Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Badanie ankietowe luty 2015

Badanie ankietowe luty 2015

2015-02-21 12:14:26

Cztery lektorki w gronie najwyżej ocenionych przez studentów nauczycieli akademickich!

W lutym 2015 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została tradycyjnie przeprowadzona ankieta, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich.

W ankiecie wzięła udział ogółem rekordowa liczba studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych - 420 co stanowi 40 % wszystkich studentów WWSI (dla porównania w lutym 2014 w ankiecie wzięło udział 30 % studentów).

W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najwyższe noty uzyskały: zdalny dostęp do zasobów dydaktycznych (4,52), organizacja uczelni (4,50) oraz biblioteka (4,49). Na podkreślenie zasługuje jak zawsze wysoka ocena ogólnej atmosfery w Uczelni (4,52)

Przedstawione w poniższej tabeli wyniki badań lutowych za ostanie cztery lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie. Różnice w poszczególnych latach mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po pierwszym semestrze w latach 2011/2012 - 2014/2015
Przedmiot oceny Studia zaoczne magisterskie Studia podyplomowe Studia zaoczne inżynierskie Studia dzienne inżynierskie WWSI ogółem sem. 1 2014/15 WWSI ogółem sem. 1 2013/14 WWSI ogółem sem. 1 2012/13 WWSI ogółem sem. 1 2011/12
Laboratoria komputerowe i sprzęt 4,21 4,50 4,23 4,45 4,35 4,32 4,46 4,08
Przygotowanie laboratoriów do zajęć 4,28 4,50 4,05 4,18 4,25 4,28 4,32 4,05
Sale dydaktyczne 4,12 4,50 4,10 4,28 4,25 4,28 4,27 4,08
Zdalny dostęp do zasobów 4,35 5,00 4,36 4,39 4,52 4,66 4,54 4,45
Organizacja Uczelni 4,28 5,00 4,27 4,44 4,50 4,42 4,38 4,35
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat) 4,19 4,50 4,28 4,41 4,34 4,49 4,39 4,45
Organizacja staży zawodowych 3,96 3,94 4,28 4,06 4,10 4,12 3,95
Rozliczenia finansowe ze studentami 4,22 5,00 4,30 4,41 4,48 4,53 4,43 4,48
Studium Języków Obcych 4,24 4,37 4,30 4,24 4,37 4,17
Biblioteka 4,56 4,50 4,33 4,56 4,49 4,64 4,62 4,38
Bufet 3,66 4,50 3,95 4,09 4,05 4,27 4,01 3,88
Koła zainteresowań 3,94 3,98 4,08 4,00 4,10 4,18 3,91
Samorząd Studentów 3,35 3,90 4,18 3,81 3,93 3,91 3,86
Ogólna atmosfera w Uczelni 4,23 5,00 4,37 4,49 4,52 4,64 4,51 4,41

Za najlepiej przygotowanych merytorycznie nauczycieli akademickich w tym semestrze studenci uznali (kolejność alfabetyczna): mgr Artur Gaworski (wychowanie fizyczne), mgr Katarzyna Hordejuk (lektorat), mgr inż. Marcin Iwanowski (informatyka - studia podyplomowe), mgr inż. Piotr Kopciał (informatyka), mgr inż. Dariusz Majka (informatyka), dr inż. Jacek Markus ( informatyka - studia podyplomowe), mgr Karolina Papros (lektorat), mgr inż. Przemysław Przybylak (informatyka), mgr inż. Andrzej Ptasznik (informatyka), mgr Aleksandra Tkacz (lektorat), mgr Anna Turek (lektorat), mgr inż. Józef Wacnik (informatyka)

Średnia ocena jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni to 4,43.

Jako bardzo interesujące należy uznać indywidualne uwagi studentów na temat oceny pracy wykładowców oraz Uczelni. Wszystkie zostaną dokładnie przeanalizowane. Podsumowanie i wnioski wypływające z uwag przedstawimy w oddzielnym mailu skierowanym na Państwa skrzynki pocztowe.

Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę bardzo dziękujemy, stanowi ona cenne źródło informacji dla poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Robocik WWSI