Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Konferencja Infoskop

Konferencja Infoskop

Zawód informatyk - co tak naprawdę kryje się pod tym, nie do końca precyzyjnym, choć powszechnie używanym określeniem? Obecnie również w tym zawodzie widoczna jest tendencja do wąskiej specjalizacji, więc jeśli słyszymy, że informatyk to jeden z najbardziej "przyszłościowych" zawodów to trzeba się zastanowić, czy odnosi się to do programistów, administratorów sieci, baz danych czy też może analityków systemowych. Zróżnicowanie zawodów informatycznych następuje wraz z pojawianiem się nowych technologii, czy jednak ta różnorodność znajduje odzwierciedlenie w wyborze specjalności oferowanych przez uczelnie techniczne w ramach kierunku informatyka? Czy treści programowe oferowane w ramach poszczególnych specjalności są kompatybilne z profilem zawodowym poszczególnych specjalistów?

Zamiarem organizatorów konferencji INFOSKOP - było stworzenie forum wymiany uwag na temat współzależności pomiędzy standardami kształcenia na kierunku informatyka a wymaganiami stawianymi przez rynek pracy branży ICT. Spotkanie było okazją do zweryfikowania powszechnie panującej opinii, że zawód - informatyk to pewna lokata w przyszłość.

Pracodawcy w Polsce narzekają na brak dobrze wykształconych informatyków, szczególnie programistów. Paradoksalnie polscy programiści uważani są za jednych z najlepszych na świecie. Z badań rynku pracy przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez Money Magazine i serwis salary.com wynika, że programista to najbardziej perspektywiczny zawód świata - dobrze wynagradzany, zapewniający dostęp do nowych technologii i, co ważne, cieszący się dużym popytem na rynku pracy (Puls Biznesu, 17 kwietnia 2006). Stwierdzenia te nie do końca odzwierciedlają sytuację na polskim rynku pracy, gdzie wciąż jednym z podstawowych kryteriów wyboru pracownika jest aspekt finansowy, mniej zaś liczą się potencjał zawodowy czy wykształcenie. Nie oznacza to jednak, że nie warto inwestować w swoją wiedzę.

Dobry dyplom na dzisiejszym rynku pracy to tylko część sukcesu. Czy studia informatyczne przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie? Czy absolwenci kierunku informatyka są atrakcyjni dla branżowych "łowców głów"? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć zaproszeni przedstawiciele środowiska akademickiego, reprezentujący politechnikę, uniwersytet oraz uczelnię zawodową. Byli to prof. Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego, współautor sukcesów polskich studentów na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, prof. Bogdan Galwas z Politechniki Warszawskiej - od lat oddany idei kształcenia na odległość - od 2001 r. sprawuje funkcję Dyrektora Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW oraz prof. Piotr Sienkiewicz z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. O realiach informatycznego rynku pracy opowiadali zaproszeni do dyskusji przedstawiciele pracodawców - Dyrektorzy Personalni największych firm z branży ICT zatrudniających specjalistów w dziedzinie informatyki - między innymi: Microsoft, IBM, HP. To właśnie oni weryfikują w praktyce, wartość wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach, a więc potencjał zawodowy absolwentów kierunku informatyka. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie Pani Grażyny Zielińskiej - Wiceprzewodniczącej Naczelnej Rady Zatrudnienia, która opowiedziała o trendach zawodowych na rynku pracy oraz o sytuacji absolwentów poszukujących pracy w zawodach związanych z informatyką.

Celem tak zaaranżowanego forum było ukazanie zależności pomiędzy sylwetką absolwenta kierunku informatyka, która stanowi główną wytyczną w budowaniu programów kształcenia a profilem kompetencyjnym specjalisty w dziale IT, będącym kluczem doboru specjalistycznej kadry informatycznej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zarówno sylwetka absolwenta, jak i profil kompetencyjny był rozpatrywany nie tylko w kategoriach wiedzy stricte informatycznej, lecz również w aspekcie innych umiejętności, które absolwent uczelni technicznej powinien posiadać. W najnowszym projekcie standardów kształcenia dla kierunku informatyka, które są opracowywane pod kierunkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki ten poszerzony aspekt został już częściowo uwzględniony. Autorzy opracowania podkreślają, że uczelnie, mając na uwadze interdyscyplinarny oraz w pewnym sensie usługowy charakter informatyki, powinny zaszczepić studentom umiejętność dostrzegania społecznego i ekonomicznego kontekstu tej dziedziny, a także rozumienie powiązań informatyki z innymi obszarami nauk technicznych. Szczególna uwaga została zwrócona także na "umiejętność stosowania dobrych praktyk w zakresie pracy zespołowej nad realizacją zadań informatycznych". Widać tu wyraźnie próby zorientowania modelu kształcenia w kierunku realiów i wymagań rynku pracy.

Po drugiej stronie stołu zasiedli do dyskusji przedstawiciele pracodawców - zatrudniających specjalistów w dziedzinie informatyki - Dyrektorzy Personalni z firm reprezentujących branżę ICT oraz firm, w których dział IT pełni ważną, lecz usługową funkcję w stosunku do głównego obszaru działalności firmy. To właśnie oni weryfikują w praktyce, wartość wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach, a więc potencjał zawodowy absolwentów kierunku informatyka. Konstruując opisy stanowisk oraz profile kompetencyjne kandydatów określają tym samym sylwetkę kandydata do pracy na poszczególnych stanowiskach w dziale IT. Czy sylwetka absolwenta oraz sylwetka kandydata są w wystarczającym stopniu kompatybilne? Było to jedno z kluczowych pytań, na jakie próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty. W drugiej części dyskusji, która miała charakter otwarty swój punkt widzenia mogli zaprezentować zaproszeni studenci. To właśnie oni byli głównym adresatem konferencji, i to ich bezpośrednio dotyczyły wnioski, jakie zostały sformułowane podczas dyskusji. Temat jest ważny dla wielu młodych ludzi którzy wiążą swoją przyszłość z informatyką i z pewnością będzie kontynuowany podczas kolejnych tego typu spotkań - być może na konferencji INFOSKOP 2007.

Z inicjatywą zorganizowania forum dyskusyjnego poświęconego tematowi dostosowania standardów kształcenia do realiów rynku pracy wyszli studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, a udział w spotkaniu wzięły reprezentacje studentów uczelni i wydziałów informatycznych z całego kraju.

WARSZTATY

Drugą część konferencji stanowiły WARSZTATY - cykl spotkań z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację specjalistycznej kadry informatycznej w czołowych firmach z branży ICT: IBM Polska, Microsoft Polska, HP Polska, CISCO Polska, Oracle Polska, ComputerLand. Uczestnicy tych spotkań mieli okazję uzyskać "z pierwszej ręki" odpowiedzi na pytania:

  • Jakiego rodzaju specjaliści są w tej chwili najbardziej poszukiwani na informatycznym rynku pracy (programiści, administratorzy sieci, wdrożeniowcy, inni)?
  • Jak kształtują się wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach, jacy specjaliści są opłacani najlepiej?
  • Jakie dodatkowe, pozazawodowe umiejętności (kompetencje) mogą być poważnym atutem przy ubieganiu się o pracę w dziale IT (znajomość języków, umiejętność pracy w zespole, itp.)?
  • Jak wyglądają procedury rekrutacyjne na stanowiska w działach IT, oraz w jaki sposób dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
  • W jaki sposób zdobyć doświadczenie w zawodzie już w trakcie studiów (praktyki, staże zawodowe, konkursy) ?

Uczestnicy warsztatów mieli również okazję zapoznania się ze specyfiką wybranej firmy podczas prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli każdej z firm.

Strona konferencji:
http://www.infoskop.mila.edu.pl/

Robocik WWSI