Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Co nowego w WWSI. Spotkanie Prezydenta WWSI z Samorządem Studenckim

Co nowego w WWSI. Spotkanie Prezydenta WWSI z Samorządem Studenckim

2018-06-05 14:18:22

Co nowego w WWSI. Spotkanie Prezydenta WWSI z Samorządem Studenckim

W dniu 15 maja 2018 odbyło się spotkanie Samorządu Studenckiego z Prezydentem WWSI Andrzejem Żyławskim. Pan Andrzej Żyławski przedstawił Samorządowi informacje bieżące oraz informacje dotyczące kolejnego roku akademickiego w WWSI.

1. Hybrydowy model kształcenia w WWSI

Począwszy od października 2018 Uczelnia planuje wprowadzenie tzw. hybrydowego modelu kształcenia. Oznacza to wykorzystanie w znacznie większym niż obecnie stopniu technik kształcenia na odległość (e-learningowych). Zwiększanie udziału zajęć zdalnych w ogólnych wymiarach zajęć jest obecnie powszechnym trendem w edukacji na poziomie akademickim i synonimem nowoczesności każdej szkoły wyższej. Jego podstawowym celem jest indywidualizacja kształcenia oraz zwiększenie elastyczności modelu kształcenia. Hybrydowy Model Kształcenia jest drugim elementem prac prowadzonych w obszarze e-uczelni - projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (patrz niżej).

2.  Projekt "Wdrożenie e-usług dedykowanych środowisku akademickiemu WWSI"

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki rozpoczęła w kwietniu 2017 realizację projektu Wdrożenie e-usług dedykowanych środowisku akademickiemu WWSI. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Projekt dotyczy wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych do obsługi procesów związanych z edukacją w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Efektem projektu będzie świadczenie wybranych usług drogą elektroniczną w związku z wdrożeniem zintegrowanego systemu e-usług. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Projekt "Wdrożenie e-usług dedykowanych środowisku akademickiemu WWSI.

3. Nowości oferty edukacyjnej WWSI na rok 2018/2019 oraz kolejne lata.

W ramach realizowanego przez Uczelnię projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki" w terminie 1.10.2018-30.09.2022, planujemy między innymi:

na studiach inżynierskich, dla studentów aktualnie studiujących na I roku, uruchomienie dwóch dodatkowych specjalności: inżynieria systemów data science oraz zmodyfikowanej specjalności inżynieria systemów teleinformatycznych. Do zajęć w obu specjalnościach zostanie zakwalifikowanych 96 studentów (dwie grupy na studiach stacjonarnych oraz dwie grupy na studiach niestacjonarnych. Wszyscy zakwalifikowani studenci uzyskają zniżkę w opłatach czesnego z tytułu udziału w zajęciach specjalnościowych. Termin realizacji:  od października 2019.

ponadto dla nowych studentów rozpoczynających studia od października 2018 zostanie uruchomiona specjalność inżynieria grafiki komputerowej. Na specjalność objętą dofinansowaniem zostanie przyjętych 24 studentów studiów stacjonarnych oraz 24 studentów studiów niestacjonarnych. Również dla tej specjalności przedmioty specjalnościowe objęte będą dofinansowaniem ze środków unijnych.

na studiach magisterskich zostaną uruchomione dwie nowe specjalności: Chmura Obliczeniowa (realizowana we współpracy z AWS) oraz Big Data&Business Analysis. Dofinansowanie studiów jest przewidziane dla 80 studentów. Termin rozpoczęcia realizacji nowych specjalności: od października 2019.

Ważnym elementem projektu będzie także sfinansowanie 80 studentom certyfikowanych szkoleń specjalistycznych. Termin realizacji: od października 2018

4. Od października 2017 jest realizowany przez Uczelnię finansowany ze środków unijnych, projekt anglojęzycznych studiów magisterskich. W ramach projektu w WWSI studiuje ponad 40 studentów obcokrajowców. W kolejnym roku akademickim planujemy uruchomienie II edycji  studiów anglojęzycznych "Project Management" na zasadach pełnej odpłatności.

5.  W ubiegłym miesiącu na zlecenie Uczelni grupa ekspertów przygotowała raport ze wstępnego przeglądu/audytu gotowości do RODO Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz harmonogram prac związanych z wdrożeniem RODO w Uczelni. Nowe przepisy będą wymagały dostosowania się Uczelni oraz studentów do regulacji ustawowych.

Poza wymienionym powyżej sprawami w czasie dyskusji zostały poruszone m.in. kwestie: pozycji WWSI na warszawskim rynku edukacyjnym w odniesieniu do szkół konkurencyjnych, rosnących wynagrodzeń informatyków, potrzeby modyfikacji serwisu internetowego Uczelni oraz inne sprawy istotne dla społeczności akademickiej WWSI.

Robocik WWSI