Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia podyplomowe >>> Zarządzanie Projektami Informatycznymi >>> Program studiów

Zapraszamy do zapoznania się z kadrą dydaktyczną realizującą program studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019:

Program studiów

Lp. Przedmiot Podstawowe zagadnienia Liczba godz.
1 Zarządzanie projektem informatycznym - metodyka PRINCE2®
 1. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2®.
 2. Model PRINCE2®, zasady, tematy, procesy, środowisko projektu
 3. Techniki Planowania Opartego na Produktach oraz Przeglądu Jakości
 4. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2® Agile
 5. Przygotowanie do egzaminu i egzamin PRINCE2® Foundation
 6. Zarządzanie projektem informatycznym w metodyce PRINCE2® – studium przypadku
 7. Zastosowanie podejścia Agile w projekcie informatycznym realizowanym w metodyce PRINCE2® – studium przypadku.
8w
16lab
2 Zarządzanie projektem informatycznym - metodyka Agile SCRUM®
 1. Wprowadzenie do metodyki Agile SCRUM®.
 2. Model Agile SCRUM®, zasady, role i odpowiedzialności, fazy cyklu życia projektu, produkty.
 3. Przygotowanie projektu Agile SCRUM®.
 4. SCRUM® vs. tradycyjny proces wytwórczy.
 5. Zdarzenia i artefakty w SCRUM®.
 6. Komunikacja i wspierające ją techniki.
 7. Zarządzanie ryzykiem w projekcie Agile SCRUM®.
 8. Definicja ukończenia (definition of done).
 9. Zarządzanie projektem informatycznym w metodyce Agile SCRUM® – studium przypadku.
 10. Przygotowanie do egzaminu i opcjonalnie egzamin Agile SCRUM® Foundation.
8w
8lab
3 Metody i techniki zarządzania projektami informatycznymi
 1. Standardy zarządzania projektami informatycznymi - podstawowe pojęcia.
 2. Podejście „zwinne” vs. tradycyjne do projektów informatycznych.
 3. Organizacja i cykl życia projektu w metodyce PMI® w porównaniu z PRINCE2®.
 4. Metody i techniki zarządzania integracją, zakresem, czasem, kosztami, ryzykiem, jakością, komunikacją, zaangażowaniem interesariuszy, zasobami ludzkimi i zamówieniami w projekcie.
 5. Zastosowanie wybranych metod i technik zarządzania projektami informatycznymi – studium przypadku.
8w
8lab
4 Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych
 1. Wprowadzenie, cykl życia projektu a cykl życia oprogramowania, wybrane modele cyklu życia oprogramowania.
 2. Definicja i cele fazy analizy, metodyki i notacje wykorzystywane w fazie analizy, rezultaty fazy analizy, narzędzia wspomagające analizę systemów informatycznych.
 3. Definicja i cele fazy projektowania, projektowanie dla ponownego użycia, wykorzystanie gotowych komponentów, wzorce projektowe, rezultaty fazy projektowania, narzędzia wspomagające projektowanie systemów informatycznych.
 4. Zastosowanie języka UML w analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Modelowanie statyki, dynamiki oraz współdziałania komponentów tworzonego systemu informatycznego przy wykorzystaniu języka UML. Studia przypadków.
 5. Podejście agile do analizy i projektowania systemów informatycznych.
8w
16lab
5 Zarządzanie Ryzykiem i Jakością w projekcie informatycznym
 1. Pojęcie ryzyka, szansy w projektach informatycznych, modele ryzyka.
 2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym – studium przypadku.
 3. Pojęcie jakości w projekcie informatycznym.
 4. Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym - studium przypadku.
 5. Podejście agile do zarządzania ryzykiem i jakością.
8w
8lab
6 Zarządzanie Zespołem Projektowym i Komunikacją w projekcie informatycznym
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacją w projekcie informatycznym.
 2. Narzędzia i techniki zarządzania zespołem (zespołami) w projekcie informatycznym.
 3. Przywództwo w zarządzaniu zespołem (zespołami) w projekcie informatycznym, motywowanie, techniki zarządzania konfliktem.
 4. Techniki skutecznej komunikacji w projekcie informatycznym.
 5. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w projekcie informatycznym.
 6. Podejście agile do zarządzania zespołem i komunikacją.
6w
8lab
7 Zarządzanie Kosztami w projekcie informatycznym
 1. Zarządzanie kosztami projektu – podstawowe pojęcia.
 2. Wybrane techniki zarządzania kosztami w projekcie informatycznym (techniki szacowania kosztów, budżetowania, kontroli kosztów) - studium przypadku.
 3. Podejście agile do zarządzania kosztami w projekcie informatycznym.
8lab
8 ITIL® - IT Infrastructure Library
 1. Podstawowe pojęcia ITIL®.
 2. Model ITIL®, główne elementy biblioteki ITIL®, cykl życia usługi.
 3. Strategia usług, projektowanie usług, przekazanie usług, eksploatacja usług oraz funkcje eksploatacji usług, ustawiczne doskonalenie usług.
 4. Zastosowanie dobrych praktyk ITIL® - studium przypadku.
 5. Przygotowanie do egzaminu i opcjonalnie egzamin ITIL® Foundation.
16w
8lab
9 Projektowanie niezawodnych Usług IT na bazie Systemów Zarządzania zgodnych z wymogami Norm ISO/IEC 20000/27001/22301
 1. Wymagania norm ISO/IEC 20000/27001/22301:
  • Ustanowienie
  • Wdrożenie
  • Utrzymanie
  • Ciągłe doskonalenie
  • dla systemów zarzadzania jakością, ciągłością i bezpieczeństwem
 2. Zagadnienia bezpieczeństwa, ciągłości oraz jakości w projektowaniu oraz eksploatacji usług IT:
  • Kontekst organizacji
  • Wymagania regulacyjne na przykładzie RODO
  • Zarządzanie ryzykiem, analiza wpływu na biznes, planowanie i testowanie ciągłości
  • Zarządzanie Usługami na bazie Katalogu Usług zgodnego z ISO 20000
  • pomiary i ocena efektywności procesów i usług
 3. Wprowadzenie do automatyzacji procesów wsparcia na przykładzie Jira Service Desk
 4. Ćwiczenia (praca z dokumentacja systemową (m.in. Polityki, analiza BIA. Przykładowa konfiguracja portalu obsługi użytkownika)
22w
8lab
10 Egzamin końcowy 8
Robocik WWSI