Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia I stopnia >>> Inżynieria baz danych >>> Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności: Inżynieria baz danych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • ogólnych zagadnień informatyki,
 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji,
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • baz danych,
 • programowania komputerów,
 • inżynierii oprogramowania,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii,
 • samodzielnego dokształcania się w oparciu o zdobytą wiedzę umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów.

Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku informatyka posiada znajomość języka angielskiego umożliwiającą sprawne korzystanie z dokumentacji, oprogramowania i sprzętu, zna podstawy przedsiębiorczości, etyczne i prawne aspekty wykonywanego zawodu oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dla specjalności Inżynieria baz danych ustalono rozszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie:

 • metod projektowania,
 • budowy, wdrażania, eksploatacji i rozbudowy nowoczesnych struktur informacyjno- organizacyjnych i zarządzania w różnego rodzaju firmach, a w szczególności:
  • umiejętność planowania, organizacji i zarządzania złożonymi przedsięwzięciami organizacyjno - technicznymi,
  • umiejętność analizy i identyfikowania potrzeb i problemów przyszłych użytkowników systemu,
  • znajomość projektowania optymalnych procesów organizacyjnych i modeli informacyjnych firmy,
  • znajomość metodyki projektowania złożonych systemów informatycznych
Robocik WWSI