Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Waldemar Łabuda

Waldemar Łabuda

Kierownikiem studium Zarządzania Projektami Informatycznymi jest dr inż. Waldemar Łabuda - absolwent Politechniki Warszawskiej (1980). W latach 1981- 1993 pracował w Instytucie Badań Systemowych PAN, gdzie obronił pracę doktorską (1987). Podczas pracy w IBS PAN przebywał na stażach w International Institute for Applied Systems Analysis w Laxenburgu k/Wiednia (1987) oraz w Instytucie Problemów Sterowania Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (1989-1991), jak również w innych ośrodkach europejskich uczestnicząc w projektach naukowo-badawczych. Z tego okresu pochodzą publikacje dotyczące różnych aspektów zarządzania projektami w energetyce, bankowości, rozwoju regionalnym.

Od 1996 roku związany z biznesem. Pracuje na stanowiskach menedżerskich. Przez kilka lat pracował w Prokom Software S.A., gdzie uczestniczył w realizacji projektów wdrożenia systemów informatycznych INSGP w Warcie, INSURER w PZU S.A., jak również KSI ZUS. W następnych latach współpracował ze spółkami z Grupy Prokom, realizując dla nich projekty szkoleniowe.

Doskonalił swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych, między innymi przez: CRM S.A. (PRINCE2®), MT&DC S.A. (PMI®) oraz Infovide-Matrix S.A. (PMI®, ITIL®). Od 1999 roku pracuje na stanowisku dyrektora, początkowo Oddziału, następnie Biura Regionalnego Combidata Poland Sp. z o.o. w Warszawie (Grupa Asseco), pełniąc role członka zespołu projektowego lub kierownika projektu w projektach realizowanych przez Combidata Poland Sp. z o.o. (Grupa Asseco), w tym w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Od 2004 roku jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Specjalizuje się w metodykach zarządzania projektami oraz inżynierii oprogramowania. Prowadzi wykłady, laboratoria i warsztaty dla studentów studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Jest promotorem prac dyplomowych z zakresu inżynierii oprogramowania oraz zarządzania projektami. W latach 2006-2008 pełnił funkcję koordynatora merytorycznego w projekcie studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami zrealizowanych przez WWSI (I-III edycja). Od 2009r. jest koordynatorem merytorycznym kolejnych trzech edycji (IV-VI edycja) studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami Informatycznymi. Jako wykładowca, uczestniczy również w innych projektach realizowanych przez WWSI i współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Od wielu lat jest członkiem PMI® (Project Management Institute). Posiada certyfikaty zawodowe firm Microsoft, Novell, SCO, jak również APM Group Ltd. oraz PMI®. Jest autorem wielu publikacji z zakresu zarządzania projektami.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce
ITIL® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce
“PMI”, “Project Management Institute”, “APM”, “Agile Project Management”, “CAPM”, “Certified Associate in Project Management”, “PMP”, “Project Management Professional”, “ACP”, “Agile Certified Practitioner” are the Registered Marks of Project Management Institute

Robocik WWSI