Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia I stopnia >>> Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych >>> Plan studiów

Plan studiów

L.P. Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII
W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L W Ćw L
A Treści podstawowe 44
1 Algebra liniowa z geometrią analityczną 6
2 Analiza matematyczna 6
3 Matematyka dyskretna 8
4 Metody probabilistyczne i statystyka 6
5 Metody numeryczne 3
6 Podstawy fizyki 8
7 Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa 7
B Treści kierunkowe 119
1 Podstawy programowania 6
2 Metody programowania 6
3 Algorytmy i struktury danych 6
4 Języki i paradygmaty programowania 18
5 Bazy danych 8
6 Oprogramowanie użytkowe 4
7 Systemy operacyjne 8
8 Technologie sieciowe 8
9 Technika cyfrowa 3
10 Badania operacyjne 4
11 Techniki transmisji sygnałów 6
12 Architektura systemów komputerowych 6
13 Systemy wbudowane 4
14 Bezpieczeństwo systemów komputerowych 3
15 Podstawy inżynierii oprogramowania 4
16 Elementy sztucznej inteligencji 5
17 Grafika komputerowa i wizualizacja 4
18 Technologie internetowe 5
19 Problemy społeczne i zawodowe informatyki 12
20 Historia informatyki 2
21 Podstawy przedsiębiorczości 6
22 Etyka zawodu 2
23 Prawne aspekty informatyki 2
C Treści specjalizacyjne (przedmioty fakultatywne) 44
1 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm ISO/IEC 27001
6
2 Bezpieczeństwo i niezawodność systemów rozproszonych
5
3 Wykrywanie i analiza zagrożeń w sieci Internet
6
4 Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
4
5 Projekt indywidualny 4
6 Projekt zespołowy 4
7 Seminarium dyplomowe (praca dyplomowa) 15
D Język angielski 5
E Wychowanie fizyczne 1F Praktyki zawodowe 3 8 tygodni

W roku akademickim 2018/2019 studenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:

 1. Zajęcia I i II semestru Cisco Networking Academy (w ramach zajęć na I roku studiów).
 2. Produkty Microsoft (w ramach programu MSDNAA).
 3. Zajęcia w ramach Wszechnicy Informatycznej.
 4. Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
 5. Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
 6. Wykłady wszechnicy online – wykłady profesorów informatyki polskich szkół wyższych realizowane dla studentów WWSI.
 7. Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
 8. Konferencje Infoskop oraz Business Intelligence.
 9. Akademickie koła naukowe – Grafika 3ddot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security, Technologie ORACLE
 10. Kursy prowadzone w ramach projektu Uniwersytet Wirtualny realizowane we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 11. Interaktywny system kształcenia zdalnego WWSI on demand - dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
 12. Udział w programie Amazon Web Services Academy - najnowsza wiedza i umiejętności praktyczne z obszaru cloud computing

Robocik WWSI