Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia II stopnia (magisterskie) >>> Opłaty i zniżki

Opłaty i zniżki

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich) w semestrze rozpoczynającym się od października 2018:

1. Wysokość wpisowego:

studia magisterskie (II stopnia) - 500 zł 250 zł

Absolwenci WWSI są zwolnieni z opłaty wpisowej!

Wypełnij>> Kwestionariusz kandydata

2. Składka ubezpieczeniowa NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. Opłaty stałe i zniżki czesnego:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów magisterskich dla studentów rozpoczynających studia od października 2018:

RataWysokość ratyTermin płatności
I rata 850,00 PLN w ciągu 5 dni od wydania
decyzji o przyjęciu na studia
II rata 850,00 PLN 10.IX.2018
III rata 850,00 PLN 10.X.2018
IV rata 850,00 PLN 10.XI.2018
V rata 850,00 PLN 10.XII.2018
VI rata 850,00 PLN 10.I.2019
VII rata 850,00 PLN 10.II.2019
VIII rata 850,00 PLN 10.III.2019
IX rata 850,00 PLN 10.IV.2019
X rata 850,00 PLN 10.V.2019

Kandydaci na studia magisterskie, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku informatyka – licencjackie lub studia inżynierskie na kierunkach innych niż informatyka mają ustalany indywidualny plan opłat na podstawie analizy różnic programowych

Blankiet do opłat STUDIA MAGISTERSKIE

Wszystkie opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego17
00-169 Warszawa
PEKAO S.A.
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia szeroki wachlarz wsparcia finansowego w postaci stypendiów.

>> Zachęcamy do zapoznania się z ich warunkami <<

Robocik WWSI