Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Badanie ankietowe wybranych obszarów działalności WWSI

Badanie ankietowe wybranych obszarów działalności WWSI

2012-02-09 17:42:40

W styczniu 2012 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została przeprowadzona ankieta, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy wykładowców. W ankiecie wzięło udział ogółem 494 studentów, co stanowi 51% ogółu studentów WWSI w tym: 218 studentów studiów zaocznych inżynierskich (45% ogółu studentów studiów zaocznych inżynierskich), 78 studentów studiów dziennych inżynierskich (58% ogółu studentów studiów dziennych inżynierskich), 53 studentów studiów zaocznych magisterskich (37% ogółu studentów studiów zaocznych magisterskich) oraz 143 studentów studiów podyplomowych (73% ogółu  studentów studiów podyplomowych).

W ocenie studentów najwyższe noty uzyskał dział rozliczeń ze studentami (4,48), nieznacznie wyprzedzając Biuro Spraw Studenckich oraz zdalny dostęp do zasobów (4,45). Wysoko została oceniona ogólna atmosfera w Uczelni (4,41).

Tabela ocen wybranych obszarów działalności WWSI:

Przedmiot oceny Studia dzienne inżynierskie Studia zaoczne inżynierskie Studia zaoczne magisterskie Studia podyplomowe WWSI ogółem sem. 1 2011/12 WWSI ogółem sem. 1 2010/11 Zmiana
Laboratoria komputerowe i sprzęt 3,97 4,09 4,13 4,10 4,08 4,08 0,00
Przygotowanie laboratoriów do zajęć 4,00 4,04 4,12 4,06 4,05 3,96 + 0,09
Sale dydaktyczne 4,14 3,96 4,12 4,12 4,08 3,96 + 0,12
Zdalny dostęp do zasobów 4,42 4,50 4,48 4,42 4,45 4,32 + 0,13
Organizacja Uczelni 4,36 4,25 4,33 4,45 4,35 4,18 + 0,17
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat) 4,49 4,40 4,46
4,45 4,17 + 0,28
Organizacja staży zawodowych 4,25 3,84 3,75
3,95 3,57 + 0,38
Rozliczenia finansowe ze studentami 4,43 4,37 4,52 4,59 4,48 4,30 + 0,18
Studium Języków Obcych 4,38 3,97

4,17 3,95 + 0,22
Biblioteka 4,56 4,31 4,33 4,33 4,38 4,23 + 0,15
Bufet 4,18 3,82 3,71 3,80 3,88 3,87 + 0,01
Koła zainteresowań 4,01 3,87 3,84
3,91 3,76 + 0,15
Samorząd Studentów 3,93 3,78

3,86 3,33 + 0,53
Ogólna atmosfera w Uczelni 4,53 4,34 4,32 4,44 4,41 4,35 + 0,06
  • Skala ocen: 2 – 5
  • Źródło: badanie ankietowe WWSI, styczeń 2012

Warto odnotować wzrost wszystkich ocen cząstkowych wystawianych przez ankietowanych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku akademickiego. Najwięcej w oczach studentów zyskała praca samorządu studenckiego (+0,53 pkt.) oraz organizacja staży zawodowych (+0,38 pkt.).

Za najlepiej przygotowanych merytorycznie wykładowców studenci uznali: Pawła Potasińskiego (studia podyplomowe), Pawła Becha (studia podyplomowe), Przemysława Przybylaka (studia magisterskie), Macieja Nowaka (studia magisterskie), Katarzynę Hordejuk (studia dzienne inżynierskie), Andrzeja Ptasznika (studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe), Adama Kozakiewicza (studia inżynierskie zaoczne), Teodora Przymusińskiego (studia magisterskie), Tomasza Malinowskiego (studia inżynierskie i podyplomowe) oraz Dariusza Majkę (studia inżynierskie). Średnia ocena przygotowania merytorycznego wszystkich wykładowców Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to według ankietowanych 4,45!, czyli czwórka z plusem.

Wszystkim ankietowanym bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiet. Wysoka ocena wystawiona Uczelni i jej wykładowcom bardzo cieszy i zobowiązuje do dalszej dobrej pracy.

Robocik WWSI