Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Krzysztof Różanowski

Krzysztof Różanowski

Wykształcenie

Ukończył wydział elektroniki w Wojskowej Akademii Technicznej, studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego na Politechnice Warszawskiej oraz uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk.

Specjalność zawodowa

Specjalizuje się w analizie i projektowaniu informatycznych systemów pomiarowych zgodnie z metodyką UML, modelowaniu procesów biznesowych za pomocą BPMN. Specjalista z zakresu analizy statystycznej oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem zaawansowanych technik Data Mining. Posiada bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z PN ISO/IEC 17799:2007 i PN ISO/IEC 27001:2007 – Information Security Management System Auditor/Lead ISO/IEC 27001:2005, IRCA no: A17287, 2011.

Doświadczenie zawodowe

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w ramach funduszy europejskich. Zarządza projektami realizowanymi przez konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzą wiodące Jednostki Badawczo Rozwojowe. Aktualnie jest kierownikiem i koordynatorem projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Projekty rozwojowe oraz MNiSW zarządzanych przez Departament Innowacyjności i Wdrożeń. Główny wykonawca projektu Teleinformatyka w biznesie – podnoszenie kwalifikacji kadr MŚP finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy – studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest kierownikiem studiów podyplomowych o specjalności Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych przygotowujących do certyfikacji na Audytora Wewnętrznego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 , Projektanta Zabezpieczeń Sieci Teleinformatycznych wg ISO 27001 oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO 20000. Aktywny uczestnik konferencji z zakresu technologii i systemów pomiarowych w medycynie, oraz autor i współautor blisko 25 publikacji krajowych i zagranicznych z tej dziedziny. Wieloletni inżynier, pracownik naukowy JBR wykorzystujący swoje doświadczenie w pracy dydaktycznej jako wykładowca uczelni wyższej.

Robocik WWSI