Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> IT Akademia >>> Menadżer zarządzania relacjami z dostawcami z możliwością certyfikacji TUV NORD Polska

Menadżer zarządzania relacjami z dostawcami z możliwością certyfikacji TUV NORD Polska

(realizacja szkolenia możliwa także w trybie zdalnym!)

(bazuje na ISO 9001, 20000, 27001,22301,2800, SIAM®, VeriSM™ )


„..osiągnięcie trwałego sukcesu jest bardziej prawdopodobne, gdy organizacja zarządza relacjami ze wszystkimi swoimi stronami zainteresowanymi w celu optymalizacji ich wpływu na efekty działania a zarządzanie relacjami z dostawcami i sieciami partnerów jest szczególnie ważne.” ISO 9001


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na jednodniowe szkolenie „Menadżer zarządzania relacjami
z dostawcami”
Dostawcy usług, w tym zwłaszcza dostawcy rozwiązań IT wspierają kluczowe systemy oraz procesy biznesowe w organizacji. Istotne jest aby efektywnie zarządzać zarówno poziomem świadczonych usług jak i ryzykiem związanym ze współpraca z firmami zewnętrznymi. Uczestnik szkolenie nabywa kompetencji do pełnienia roli zarządzającego procesem relacji z dostawcami.


Zarządzanie relacjami z dostawcami to proces odpowiadający za pozyskanie wartości od dostawców oraz zapewnienie, że wszystkie kontrakty i umowy z dostawcami wspierają potrzeby organizacjii biznesu. Proces ten zapewnia, że zarządzane jest ryzyko związane z powierzaniem czynności lub zakupem usług od firm zewnętrznych. Ciągły nadzór nad jakością dostarczanych usług gwarantuje, że wszyscy dostawcy wypełniają swoje zobowiązania wynikające z zawartych kontraktów/umów. Kładziony jest również nacisk na budowę i utrzymanie właściwych relacji Dostawca- Klient, które zapewniają dodatkową wartość ze współpracy z dostawcami zewnętrznymi, większą niż zwykły „nadzór” nad umową.

Program:


Zagadnienie

Tematy

Cele systemowego zarządzania relacjami z dostawcami

1. Definicje
2. Strategia
3. Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie

Etapy cyklu życia współpracy z dostawcą

1. identyfikacja potrzeb
2. Wybór dostawcy i certyfikacja
3. Bieżąca współpraca i zarządzanie relacjami
4. Zakończenie współpracy

Zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami

1. Definicje, proces, kryteria
2. Segmentacja
3. Koncentracja usług
4. Procesy i procedury operacyjne

Inwentaryzacja i segmentacja dostawców

1. Sporządzenie tabeli dostawców z podziałem
na podstawie studium przypadku

Analiza ryzyka koncentracji usług

1. Przeprowadzenie analizy koncentracji usług
na podstawie studium przypadku

Proces zarządzania relacjami z dostawcami

1. Role
2. Działania (przeglądy- oceny, zarządzanie incydentami i sporami
3. Mierniki KPI

Role i mierniki

1. Zdefiniowanie ról i mierników dla procesu na
podstawie studium przypadku

Przykładowe standardy i praktyki wspierające

1. (ISO 9001, 20000, 27001,22301,2800,
2. SIAM®, VeriSM™, 4SRM™)

Prowadzący szkolenie:

Andrzej Bartkowiak - ITIL® Expert, ITIL® Service Manager, ITIL® Practitioner, ISO/IEC 20000 Consultant/Manager. Audytor wiodący systemów zarządzania ISO/ISEC 20000, ISO 27001, ISO 14001. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Od 2011 właściciel B-Option (projekty, audyty, szkolenia, doradztwo IT). Jest akredytowanym trenerem ITIL® SIAM® VeriSM™ AgileScrum®. Posiada również certyfikaty w zakresie zarządzania Projektami PRINCE2® (Practitioner) oraz Ochrony Danych Osobowch (zgodne z RODO). Osobowość Roku 2011 "Lider Wsparcia" Help Desk Institute Polska. Juror Konkursu HDI Polska "Lider Wsparcia" Współzałożyciel i członek IT Service Management Forum Polska.Wykładowca WWSI na studiach zagranicznych i podyplomowych Zarządzania Projektami (IT Service Management, ITIL®,SIAM®, VeriSM™, AgileScrum). Zrealizował w kilkudziesięciu firmach audyty, szkolenia i projekty w zakresie dostosowania organizacji do wymogów RODO (ochrona danych osobowych).


Renata Podlewska - Jest akredytowanym trenerem SIAM®/VeriSM™,AgileScrum®. Posiada certyfikaty audytora wiodącego ISO 20000, Inspektora Ochrony Danych, audytora ISO27001 i 22301. Posiada doświadczenie z obszaru wdrażania systemów i procesów ITSM oraz Menadżera Procesów IT odpowiedzialnego za utrzymanie certyfikowanego na zgodność z międzynarodowym standardem ISO/IEC 20000 -1:2011 Systemu Zarządzania Usługami IT. Zrealizowała
w kilkudziesięciu firmach audyty, szkolenia i projekty w zakresie dostosowania organizacji do wymogów RODO (ochrona danych osobowych).


Cena szkolenia (brutto) wynosi 500 PLN /osoba z zewnątrz (400 zł dla studentów WWSI)


Dla osób, które chcą dodatkowo uzyskać certyfikat TUV Nord Polska po pozytywnym zaliczeniu testu kompetencji
cena razem wynosi 750 PLN/osoby (dla studentów WWSI 650zł)

Termin szkolenia zostanie uzgodniony po zebraniu się min. 8 uczestników (5 szkolenie zdalne).


Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem:wjakubowska@wwsi.edu.pl
Zapraszamy!

Robocik WWSI