Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Bezpłatne szkolenie dla osób z orzeczoną niepłnosprawnością

Bezpłatne szkolenie dla osób z orzeczoną niepłnosprawnością

2013-05-28 09:09:16

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla studentów WWSI, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Szkolenie ”Zaawansowane elementy projektowania i  programowania baz danych  z wykorzystaniem  technologii SQL Server 2012”, odbędzie się w dniach 10, 11, 12,17,18  czerwca br.– w godzinach 9.00-15.30. Szkolenie przeprowadzi mgr inż. Andrzej Ptasznik.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, proszę o zgłoszenie na adres jkrzyzoszczak@wwsi.edu.pl

Poniżej szczegółowy program szkolenia.

Lp.

Zagadnienie

Czas

Uwagi

1.

Wprowadzenie – podstawy relacyjnego modelu danych

1 h

Wprowadzenie do zagadnień związanych z bazami danych i podstawy projektowania baz danych

2.

Zapoznanie ze środowiskiem SQL Server Management Studio Express

2 h

W ramach ćwiczenia omówione zostaną zasady instalacji MS SQL Server 2012  oraz uczestnicy kursu zostaną zapoznani ze środowiskiem Management Studio

3.

Implementacja zaprojektowanej bazy danych

5 h

W ramach ćwiczenia wykonane i omówione zostanie :

 • Definiowanie bazy danych
 • Konfigurowanie bazy danych
 • Przegląd wbudowanych typów danych
 • Definiowanie tabel
 • Definiowanie reguł i ograniczeń

4.

Język SQL – nowe elementy języka manipulacji danymi

4 h

W ramach tej części zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Nowe elementy składni polecenia Insert
 • Klauzula OUTPUT w poleceniach DML
 • Polecenie MERGE

5.

Nowe elementy  zapytań do baz danych

4 h

W kolejnych ćwiczeniach zaprezentowane zostaną nowe elementy wprowadzone do standardu języka SQL w zakresie zapytań:

 • Funkcje agregujące
 • Funkcje szeregujące
 • Klauzula OVER
 • Operator PIVOT
 • Operator dynamicznego złączenia APPLY
 • Wyrażenia CTE
 • Zapytania rekurencyjne
 • Filtry logiczne i pozycyjne

6.

Mechanizm transakcyjny

4 h

Omówiony zostanie mechanizm transakcyjny w ramach którego uczestnicy zostaną zapoznani z :

 • Cechy transakcji
 • Rodzaje transakcji
 • Transakcje niejawne
 • Poziomy izolacji transakcji
  • READ UNCOMMITTED
  • READ COMMITTED
  • REPEATABLE READ
  • SERIALIZABLE

7.

XML w bazach danych

8 h

Ta część kursu poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem w bazach relacyjnych dokumentów XML. W ramach ćwiczeń omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Klauzula FOR XML polecenia SELECT
 • Typ danych XML
 • Metody typu XML;
  • Metoda query()
  • Metoda value()
  • Metoda exist()
  • Metoda nodes()
  • Metoda modify()
 • Kolekcje schematów XML

8.

Programowanie w języku T-SQL

8 h

Ostatnia część kursu poświęcona zostanie programowaniu w języku T-SQL w ramach której omówione zostaną :

 • Procedury składowane
 • Funkcje tabelaryczne i skalarne
 • Wyzwalacze
  • Wyzwalacze DML
  • Wyzwalacze DDL
  • Wyzwalacze AFTER i INSTEAD OF

9

Usługa Broker Service

3 h

 • Definicja typów komunikatów
 • Definicja kolejek i usług
 • Przykład rozproszonego przetwarzania z wykorzystaniem elementów Service Broker

11.

Podsumowanie i zakończenie kursu

1h

 

Robocik WWSI