Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Jeszcze o olimpiadzie w Soczi

Jeszcze o olimpiadzie w Soczi

2014-04-25 10:27:39

Jeszcze o olimpiadzie w Soczi pisze Konrad Mroczek w Computerworld nr 7/2014. W budowę i obsługę infrastruktury informatycznej Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi zaangażowano na całym świecie 3000 osób. Największy sportowy kontrakt IT w historii na obsługę Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich od 12 lat obsługuje firma Atos. Firma ta ma już podpisaną umowę z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim do roku 2024.Warto też wiedzieć, że w Polsce ma cztery oddziały, w których zatrudnia ponad dwa tysiące osób.

Dzięki stworzonemu przez firmę systemowi transmisji treści wideo użytkownicy z 91 krajów mogli odbierać „na żywo” wszystkie wydarzenia, czyli obejrzeć 3,7 mln godzin. Dodatkowo 472 wydarzenia były dostępne w trybie „wideo na żądanie”. Opracowano szczegółowe dane każdego z 5500 sportowców biorących udział w Igrzyskach (także paraolimpijskich). Informacje przekazywano w czasie rzeczywistym do 9500 akredytowanych redakcji i 200 tys. innych użytkowników biznesowych. Szacuje się, że informacje przekazywano do 8 mld urządzeń na całym świecie.

Igrzyska olimpijskie stwarzają szczególnie wysokie ryzyko: ze względu na skalę, poziom skomplikowania (98 rozmaitych konkurencji) i nieprzewidywalność wydarzeń, które są przedmiotem transmisji, ale także wyjątkowo wysokie ryzyko zakłóceń motywowanych politycznie. W Soczi szczególne zagrożenie stwarzał trwający równolegle z Igrzyskami konflikt na Ukrainie i stałe zagrożenie ze strony kaukaskich separatystów. Siła przekazu i jego międzynarodowy charakter motywują różne ugrupowania do wystąpień, jak pamiętamy niekiedy tragicznych. Zapewnienie stałych i nieprzerwanych transmisji wymagało odparcia ewentualnych ataków hackerskich. Jak wiemy firma Atos i jej polski oddział doskonale wywiązały się z powierzonych zadań.

Do obsługi Igrzysk użyto z powodzeniem technologii chmurowych i mobilnych. Pełna wirtualizacja zastosowana we wszystkich centrach danych pozwoliła na redukcję liczby serwerów od czasów olimpiady w Vancouver o 40%.

Znaczący udział w projekcie miał polski oddział firmy. Zdobyte w trakcie olimpiady doświadczenia związane z bezpieczeństwem będą procentować w realizacji zamówień dla takich klientów, jak banki, operatorzy energetyczni, ubezpieczyciele, a także wojsko, Straż Graniczna itp. W marcu 2014 r. firma została po raz trzeci wyróżniona w konkursie na najlepsze miejsce pracy organizowanym przez Instytut Great Place to Work. W kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 pracowników zajęła w Polsce 2 miejsce.

Wydaje się, że dla absolwentów naszej Szkoły Atos byłby atrakcyjnym miejscem do zawodowego życia.

Oprac. Na podstawie COMPUTERWORLD
Magdalena Hornowska

Robocik WWSI