Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Współpraca międzynarodowa >>> Karta Erasmusa dla WWSI

Karta Erasmusa dla WWSI

Szanowni Państwo!

Komisja Europejska przyznała Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną do 2020 roku. Tym samym WWSI przystąpiła do Programu Erasmus+, którego celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni.

 


Korzyści płynące z posiadania Erasmus Charter for Higher Education:

1) Dla studentów

• wyjazdy zagraniczne na studia na jeden lub dwa semestry
Obecnie WWSI oferuje możliwość wyjazdu do uczelni partnerskich w Wielkiej Brytanii, Danii, Słowenii, Estonii i na Litwie.
• wyjazdy na praktyki
Latem każdego roku studenci wyjeżdżają na trzymiesięczne praktyki do przedsiębiorstw, najczęściej w Niemczech, Portugalii, Grecji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.
• wyjazdy przyczyniają się do podniesienia kompetencji językowych studentów, poznania nowego kręgu kulturowego, nawiązania nowych znajomości czy poprawienia umiejętności rozwiązywania bieżących problemów


2) Dla pracowników uczelni

• wyjazdy zagraniczne wykładowców (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)
• wyjazdy zagraniczne pracowników administracyjnych (na szkolenia)
• wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami
• wyjazdy pracowników mające na celu pozyskanie nowych partnerów do współpracy
• udział w międzynarodowych konferencjach, spotkaniach i seminariach


3) Dla uczelni

• umiędzynarodowienie kształcenia
• udział w projektach wielostronnych realizowanych przez grupę uczelni europejskich, mających na celu np. opracowanie wspólnego programu nauczania czy modernizację uczelni
• udział w projektach realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi
• przyjmowanie nauczycieli akademickich z uczelni zagranicznych i pracowników firm partnerskich
• poszerzenie oferty dydaktycznej

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Programu Erasmus+, prosimy o kontakt: lektorat[(at)]wwsi.edu.pl

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronach:

http://erasmus.org.pl/
http://www.esn.pl/

Robocik WWSI