinowski Tomasz

dr inż. Tomasz Malinowski

tmalin[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Tomasz Malinowski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalność – cybernetyka, stopień naukowy nadany w 1998 r.

Obszarem jego zainteresowań i badań naukowych objęte są techniki diagnostyki technicznej stosowane w sieciach komputerowych, problematyka podnoszenia efektywności wykorzystywania łączy i tras oraz inżynieria ruchu w sieciach teleinformatycznych.

Dr Tomasz Malinowski jest instruktorem Akademii Cisco przy Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki i Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Autor publikacji z zakresu badań symulacyjnych i diagnostyki sieci teleinformatycznych oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji w zadaniach rozpoznawania obrazów i mowy.

Markus Jacek

dr inż. Jacek Markus

jmarkus[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Jacek Markus – jako absolwent SGGW w roku 2000 uzyskał stopień naukowy doktora Jest absolwentem drugiej edycji SPISZ.

Pracownik Asseco Data Systems jako certyfikowany trener i inżynier Microsoft.

Jego głównym zainteresowaniem są bazy danych i analiza danych. Zajmuje się również komunikacją w tym produktami Lync i Skype for Business. Dr Jacek Markus jest zwolennikiem synchronicznego nauczania na odległość. Zawodowo najbardziej jest dumny z projektu Efektywni50plus, o którym więcej można się dowiedzieć na stronie: http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl

Prawdziwa Wiedza zaczyna się tam, gdzie kończą się odpowiedzi Binga.

Miszczak Robert

dr inż. Robert Miszczak

rmiszczak[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Robert Miszczak - absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności (1989) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Organizacji i Zarządzania - 1993). Stopień doktora nauk społecznych (dyscyplina nauki o obronności) w specjalności zarządzanie zasobami informacyjnymi uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w 2006r.

Od 1993r. pracuje na stanowiskach technicznych i naukowo-dydaktycznych w Akademii Obrony Narodowej oraz Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji (2008-2014).

Autor opracowań z zakresu przygotowania i prowadzenia zajęć z informatyki, m.in. grafiki komputerowej i technologii multimedialnych. Brał udział w pracach naukowo-badawczych w Akademii Obrony Narodowej m.in. w zakresie projektowania i programowania modeli symulacyjnych. Prowadził badania nad zastosowaniem narzędzi informatyki w zarządzaniu.

Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki stosowania technologii multimedialnych w procesie kształcenia.

Od 2002 kierownik pracowni multimediów odpowiedzialny za realizację zadań w zakresie projektowania i tworzenia grafiki komputerowej, stosowania technik multimedialnych oraz funkcjonowania akademickiego studia telewizyjnego.

Pałka Dariusz

dr inż. Dariusz Pałka

dpalka[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Dariusz Pałka– doktor nauk wojskowych w specjalności logistyka, stopień naukowy nadany w 2010 r.

Specjalizuje się w naukach o obronności, a jego zainteresowania zawodowe są związane z systemami informatycznymi zarządzania, ewaluacją i walidacją projektów, modelami i systemami projektowania oraz metodykami zarządzania projektami.

Ponadto w obszarze zainteresowań dr Dariusza Pałki leżą Systemy analityki biznesowej w tym Business Intelligence, SharePoint, środowisko chmur obliczeniowych, modelowanie procesów biznesowych.

Papros Karolina

mgr Karolina Papros

kpapros[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Karolina Papros jest absolwentką Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra lingwistyki stosowanej (język angielski/język niemiecki) zdobyła w 2009 roku. Ponadto, ukończyła studia w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz brytyjskiego Lancaster University, gdzie otrzymała tytuł magistra w dziedzinie Społeczeństwa i Polityki.

Jako doktorantka, studiowała na Wydziale Socjologii Lancaster University i jest współautorką artykułu Postawy polskich parlamentarzystów wobec kwot dotyczących płci, "TOŻSAMOŚĆ, ZAUFANIE, INTEGRACJA. POLSKA I EUROPA", Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012.

Karolina Papros specjalizuje się w metodyce nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego, oraz tłumaczeniach naukowych. Pracowała jako lektor języka angielskiego, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Akademii Obrony Narodowej. Obecnie pracuje w firmie konsultingowej.

Piwowarski Mariusz

mgr inż. Mariusz Piwowarski

mpiwowar[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Mariusz Piwowarski – absolwent Wydziału Elektroniki oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej stopień zawodowy nadany w 1997 r.

Specjalizuje się w zakresie sieci oraz systemy teleinformatyczne Instruktor CCNA oraz CCNA Security w Akademii Regionalnej CCNA.

W WWSI wykładowca z podstaw elektrotechniki oraz elektroniki i miernictwa.

mgr inż. Przemysław Przybylak

p_przybylak[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Przemysław Przybylak – specjalizuje się w elektronice oraz telekomunikacji. Jego głównym zainteresowaniem naukowym jest bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych.

dr inż. Piotr Przybyliński

pprzybylinski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Piotr Przybyliński specjalizuje się w naukach o obronności oraz systemach komputerowych. Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi są systemy informacji przestrzennej.

mgr Michał Przybysz

mprzybysz[(at)]wwsi.edu.pl

mgr Michał Przybysz – w roku 2006 ukończył Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki o specjalności zarządzanie zasobami informacyjnymi, w 2008 r. Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, kierunek: turystyka i rekreacja. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku marketing internetowy na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracownik administracyjny WWSI: Kierownik Biura Karier i Staży Zawodowych WWSI oraz Kierownik projektów szkoleniowo-edukacyjnych WWSI współfinansowanych ze środków EU. Do jego głównych zadań należą: utrzymywanie i rozwój relacji Uczelni ze środowiskiem pracodawców, jak również realizacja projektów szkoleniowo-edukacyjnych WWSI oraz pozyskiwanie środków UE do ich realizacji w ramach EFS/POWER.

Przymusiński Teodor

dr hab. Teodor Przymusiński, prof. WWSI

tprzymusinski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr hab. prof. WWSI Teodor Przymusiński – doktor nauk matematycznych, stopień naukowy nadany w 1974 r., doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie topologii, stopień naukowy nadany w 1979 r.

Zainteresowania naukowe prof. Przymusińskiego koncentrują się wokół zagadnień deklaratywnej reprezentacji wiedzy (declarative knowledge reprezentation) w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (AI). Jest on szczególnie zainteresowany problemami związanymi z tzw. commonsense reasoning, tj. zagadnieniem odpowiedniej reprezentacji oraz automatyzacji komputerowej ludzkiego rozumowania (human reasoning). Rozwiązanie tego problemu jest jednym z podstawowych zadań AI.

Pracował jako profesor matematyki, a później informatyki, w szeregu polskich i zagranicznych instytutów naukowych i uniwersytetów, m.in. w Instytucie Matematycznym PAN, University of Toronto, University of Pittsburgh oraz University of Texas. W 1991r Profesor Przymusiński objął pozycje profesora informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim, gdzie miedzy innymi pracował jako Dziekan Wydziału Informatyki oraz Przewodniczacy Komitetu Wykonawczego College of Engineering.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, a także wygłosił ponad 100 wykładów na uniwersytetach i konferencjach, z których ponad 70 odbyło się na zaproszenie organizatorów.

Ptasznik Andrzej

mgr inż. Andrzej Ptasznik

aptaszni[(at)]wwsi.edu.pl

mgr inż. Andrzej Ptasznik – ukończył wydział chemii i fizyki technicznej oraz studia podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej.

Koordynator merytoryczny studium Internetowe aplikacje bazodanowe, jest wieloletnim wykładowcą akademickim, autor i współautor systemów informatycznych opartych o bazy danych. Konsultant z zakresu projektowania baz i hurtowni danych.

Specjalizuje się w projektowaniu systemów opartych o bazy danych, w analizie i projektowaniu relacyjnych baz danych oraz hurtowni danych. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z programowaniem w języku T-SQL.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów informatycznych w zakresie baz danych i integracji systemów. Jest nauczycielem akademickim o bardzo dużym doświadczeniu dydaktycznym.

mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński

wptaszni[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Waldemar Ptasznik - Kisieliński – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Cybernetyki, kierunek informatyka w zakresie Systemy Informatyczne – w roku 2003 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Projektant i programista systemu „Gate To Information” umożliwiającego automatyzację procesu pobierania i przekazywania informacji gospodarczej, kredytowej i rejestrowej oraz systemu do obsługi procesu rejestracji, oceny i kwalifikacji wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projektant i programista raportów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projektant i programista systemu rejestracji, uczestników projektu Informatyka+

W latach 2004-2009 pracował na stanowisku Administrator Systemów w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (realizacja autorskich narzędzi z wykorzystaniem MS Office, Visual Studio, VBScript, wspomagających prace administracyjne).

W latach 2009-2012 pracował na stanowisku Starszy Programista w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych Zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu Ewidencji Sprzętu Bojowego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych.

Pyzik Wiesław

mgr inz. Wiesław Pyzik

w_pyzik[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Wiesław Pyzik – absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, tytuł magister inżynier uzyskał w 1999 r. Ukończył również studia podyplomowe w roku 2002 na Politechnice Poznańskiej, specjalizacja: Sieci Komputerowe.

Jego specjalizacją są sieci komputerowe, systemy operacyjne oraz inżynieria systemów teleinformatycznych. Instruktor w Akademii Sieci Cisco przy WWSI w Warszawie, posiada uprawnienia Cisco Certified Academy Instructor w zakresie programów CCNA i CCNA Security.

Obecnie Szef Oddziału Zarządzania Usługami Teleinformatycznymi.

Posiadane certyfikacje branżowe: Cisco Certified Network Associate, Cisco Certified Network Associate Security, Foundation Certificate in IT Service Management version 3 (ITIL Foundation), Prince2 Registered Practitioner;

Obszary zainteresowań mgr inż. Wiesława Pyzika systemy i sieci teleinformatyczne, inżynieria sieci teleinformatycznych oraz systemy wysokiej dostępności.

Zainteresowania: muzyka, film, fotografia

Rosiek Zbigniew

mgr inż. Zbigniew Rosiek

zrosiek[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Zbigniew Rosiek – magister inżynier Informatyki w specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Informatycznych, tytuł zawodowy nadany w 1978 r.

Specjalizuje się w projektowaniu i eksploatacji systemów informatycznych. Zawodowo przez wiele lat związany z Centrum Automatyzacji Obrony Powietrznej/Sił Powietrznych, gdzie pełnił funkcję Kierownika Zakładu Projektowo Programowego/ z-ca Komendanta ds. projektowo-programowych.

Olczyk Dariusz

mgr inż. Dariusz Olczyk

d_olczyk[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Dariusz Olczyk - ekspert z zakresu programowania baz danych Oracle, wieloletni wykładowca akademicki, projektant oraz programista baz danych w instytucjach publicznych oraz firmach sektora prywatnego.

Konsultant m.in. w firmach GisPartner, PZU, Prudential.

Ukończył wydział cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz studia podyplomowe z zakresu baz danych na Politechnice Poznańskiej. Uczestnik wielu kursów doskonalenia zawodowego z zakresu administracji, programowania i strojenia baz danych Oracle.

Specjalizuje się w programowaniu systemów bazodanowych opartych o produkty firmy Oracle. Ekspert w dziedzinie programowania w językach Oracle SQL oraz PL/SQL. Posiadacz certyfikatów Oracle Database SQL Certified Expert (OCE) oraz Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional (OCP). Propagator wiedzy o produktach Oracle. Kilkuletni opiekun koła naukowego Technologie Oracle. Od kilku lat prowadzący w WWSI otwarte szkolenia w ramach Akademii Oracle dla początkujących i zaawansowanych programistów oraz analityków baz danych.

Uczestnik wielu komercyjnych projektów realizowanych z wykorzystaniem baz danych Oracle od wersji 7 do 12c włącznie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów informatycznych w zakresie baz danych i integracji systemów. Brał udział w projektach dla wielu instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i innych.

Jest nauczycielem akademickim o bardzo dużym doświadczeniu dydaktycznym.

Sienkiewicz Piotr

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

piotr_sienkiewicz[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz, absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, doktor nauk technicznych (WAT, 1975 r.), doktor habilitowany nauk wojskowych (Akademia Sztabu Generalnego WP, 1980 r.), profesor nadzwyczajny nauk wojskowych (1986 r.).

Jest profesorem na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, dyrektorem Instytutu Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa. Był prorektorem AON oraz WWSI, zastępcą dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON. Członek m.in. Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych (wiceprezes od 2007 r.), Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego (prezes od 1988 r.), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Kierował Ośrodkiem Badań Społeczeństwa Informacyjnego w WWSI. Był promotorem 50 rozpraw doktorskich.

Autor 15 książek i ponad 400 prac naukowych i popularnonaukowych, poświęconych cybernetyce, informatyce, analizie systemowej i inżynierii systemów, organizacji i zarządzaniu, społeczeństwu informacyjnemu i cyberbezpieczeństwu.

Uhonorowany za działalność naukowo-dydaktyczną m.in.: Nagrodą Ministra Obrony Narodowej(1983), Nagrodą Sekretarza Wydziału Nauk Technicznych PAN, I Nagrodą im. Karola Adamieckiego za najlepszą pracę w dziedzinie organizacji i kierowania, wpisem do Honorowej Księgi Wojska Polskiego, Nagrodą Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada honorowe odznaczenia czeskie, ukraińskie i francuskie.

mgr inż. Paweł Skuratowicz

pskuratowicz[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Paweł Skuratowicz – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Informatyki, specjalność Systemy Informatyczne – w roku 1999 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Jego specjalnością jest bezpieczeństwo systemów komputerowych, zarządzanie usługami w systemach operacyjnych oraz programowanie usług sieciowych.

mgr Szymon Smaga

ssmaga[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Szymon Smaga – absolwent Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Wydziału Nauczycielskiego, na kierunku wychowanie techniczne w zakresie informatyki - w 1997 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra.

Ukończył studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w dziedzinie informatyki.

Specjalizuje się w: podstawach programowania, technologiach internetowych, metodach programowania, oprogramowaniu użytkowym, cyfrowej reprezentacji dźwięku i obrazu oraz analizie obrazów i sygnałów mowy.

mgr Szymon Smaga posiada certyfikaty w zakresie: Java SE 7 Fundamentals Ed 2 PRV, Programming with C#, Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual C# .NET).

dr inz. Szymon Supernak

ssupernak[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Szymon Supernak – specjalizuje się w geodezji i kartografii. Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi są metody i techniki projektowania systemów informatycznych, modele i systemy projektowania oraz oprogramowanie użytkowe.

Stachowicz Marian

dr hab. inż. Marian Stachowicz, prof. WWSI

mstachowicz[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

Prof. WWSI Marian Stachowicz ukończył studia magisterskie z wyróżnieniem w LETI w Leningradzie, stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych, uzyskał w AGH, Kraków.

Od 1988 roku wykłada na Uniwersytecie Minnesota w Minneapolis, a od 1991 roku jest laureatem fundacji Minnesota Power im. Jacka Rowe, w Duluth, gdzie zorganizował Laboratorium Sztucznej Inteligencji (LIS). Tytuł Professor Emeritus uzyskał w Uniwersytecie Minnesota w 2014 roku. Poprzednio takze zajmował szereg akademickich pozycji w Polsce, a także jako Wizytujący Profesor wykładał w Uniwersytecie Linkoping w Szwecji, Uniwersytecie Sydney w Australii, w VNU Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam oraz w kilku uniwersytetach w Chinach. Obecnie także wykłada na AGH w Krakowie.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją i sterowaniem inteligentnych systemów. Zainteresowania dydaktyczne prof. Mariana Stachowicza dotyczą również architektury komputerowej oraz zastosowania teorii zbiorów rozmytych. Otrzymał dwie nagrody od polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wprowadzenie cyfrowych zbiorów rozmytych do teorii zbiór rozmytych. Opublikował 6 książek oraz 135 artykułów w periodykach naukowych oraz w materiałach konferencyjnych. Jest wspolautorem popularnego softwaru Fuzzy Logic Package for Mathematica.

Stankiewicz Jerzy

mgr inż. Jerzy Stankiewicz

jstankie[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Jerzy Stankiewicz – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Cybernetyki, tytuł zawodowy uzyskany w roku 1985

Specjalizuje się w projektowaniu i analizie baz danych oraz projektowaniu i modelowaniu systemów informatycznych. Brał udział w projekcie Informatyka +, prowadził również szkolenia ECDL Core w ramach projektu Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy oraz był wykładowcą w ramach Wszechnicy Popołudniowej z zagadnień związanych z Bazami Danych.

Do roku 2010 Szef Wydziału Projektowania i Programowania systemów Informatycznych Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Kierował pracami projektowo-programowymi oraz wdrożeniowymi między innymi systemów: System Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, System Meteorologiczny Sił Powietrznych, Jednolity System zarządzania serwisami informacyjnymi instytucji Sił Powietrznych (między innymi Air Show Radom).

Mgr inż. Jerzy Stankiewicz jest autorem „Podstawowe i złożone polecenia SQL w implementacjach MS SQL Server 2008” (Zeszyty Naukowe nr 4, rok 4, 2010, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki).

Stempak Natalia

mgr Natalia Stempak

nstempak[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Natalia Stempak – jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek - Filologia Angielska, Wydział Neofilologii. Posiada uzyskany z wyróżnieniem dyplom w 2013 roku, specjalizacja – językoznawstwo.

Specjalizuje się w nauczaniu Business English oraz English for Specific Purposes (Logistics, Veterianary Medicine, Ophthalmology, Pharmacy). Była słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii w latach: 2013-2015, specjalizacja: językoznawstwo teoretyczne

Jej zainteresowania naukowe to najnowsze teorie fonologiczne.

Od 2010 r. współpracuje ze szkołami językowymi na terenie Warszawy, od 2012 r. prowadzi zajęcia z Business English w firmach i korporacjach, prowadzi także indywidualne kursy ESP, w latach 2013-2014 prowadziła zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego dla studentów Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawaskim.

Szewczyk Kinga

mgr Kinga Miladinović-Szewczyk

kszewczyk[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

Mgr Kinga Miladinović-Szewczyk – jest absolwentką Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom magisterski uzyskała w 2000 roku. Ponadto w 2007 roku zdobyła z wyróżnieniem dyplom Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz francuskiej uczelni Hautes Études Commerciales HEC Paris.

Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego z dziedziny IT i Telekomunikacji oraz szeroko pojętego biznesu, a praktyczną wiedzę w tych kierunkach szlifowała przez 10 lat pracując w firmie telekomunikacyjnej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Była tam zaangażowana, m.in. w prace nad projektami usług telekomunikacyjnych dla klienta indywidualnego i biznesowego.

Mgr Kinga Miladinović-Szewczyk pasjonuje się podróżami, poznawaniem różnych kultur, dobrym kinem oraz sportem. Mówi biegle po angielsku i francusku, a w przyszłości chciałaby nauczyć się języka włoskiego.

Tkacz Aleksandra

mgr Aleksandra Tkacz-Sawicka

atkacz[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Aleksandra Tkacz-Sawicka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Lingwistyki Stosowanej, specjalizacja nauczycielska i tłumaczeniowa j. angielski i j. rosyjski.

Specjalizacja: język biznesowy.

Lektor języka angielskiego, rosyjskiego (native speaker) oraz ukraińskiego (native speaker).

Współpracuje z firmami z branży telekomunikacyjnej, bankowej, farmaceutycznej, hotelarskiej i FMCG. Przygotowuje do egzaminów Cambridge, TOEIC, TOEFL.

Mgr Aleksandra Tkacz-Sawicka jest jednocześnie tłumaczem ustnym oraz pisemnym dla muzeów, organizacji pozarządowych, klubów piłkarskich.

mgr Anna Turek

a_maguire[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Anna Turek - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Neofilologii, filologia angielska, tytuł magistra uzyskała w 1997 r.

Nauczyciel mianowany, egzaminator maturalny z języka angielskiego.

Jej główne zainteresowania to literatura angielska i metodyka nauczania języka angielskiego.

Prowadzi liczne kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne. W 2013 r. brała udział w programie Erasmus.

Wacnik Józef

mgr inż. Józef Wacnik

j_wacnik[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Józef Wacnik – magister inżynier w specjalności elektronika, tytuł zawodowy nadany w 1997 r.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologiami sieciowymi, inżynierią systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

W swojej historii Kierownik Zakładu Zarządzania Sieciami Teleinformatycznymi, Dyrektor Departamentu Wsparcia Technicznego, Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji. Od 2008 roku zawodowo związany z Polskim Radiem S.A. w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Naczelnego Inżyniera Polskiego Radia - Dyrektora Biura Technologii i Produkcji Multimedialnej.

Wieleba Ryszard

dr inż. Ryszard Wieleba

rwieleba[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Ryszard Wieleba– doktor nauk wojskowych w dyscyplinie sztuka wojenna, specjalność – zabezpieczenie bojowe, techniczno-specjalne i tyłowe, stopień naukowy nadany w 1992 r.

Zajmuje się głównie inżynierią systemów informatycznych, dydaktyką oraz działalnością naukowo-badawczą w obszarze zastosowania technologii informatycznych w szkoleniu wojsk oraz w badaniach dotyczących obronności, takich jak: analizy systemowej pola walki i potencjału obronnego, modelowanie i symulacja procesów walki, modelowanie i prognozowanie potencjału gospodarczo-obronnego, zastosowanie modeli symulacyjnych w procesie szkolenia dowództw i sztabów, systemów wspomagania decyzji.

Pełni funkcję Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Informacji AON.

Wieteska Michał

mgr inż. Michał Mieteska

mwieteska[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Michał Wieteska– absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Cybernetyki w specjalności systemy komputerowe, tytuł zawodowy nadany w 2000 r.

Bierze udział w projektach wdrożeniowych i migracyjnych z wykorzystaniem systemów serwerowych firmy Microsoft, jak również w audytach bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prowadzi autoryzowane szkolenia z zakresu produktów serwerowych firmy Microsoft.

Jego zainteresowania naukowe krążą wokół bezpieczeństwa informacji.

Od 2007 do chwili obecnej – przeprowadzał audyty i opracowywyał dokumentację bezpieczeństwa informacji w oparciu o normę PN/ISO-IEC 27001 oraz zgodnie z wytycznymi ISACA (Cobit) w firmach z sektora: energetycznego, budowlanego, e-biznesu, medycznego i produkcyjnego.

Jednocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie wdrażania i utrzymywania szeroko pojętych usług informatycznych (w 2013 r. udział w projekcie migracji usługi Active i poczty elektronicznej MS Exchange w kilkudziesięciotysięcznej organizacji).

W latach 2000 - 2012 pracował w Resorcie Obrony Narodowej, gdzie obejmował stanowiska: specjalista w Wydziale Analiz, p.o. Szef Wydziału w Pionie Informatyki oraz Inżynier/Starszy inżynier.

Mgr inż. Michał Wieteska jest opiekunem Microsoft IT Academy odpowiedzialnym za propagowanie wiedzy nt. produktów firmy Microsoft oraz za kontakty i współpracę WWSI z firmą Microsoft. Jest także organizatorem i opiekunem „Akademii W2K8/W12”.

Winnicki Ireneusz

prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki

iwinnicki[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT: doktor nauk technicznych (1983 r.), doktor habilitowany nauk technicznych (1991 r.), profesor w dziedzinie nauk technicznych (2005 r.).

Specjalizuje się w wybranych działach matematyki stosowanej ze szczególnym uwzględnieniem metod różnicowych rozwiązywania równań i układów równań nieliniowych procesów hydrodynamiki (w różnych przestrzeniach elementu skończonego), w fizyce atmosfery oraz w teledetekcji. Prowadzi prace badawcze związane z interpretacją geodezyjnych i meteorologicznych zdjęć satelitarnych; na gruncie teorii widmowych operatorów przejścia konstruuje filtry do przetwarzania obrazów cyfrowych.

Zainteresowania naukowe prof. Ireneusza Winnickiego obejmują również rozprzestrzenianie się lekkich zanieczyszczeń gazowych w przyziemnej warstwie atmosfery oraz właściwości spektralnych wybranych metod numerycznych.

Uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Krzyżem zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2011 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor lub współautor ponad 100 artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Zadrozny Wlodek

dr Wlodek Zadrozny, prof. WWSI

wzadrozny[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr prof. WWSI Wlodek Zadrozny – w latach 1985 – 2012 pracował w IBM Thomas J. Watson Research Center, kierując głównie pracami naukowymi dotyczącymi aplikacji związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Obecnie pracuje w Carolina University w USA. Od października 2013 prof. Zadrozny jest etatowym profesorem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Profesor Zadrożny jest współautorem ponad 40 patentów oraz 50 referatów. Ponadto jest jednym ze współtwórców super komputera Watson.

Zaikin Oleg

prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

ozaikin[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin – tytuł profesora nauk technicznych w zakresie informatyki nadany w 1993 r., doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki, stopień naukowy nadany w 1988r., doktor nauk technicznych, stopień nadany w 1972 r.

Specjalizuje się w modelowaniu matematycznym i systemów informacyjnych zarzadzania oraz procesów produkcyjnych.

Profesor Oleg Zaikin ma znaczące osiągnięcia naukowe i techniczne związane z opracowaniem architektury sieci teleinformatycznej dla różnych form zdalnego nauczania. Zajmował się również wdrożeniem nowoczesnej technologii wydawniczej.

Zaskórski Piotr

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

p_zaskorski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski – uzyskał tytuł naukowy profesora w dniu 19 lutego 2014 roku, stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze automatyzacji procesów dowodzenia w 2002 roku, a stopień doktora nauk technicznych w 1976 r. Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki WAT, gdzie ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym w 1970 roku.

Specjalizuje się w badaniach naukowych i działalności projektowo-wdrożeniowej w zakresie informatyzacji systemów zarządzania i dowodzenia. Zaprojektował i wdrożył wiele rozwiązań informatycznych w obszarze logistyki i zarządzania. Kierował licznymi zespołami badawczo-rozwojowymi w zakresie doskonalenia i rozwoju złożonych systemów technicznych. Ponadto inicjował i bezpośrednio rozwijał bazę metodologiczno-narzędziową i projektową dla wdrażania i wykorzystania SIZ klasy OLTP/OLAP. Jest autorem około czterystu opracowań i publikacji naukowych.

Prowadzi również prace koncepcyjno-wdrożeniowe na rzecz systemu oceny i zapewniania jakości kształcenia.

Wyróżniony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 roku Minister Obrony Narodowej uhonorował go wpisem do Honorowej Księgi Wojska Polskiego za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjno-projektowej w dziedzinie zastosowań informatyki.

Zegarowski Tadeusz

mgr inż Tadeusz Zegarowski

tzegarow[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Tadeusz Zegarowski – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalność Elektrotechnika teoretyczna, tytuł zawodowy uzyskany w roku 1979. W roku 2008 ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje się w algebrze liniowej i geometrii, analizie matematycznej oraz metodach probabilistycznych i statystyce. Głównym zainteresowaniem naukowym są modele matematyczne w fizyce.

W latach 1971 – 1993 pracownik Politechniki Warszawskiej, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa , Instytut Fizyki.

Autor modułów platformy Uniwersytet Wirtualny: Matematyka, Statystyka, Arytmetyka.

prof. dr hab. inż. Łuba Tadeusz

tluba[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

dr inż. Krzemienowski Adam

akrzemienowski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Politowicz Krzysztof

kpolitowicz[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Renata Podlewska

mgr Renata Podlewska - Audytor wiodący systemów zarządzania ISO/ISEC 20000, audytor wewnętrzny ISO 27001, ISO 22301 . Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Właściciel XL IT (projekty, audyty, szkolenia)
Jest akredytowanym trenerem ITIL® SIAM® VeriSM™ AgileScrum®. Posiada również certyfikaty w zakresie zarządzania Projektami PRINCE2® (Practitioner) oraz Ochrony Danych Osobowch (zgodne z RODO)
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu usługami IT. Posiada duże, praktyczne doświadczeniu w zarządzaniu usługami IT oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych w zakresie międzynarodowego standardu zarządzania usługami ISO 20000 , standardów ciągłości bezpieczeństwa ISO22301 oraz ISO 270001 oraz RODO.

mgr inż. Skibniewski Łukasz

lskibniewski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Stolecki Grzegorz

gstolecki[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Gałązka Małgorzata Karolina

kgalazka[(at)]wwsi.edu.pl

mgr Migut Agnieszka

amigut[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Skorupa-Domagała Agnieszka

askorupa[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Gąsiorowska Halina

hgasiorowska[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr Jóźwiak Agnieszka

ajozwiak[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

mgr inż. Patryk Szczepański

p_szczepanski[(at)]poczta.wwsi.edu.pl

Robocik WWSI