Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Badania i rozwój >>> Polska Wszechnica Informatyczna >>> Realizacja projektu

Realizacja projektu

Realizacja projektu

Utworzenie biblioteki otwartych zasobów edukacyjnych dla kierunku informatyka. Biblioteka otwartych zasobów edukacyjnych została utworzona jako suma dwóch projektów: "Studia informatyczne na odległość" oraz "Polska Wszechnica Informatyczna". Głównymi celami projektu "Studia Informatyczne na Odległość" realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu "Polska Wszechnica Informatyczna", realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Konferencja naukowa
W ramach projektu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom otwartych zasobów edukacyjnych.

Program konferencji obejmował referaty:

  1. Akredytacja, zadania i dokonania PKA, słabe i mocne strony ocenianych jednostek. Analiza przypadku - informatyka , Bohdan Macukow (Państwowa Komisja Akredytacyjna)
  2. Otwarte uniwersytety, otwarte zasoby edukacyjne - edukacja na progu XXI wieku , Bogdan Galwas (Politechnika Warszawska)
  3. Dekalog e-nauczania , Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
  4. Internetowe studia informatyczne - teraźniejszość i przyszłość , Krzysztof Diks (Uniwersytet Warszawski)
  5. Polska Wszechnica Informatyczna, Andrzej Żyławski (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
  6. Projekty OER w Europie i na świecie , Steve Godwin : Open University - Wielka Brytania oraz informacja o projekcie OpenLearn.Utworzenie portalu internetowego Polska Wszechnica Informatyczna
W ramach PWI został wdrożony projekt portalu wszechnicy. Na portalu zostały zamieszczone wszystkie wykłady zrealizowane w ramach projektu a także dodatkowe materiały informacyjne (wykaz uczelni oraz oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej). Zamieszczone zostały także materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu „studia informatyczne na odległość oraz relacja filmowa z konferencji naukowej podsumowującej projekt.

Podsumowanie
Zarówno sam pomysł jak i realizacja projektu zostały bardzo pozytywnie ocenione przez zespół realizujący projekt - 40 nauczycieli akademickich oraz przez uczestników konferencji. Materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne stworzone w ramach projektu oraz materiały informacyjne zostały zamieszczone na portalu www.pwi.edu.pl . Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników (około 5000 osób korzystających w skali miesiąca).
Prace związane z powiększaniem otwartych zasobów edukacyjnych są kontynuowane.

Wybrana literatura dotycząca problematyki OZE:

1. Open Sourcing Education: learning and wisdom from iSummit 2007
2. Hewlett's Review of the Open Educational Resources (OER) Movement
3. OECD's Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources
4. OLCOS Roadmap 2012

Robocik WWSI