Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia II stopnia >>> Zarządzanie projektami >>> Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia

Program studiów II stopnia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 oraz zalecenia standardów akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Program został ułożony tak, aby wykształcić studenta zgodnie z ideami zawartymi w sylwetce absolwenta, kładącej nacisk na najważniejsze aspekty działalności zawodowej w szeroko rozumianej branży informatycznej. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Informatyka powinien posiadać ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści właściwych dla studiów drugiego stopnia oraz wykazywać biegłość w wybranej specjalności.

Powinien również posiadać umiejętności niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, - przygotowania, realizacji i weryfikacji złożonych projektów informatycznych, również w niestandardowych sytuacjach (np. wydawanie opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych)
 • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi i zaawansowanego programowania
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej a więc do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego
 • podjęcia pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowanym do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • kierowania pracą zespołów
 • podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA trwają 4 semestry (2 lata) i są przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich oraz 5 semestrów (2,5 roku) dla absolwentów studiów licencjackich. Absolwent otrzymuje tytuł magistra. Z ogólnej analizy potrzeb edukacyjnych wynika potrzeba prowadzenia studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych. Plan studiów dla wszystkich trybów jest jednolity. Łączny wymiar godzin zajęć na studiach wynosi 1083, w tym – dla specjalnośći informatyczne technologie zarządzania: 369 godzin wykładów, 399 godzin ćwiczeń i 315 godzin laboratoriów oraz – dla specjalnośći systemy teleinformatyczne: 378 godzin wykładów, 453 godzin ćwiczeń i 252 godzin laboratoriów.

Plan studiów i programy poszczególnych przedmiotów zakładają przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zawodów:

 • inżynier obsługi systemów komputerowych
 • projektant systemów komputerowych
 • specjalista od sprzętu typu PC i urządzeń peryferyjnych (składanie z komponentów, dodawanie komponentów, konfiguracja, instalacja systemu operacyjnego, serwis)
 • projektant i wykonawca sieci
 • analityk systemów dziedzinowych (rozpoznawanie i specyfikacja wymagań)
 • analityk i projektant baz danych
 • specjalista ds. informacyjnych systemów zarządzania
 • programista (udział w zespole, kodowanie funkcji większych systemów)
 • wdrożeniowiec
 • administrator systemów (wsparcie dla użytkowników)
 • administrator baz danych
 • administrator sieci komputerowych
 • webmaster
 • projektant i administrator węzła e-biznesu
 • kierownik zespołów projektowych

Dla kierunku INFORMATYKA studiów II stopnia przyjęto następujące specjalności zawodowe:

 • informatyczne technologie zarządzania
 • systemy i sieci teleinformatyczne
 • zarządzanie projektami
Robocik WWSI