Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia podyplomowe >>> Warunki rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z kadrą dydaktyczną realizującą program studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019:

Warunki rekrutacji

Uczestnikiem studiów podyplomowych może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

Dokumenty, które należy złożyć w procesie rekrutacji:

  • Wypełniony kwestionariusz kandydata (należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: studiapodyplomowe[(at)]wwsi.edu.pl)
  • Odpis lub potwierdzona przez uczelnię za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  • Kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona przez uczelnię za zgodność z oryginałem)
  • 1 zdjęcie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty rezerwacyjnej

Komplet dokumentów można złożyć osobiście w biurze rekrutacji (p. 208) lub przesłać pocztą listem poleconym na adres: ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa z dopiskiem: Rekrutacja – studia podyplomowe.

Oryginały dokumentów składanych w kopiach należy przedstawić w biurze rekrutacji w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem najpóźniej w terminie pierwszego zjazdu.

Robocik WWSI