Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Uczelnia >>> O Uczelni >>> Wybrane akty prawne

Wybrane akty prawne

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie została utworzona zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2000 roku, znak: DNS-1-0145-423/EKo/2000 wydaną na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U.Nr 96, poz.590 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) udzielającą zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej. Na wniosek Założyciela oraz Rektora Szkoły Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia 20 grudnia 2002 roku (znak:DSW-3-4001-1198/Eko/02) dokonał zmiany nazwy uczelni na: „Szkoła Wyższa Mila College”. Na wniosek Założyciela oraz Rektora Szkoły Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia 18 kwietnia 2006 r. nr DSW-3-JG-4001-28-06 dokonał ponownej zmiany nazwy uczelni na obowiązującą obecnie: „Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki” (ang. Warsaw School of Computer Science). Siedzibą uczelni jest miasto stołeczne Warszawa. Uczelnia posiada osobowość prawną.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr  DSW-2-02-4031-212/07 z  dnia 7 lutego 2008 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka – na czas nieokreślony.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2008 roku Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia - magisterskich.

Robocik WWSI