Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia I stopnia >>> Inżynieria Internetu >>> Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia

Program zawodowych studiów inżynierskich o specjalności Inżynieria Internetu w Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Program ten został opracowany również na podstawie Raportu Computing Curricula 2001 (CC2001), który powstał w ramach organizacji IEEE Computer Society. Zawiera on zalecenia dla programów nauczania na poziomie inżynierskim i stanowi podstawę wiedzy dla kierunku Informatyka. Określa on informatykę jako dyscyplinę naukową (computer science) - z jednej strony i inżynierię komputerową (computer engineering)- z drugiej.

Program wyróżnia następujące obszary zainteresowań informatyki:

 • algorytmy i struktury danych;
 • języki programowania;
 • architektura komputerów i sieci komputerowych;
 • obliczenia numeryczne i symboliczne;
 • systemy operacyjne;
 • inżynieria oprogramowania;
 • bazy danych i systemy wyszukiwania informacji;
 • sztuczna inteligencja;
 • komunikacja człowiek - komputer;
 • grafika komputerowa.

Tworząc projekt programów nauczania dążono do odwzorowania w nich wszystkich wyróżnionych wyżej obszarów zainteresowań informatyki.
Skorzystano także z programów uczelni krajowych i zagranicznych mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka.

Program został ułożony tak, aby wykształcić studenta kierunku INFORMATYKA zgodnie z ideami zawartymi w sylwetce absolwenta, kładącej nacisk na najważniejsze aspekty działalności zawodowej w szeroko rozumianej branży informatycznej.

Studia zawodowe na kierunku INFORMATYKA trwają 7 semestrów (3,5 roku).
Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera.
Z ogólnej analizy potrzeb edukacyjnych wynika potrzeba prowadzenia studiów:
dziennych i zaocznych.
Plan studiów dla wszystkich trybów jest jednolity.
Łączny wymiar godzin zajęć na studiach dziennych wynosi 2355, w tym 1080 godzin wykładów i 1275 godzin ćwiczeń, natomiast na studiach zaocznych – odpowiednio: 1479, w tym 672 godzin wykładów i 807 godzin ćwiczeń.

Plan studiów i programy poszczególnych przedmiotów zakładają przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zawodów:

 • inżynier obsługi systemów komputerowych
 • projektant niewielkich systemów komputerowych
 • specjalista od sprzętu typu PC i urządzeń peryferyjnych (składanie z komponentów, dodawanie komponentów, konfiguracja, instalacja systemu operacyjnego, serwis)
 • projektant i wykonawca niewielkich sieci
 • analityk systemów dziedzinowych (rozpoznawanie i specyfikacja wymagań)
 • analityk i projektant baz danych
 • specjalista ds. informacyjnych systemów zarządzania
 • programista (udział w zespole, kodowanie funkcji większych systemów)
 • wdrożeniowiec
 • administrator systemów (wsparcie dla użytkowników)
 • administrator baz danych
 • administrator sieci komputerowych
 • webmaster
 • projektant i administrator węzła e-biznesu

Dla kierunku INFORMATYKA przyjęto następujące specjalności zawodowe:

 • inżynieria oprogramowania
 • zarządzanie zasobami informacyjnymi
 • inżynieria multimediów
 • inżynieria sieci teleinformatycznych
 • inżynieria internetu.

Zakłada się, że wybór specjalności nastąpi po III semestrze, a zatem prowadzenie studiów w określonej specjalności uzależnione będzie od stopnia zainteresowania nimi ze strony studentów. Wybór specjalności oznacza rozszerzenie zakresu nauczania z przedmiotów wiodących dla danej specjalności, ukierunkowanie praktyki zawodowej oraz określenie tematu projektu przejściowego.

Ustalono następujące zakresy rozszerzenia kompetencji zawodowych dla poszczególnych specjalności:

 • Specjalność: inżynieria oprogramowania: przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach analityków, projektantów i programistów.
 • Specjalność: zarządzanie zasobami informacyjnymi: przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistów w zakresie oprogramowania bazodanowego
 • Specjalność: inżynieria multimediów: przygotowanie absolwentów do pracy w firmach wytwarzających lub korzystających z oprogramowania operującego na danych multimedialnych, (np. firmy reklamowe, studia filmowe i dźwiękowe)
 • Specjalność: inżynieria sieci teleinformatycznych: przygotowanie absolwentów do pracy instytucjach, w których istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie projektowania, administrowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
 • Specjalność: inżynieria internetu: przygotowanie absolwentów do pracy w firmach projektujących portale internetowe, wytwarzających lub korzystających z rozproszonego oprogramowania działającego w sieciach komputerowych.

Studia zawodowe na kierunku INFORMATYKA mają zapewnić przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka – w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie itp.), administracji państwowej i terenowej, różnego rodzaju firmach usługowych (np. handel, Internet) - na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnych zastosowań metod oraz technicznych i programowych środków informatyki. Absolwent powinien znaleźć zatrudnienie w wyżej wymienionych obszarach zastosowań informatyki. Dlatego też, w programie studiów dużą uwagę przywiązuje się do tych dziedzin informatyki, które obecnie najczęściej wykorzystuje się w praktyce lub dopiero się rozwijają (np. inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie sieciowe, technologie teleinformatyczne, inżynieria multimediów, inżynieria internetu). Jednocześnie przyjęto założenie, że absolwent będzie przygotowany zarówno do pracy zespołowej (np. członek zespołu projektowego), jak i samodzielnego rozwiązywania problemów (np. zarządzanie grupą programistów) oraz zarządzania małą firmą informatyczną.

Ponadto, przy opracowaniu sylwetki zawodowej absolwenta kierunku INFORMATYKA zostały uwzględnione założenia zawarte w standardach nauczania Ministra Edukacji i Nauki:
„Absolwent zawodowych studiów informatycznych powinien wykazywać się:

 • umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją
 • umiejętnością administrowania systemami informatycznymi średniej wielkości
 • umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością programowania
 • przygotowaniem z zakresu podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej”
 • Ponadto położono nacisk na:
 • umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • umiejętność pracy zespołowej, w tym rozumienie procesów i procedur związanych
 • z wykonywaniem zawodu,
 • dobrą znajomość języka angielskiego,
 • praktykę zawodową,
 • etyczne i prawne aspekty wykonywanego zawodu.

Tak, więc absolwent kierunku INFORMATYKA będzie posiadał – obok wiedzy objętej programem studiów - umiejętności pozwalające mu na samodzielne poszukiwanie rozwiązań, co w zmieniających się warunkach gospodarki oraz dynamicznego rozwoju informatyki pozwoli mu szybko dostosować się do rynku technologii informatycznej.

Robocik WWSI