Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w działalności przedsiębiorstw

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w działalności przedsiębiorstw

Program studiów podyplomowych w specjalności Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w działalności przedsiębiorstw realizowany w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki uwzględnia szerokie spektrum zagrożeń wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia i niepoprawnego korzystania z zasobów sieci. Program spełnia wymagania standardów kształcenia określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem.

Adresatami studiów są pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za zagrożenia cybernetyczne.

Osoba uczestnicząca w studiach powinna posiadać ogólną i podstawową wiedzę z:
a) działania systemów operacyjnych typu Windows oraz Linux
b) obsługi tychże systemów (w tym podstawowej umiejętności
posługiwania się konsolą linuksową)
c) działania sieci teleinformatycznych, w tym podstawowe informacje
dot. protokołów IP, TCP i UDP
d) podstawy protokołów sieciowych warstw wyższych, takich jak
HTTP/HTTPS i DNS (czyli jak działa infrastruktura WWW) oraz SMTP (poczta
elektroniczna)

Organizacja studiów:

Program studiów podyplomowych w specjalności Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w działalności przedsiębiorstw obejmuje łącznie 160 godzin dydaktycznych.Czas trwania studiów wynosi 1 rok (dwa semestry).

Rozpoczęcie zajęć- listopad 2017r.

Przejdź do opłat >>

Robocik WWSI