Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Relacje z rynkiem pracy >>> Kolegium Rektorskie

Kolegium Rektorskie

Kolegium Rektorskie jest organem kolegialnym uczelni powoływanym przez Rektora. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą dyrektorzy zarządzający wiodącymi firmami teleinformatycznymi.

Do kompetencji Kolegium należy: opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni, formułowanie założeń oraz opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni, opiniowanie założeń oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy, wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora.

Skład Kolegium Rektorskiego
Andrzej Żyławski - Przewodniczący
Ronald Binkofski – Dyrektor generalny Microsoft Polska
Dariusz Fabiszewski - Dyrektor generalny Cisco Systems Poland
Jacek Żurowski - Dyrektor generalny HP Inc.
Tomasz Klekowski – Dyrektor generalny Intel Polska
Piotr Witczyński - Dyrektor generalny Oracle Polska
Wojciech Kamieniecki - Dyrektor NASK 
Jan Sokalski – Dyrektor firmy ACTON

Robocik WWSI