Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Relacje z rynkiem pracy >>> Korporacyjne programy edukacyjne

Korporacyjne programy edukacyjne

Na podstawie zawartych umów Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki bierze udział w realizacji programów edukacyjnych firm IT:

Rezultatem wspólpracy jest między innymi dostęp studentów uczelni do bezpłatnego oprogramowania:

Microsoft (w ramach pakietu MSDNAA):

 • Visual Studio .NET 2003 Pro - starsza wersja narzędzia dla programistów Visual Studio .NET;
 • Visual Studio .NET 2005 Pro - profesjonalne narzędzia dla programistów pracujących indywidualnie lub w małych zespołach, którzy tworzą aplikacje internetowe, mobilne, współpracujące z pakietem Microsoft Office lub przeznaczone do inteligentnych terminali. Visual Studio 2005 Professional to wszechstronne, wydajne środowisko programistyczne do tworzenia wydajnych, wieloplatformowych aplikacji dla Windows, urządzeń przenośnych i aplikacji sieciowych;
 • MSDN May 2006 - zbiór dokumentacji do narzędzi programistycznych firmy Microsoft;
 • SQL Server 2000 - starsza wersja serwera baz danych SQL. Program Microsoft SQL Server 2000 jest narzędziem bazodanowym i analitycznym umożliwiającym szybkie wdrażanie najnowszej generacji skalowalnych rozwiązań dla handlu elektronicznego, obsługi podstawowych procesów biznesowych oraz przechowywania danych;
 • SQL Server 2005 - SQL Server 2005 to platforma do zarządzania danymi i ich analizy. Baza danych pozwala zwiększyć bezpieczeństwo, skalowalność i dostępność firmowych danych i aplikacji analitycznych, a przy tym znacząco ułatwia zadania tworzenia, wdrażania i administracji danymi;
 • Windows Server 2000 - starsza wersja serwerowego systemu operacyjnego;
 • Windows Server 2003 Standard Edition - System Windows Server 2003 oferuje wszystkie funkcje i zalety, których klienci oczekują od serwerowego systemu operacyjnego przeznaczonego do realizacji kluczowych celów organizacji. Zalety te to m.in. bezpieczeństwo, niezawodność, dostępność i skalowalność. System Windows Server 2003 jest uniwersalnym systemem operacyjnym umożliwiającym obsługę różnych ról serwera w zależności od potrzeb klienta - w trybie scentralizowanym lub rozproszonym;
 • Visio Professional 2003 - Visio 2003 jest programem ułatwiającym tworzenie diagramów biznesowych i technicznych służących do dokumentowania i organizowania złożonych zagadnień, procesów oraz systemów. Diagramy utworzone w programie Visio 2003 umożliwiają wizualizację oraz przekazywanie informacji w sposób prosty, zwięzły i efektywny - w odróżnieniu od tekstu i liczb. Program Visio 2003 automatyzuje również wizualizację danych przez bezpośrednią synchronizację ze źródłami danych, tworząc aktualne diagramy. Może być również dostosowywany w celu spełnienia wymagań organizacji;
 • Project Professional 2003 - oprogramowanie Project 2003 jest integralną część pakietu Microsoft Office System, opracowano z myślą o elastyczności dostosowywania go do specyfiki pracy użytkownika i jego potrzeb w zakresie zarządzania personelem, bez względu na to, czy ma ono służyć zarządzaniu niezależnymi projektami, czy portfelem projektów realizowanych przez zespół, dział lub organizację;
 • Access Professional 2003 - Program Access 2003 udostępnia bogaty zestaw narzędzi zaawansowanych wystarczająco, by były używane przez profesjonalnych deweloperów, lecz tak łatwych w obsłudze, że korzystają z nich także świeżo upieczeni użytkownicy. Teraz każdy użytkownik w organizacji może wykorzystywać, a nawet samodzielnie tworzyć, zaawansowane rozwiązania w zakresie bazy danych, dzięki którym organizowanie, uzyskiwanie i udostępnianie informacji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej;
 • Windows XP Pro + SP2 - System Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2. Zapewnia użytkownikom sprawną i niezawodną pracę. Oparty na sprawdzonym systemie operacyjnym Windows 2000, system Windows XP jest nie tylko bardziej niezawodny, lecz także udostępnia funkcje umożliwiające szybsze i łatwiejsze rozwiązywanie zaistniałych problemów systemowych;
 • VirtualPC - aplikacja do tworzenia i uruchamiania maszyn wirtualnych. Wirtualne środowiska pozwalają zaoszczędzić czas podczas testowania wersji przedprodukcyjnych oraz końcowych wersji aplikacji na wielu platformach;
 • Exchange Server 2003 Standard - wersja Exchange 2003 Standard Edition została zaprojektowana w celu zaspokojenia wymagań małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Exchange 2003 jest narzędziem umożliwiającym przesyłanie wiadomości i wspierającym współpracę. Został on zaprojektowany przez firmę Microsoft, aby pomóc Twoim pracownikom komunikować się w sposób bardziej efektywny. W połączeniu z bogatą funkcjonalnością kliencką dostarczaną przez Microsoft Office Outlook® 2003, Exchange 2003 umożliwia dostęp do poczty elektronicznej z urządzeń przenośnych, zdalnych oraz biurowych. Wykorzystuje on przy tym najnowsze osiągnięcia techniki w dziedzinie zabezpieczeń oraz ochrony prywatności;
 • ISA Server 2004 Standard - icrosoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 jest zaawansowaną zaporą filtrującą ruch do warstwy aplikacji włącznie. Razem z zaporą zintegrowany jest moduł obsługujący wirtualne sieci prywatne (VPN) i buforowanie Web. Takie rozwiązanie umożliwia klientom zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności sieci, a tym samym uzyskanie maksymalnych korzyści z poczynionych inwestycji;
 • SharePoint Portal Server 2003 - rogram SharePoint Portal Server 2003 umożliwia przedsiębiorstwom opracowywanie inteligentnych portali, które ułatwiają łączenie użytkowników, zespołów i źródeł wiedzy, umożliwiając użytkownikom uzyskiwanie potrzebnych informacji z różnych procesów biznesowych, co przyczynia się do wzrostu ich wydajności pracy. SharePoint Portal Server 2003 jest programem dla przedsiębiorstw, który integruje informacje z różnych systemów w jednym rozwiązaniu — dzięki funkcjom rejestracji pojedynczej i integracji z aplikacjami dla przedsiębiorstw, a także dzięki elastycznym opcjom rozmieszczania i narzędziom do zarządzania. Portal wspomaga współpracę typu end-to-end, umożliwiając agregowanie, organizowanie oraz wyszukiwanie osób, zespołów i informacji;
 • Windows Server 2003 R2 - System Windows Server 2003 R2 obejmuje dwa dyski z produktem. Dysk 1 zawiera najnowszą wersję systemu Windows Server 2003. Dysk 2 zawiera pliki instalacyjne opcjonalnych składników systemu Windows Server 2003 R2;
 • Windows Vista Business - Windows Vista Business jest pierwszym systemem operacyjnym Windows opracowanym specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań małych firm. Nowe funkcje zabezpieczeń gwarantują użytkownikowi kontrolę nad systemem, co umożliwia ochronę kluczowych, ważnych dla firmy informacji.

 

 

Oracle

 • DataBase - baza danych firmy Oracle. Na płytach CD znajduję się: Oracle9i Database Release Notes, Oracle9i Database Installation Guide, Oracle9i Real Application Clusters Setup and Configuration, Oracle Enterprise Manager Configuration Guide;
 • Developer - Pakiet Oracle Developer Suite to kompletne zintegrowane środowisko programistyczne, które łączy w sobie narzędzia do tworzenia aplikacji oraz moduły analityczne. Umożliwia szybkie tworzenie aplikacji biznesowych i usług, łączących w sobie elementy transakcyjne i funkcje analizy danych biznesowych.
 • Client

 

 

IBM

 • Lotus Notes Server 6.5 - Lotus Notes i Domino udostępnia bogatą funkcjonalność poczty elektronicznej i pracy grupowej. Zapewnia integrację najcenniejszych zasobów związanych z przesyłaniem wiadomości oraz zarządzaniem współpracą i informacjami osobistymi, w tym z pocztą elektroniczną, kalendarzem i listą zadań, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z nich niezależnie od tego, czy są połączeni z siecią przedsiębiorstwa;
 • Notes Client Domino Designer 6.5 - umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie bezpiecznych aplikacji grupowych dla środowiska Lotus Domino. Jednym z kluczowych elementów wyróżniających Lotus Notes i Domino jest możliwość łatwego tworzenia i modyfikowania niestandardowych aplikacji oraz udostępniania ich różnym klientom, w tym Lotus Notes i przeglądarkom WWW. IBM Lotus Domino Designer zawiera szeroką gamę opcji i funkcji pomocnych w zwiększaniu wartości posiadanych aplikacji Lotus Notes i Domino - a tym samym podnoszeniu produktywności programistów;
 • Lotus Virtual Classroom - uzupełnienie platformy LMS, pozwala na wdrożenie elementów tzw. wirtualnej klasy, dzięki czemu daje możliwość przeniesienia szkoleń „na żywo”. Zapewnia m.in.: informacje o osobach biorących udział w szkoleniu, komunikację w czasie rzeczywistym, wirtualne tablice pozwalające na wspólną pracę nad dokumentami, współdzielenie ekranu i aplikacji zarówno przez instruktora jak i użytkowników, nagrywania przebiegu sesji w celu późniejszego ich odtworzenia, możliwość przesyłania dźwięku i obrazu przy zastosowaniu kamer internetowych lub cyfrowych kamer video, możliwość tworzenia pytań w trybie czasu rzeczywistego i analizy odpowiedzi;
 • LMS 1.02 - Lotus Learning Management System to najnowsze rozwiązanie wchodzące w skład infrastruktury e-nauczania platformy Lotus. Jest to również pierwsze rozwiązanie, które oferuje pełny zakres funkcji systemu zarządzania nauczaniem. Oprogramowanie to stanowi skalowalną, elastyczną i zgodną ze standardami platformę do zarządzania szkoleniami realizowanymi w formie zajęć lekcyjnych i e-nauczania, zasobami, programami nauczania oraz katalogami oprogramowania kursowego w całym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie Lotus Learning Management System umożliwia klientom zarządzanie całością programów szkoleń z jednej platformy, a tym samym pozwala efektywnie administrować szkoleniami w przedsiębiorstwie oraz realizować kursy w sposób bardziej dogodny, ekonomiczny i terminowy;
 • LMS Promo
 • IBM DB2 - relacyjna baza danych rozwijana przez IBM, jest o pierwsza baza ze wsparciem dla języka Java, pierwsza na świecie baza certyfikowana na Windows 2000, posiada silne wsparcie dla systemów Linux, także 64-bitowych, DB2 to pierwsza baza z optymalizatorem kosztowym (rozwijanym od ponad 20 lat), pozwala na obiektowe rozszerzenia, dostępna na wszystkie wiodące platformy sprzętowe. Posiada możliwości auto-konfiguracji i samo-zarządzania. DB2 Posiada pełne wsparcie dla istniejących przemysłowych standardów tworzenia aplikacji, w tym również w szczególności możliwości tworzenia procedur składowanych w języku Java, C, C++, C# i środowisku .NET;
 • IBM WebSphere Server - IBM WebSphere Application Server Community Edition 1.0 jest prostym serwerem aplikacji Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) opartym na Apache Geronimo - serwerze aplikacji Open Source opracowanym przez Apache Software Foundation;
 • IBM Directory Server - to serwer usług katalogowych udostępniający innym usługom i aplikacjom informacje o użytkownikach i uprawnieniach. Dzięki fundamentowi w postaci relacyjnej bazy danych DB2 UDB IDS skaluje się dobrze w ramach pojedynczego węzła. Ale nie tylko. Dzięki wbudowanym mechanizmom synchronizacji za pośrednictwem protokołu LDAPv3 możliwe jest budowanie architektur federacyjnych składających się z kilkudziesięciu serwerów podstawowych (master) zarządzających wieloma serwerami niższego rzędu. Daje to możliwość budowania elastycznych i bardzo skalowalnych systemów zarządzania uprawnieniami do zasobów
Robocik WWSI