Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Uczelnia >>> O Uczelni >>> Misja, symbole i marka

Misja, symbole i marka

Misja

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi działalność o charakterze dydaktycznym i naukowo-badawczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki edukacyjnej i kształcenia w zakresie informatyki, jako dziedziny o potencjalnie największych perspektywach na rynku pracy. Podstawowym zadaniem prowadzonych w Uczelni studiów oraz innych form kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną oraz w umiejętności praktyczne z dziedziny informatyki, które pozwolą na uzyskanie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami, oczekiwaniami i predyspozycjami. Zatrudnienia, które stwarza warunki do samorealizacji oraz osiągnięcia przez absolwentów pożądanego statusu zawodowego i materialnego. W dłuższym horyzoncie czasowym zdobyta w Uczelni wiedza i umiejętności powinny również sprzyjać dalszemu doskonaleniu własnego warsztatu pracy poprzez kontynuację nauki w różnych formach kształcenia ustawicznego lub poprzez samokształcenie. Wykształcenie dobrego specjalisty – informatyka to podstawowy cel, jaki stawia sobie w swojej pracy Uczelnia.

Symbole

Z okazji jubileuszu 10 rocznicy działalności dydaktyczno-naukowej społeczność akademicka Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w drodze zbiórki publicznej ufundowała sztandar Uczelni. W czasie inauguracji roku akademickiego 2009/2010 nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przedstawicielom Samorządu Studenckiego.


Sztandar Uczelni


Uroczystość przekazania sztandaru Uczelni
Przedstawiciele Fundatorów (lewa fotografia)
Samorząd Studentów (prawa fotografia)


Łańcuch rektorski oraz buława rektorska
Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
symbole władzy akademickiej

Marka

MilaCollege
Logo uczelni w latach 2000-2004

Pięć pierwszych lat działalności uczelni było związanych z marką Mila College. Budowanie wizerunku (marki) nowo utworzonej uczelni było w pierwszym okresie nierozłączne związane z promocją charakterystycznego logo Mila College, pochodzącego od nazwy ulicy, przy której mieściła się jej pierwsza siedziba. Przeprowadzka w 2004 roku do nowego budynku przy ul. Lewartowskiego stała się jednym z powodów podjęcia rozważań na temat stworzenia nowego portretu wizerunkowego szkoły.


Obecne logo uczelni


Decyzja o zmianie nazwy i logo uczelni została przede wszystkim podyktowana dbałością o większą skuteczność przekazu informacyjnego zawartego w nazwie i w logo, skierowanego do potencjalnych studentów.Nowa nazwa - Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki - w czytelny sposób wskazuje wyłączny zakres oferowanych usług - edukacji informatycznej na poziomie szkoły wyższej, podkreślając fakt lokalizacji uczelni w tradycyjnie silnym i wymagającym, jeśli chodzi o jakość kształcenia, ośrodku akademickim, jakim jest Warszawa.

Robocik WWSI