Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Mila College Reaktywacja

Mila College Reaktywacja

2009-07-06 15:14:04

Nie został wykryty stosowny plugin do odtworzenia filmu FLV.

Zgodnie z wydanym wspólnie komunikatem prasowym w dniu 25 VI 2009 rektor Andrzej Żyławski oraz prezes Leszek Lewoc podpisali umowę, dzięki której Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej MILA College) zbuduje w oparciu o oprogramowanie i usługi firmy Fronter dedykowaną platformę edukacyjną MILA College.

Platforma Edukacyjna Mila College to nawiązanie poprzez charakterystyczne logo MC do wieloletnich tradycji kształcenia informatyków przy ul. Miłej, kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i technologii informatycznych.

Podjęcie działań zmierzających do zbudowania w oparciu o oprogramowanie i usługi firmy Fronter dedykowanej internetowej platformy edukacyjnej MILA College to kolejny konsekwentny krok Uczelni na drodze budowania zintegrowanej otwartej przestrzeni edukacyjnej dla członków społeczności akademickiej Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Dla studentów to możliwość wsparcia tradycyjnego kształcenia materiałami multimedialnymi i technologiami społecznościowymi - blended learning.

Dla absolwentów to możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności, stosownie do rozwoju technologii teleinformatycznych i potrzeb rynku pracy (lifelong learning) oraz integracji środowiska.

Dla wykładowców to szansa na wzbogacenie warsztatu metodycznego o nowe rozwiązania technologiczne i pedagogiczne.

Dla wszystkich sympatyków i fanów informatyki to miejsce zdobywania nowoczesnej wiedzy i kwalifikacji z zakresie technologii ICT.

Pierwsze zamierzenia związane z wykorzystaniem platformy to między innymi:

  1. Przeprowadzenie ankiety oceny wizerunku Uczelni wśród absolwentów,
  2. Realizacja zajęć w języku angielskim z przedmiotów: Programming languages & paradigms oraz network technologies,
  3. Poprowadzenie kursu „Akademia Baz Danych”
  4. Wsparcie on line wybranych zajęć na studiach inżynierskich oraz magisterskich.

Warto przypomnieć, że to w Mila College w latach 1993-95 odbyły się pionierskie szkolenia z zakresu poczty elektronicznej administracji rządowej (PEAR) - na zlecenie Urzędu Rady Ministrów. Zgodnie z założeniami projektu wszystkie ministerstwa i urzędy centralne (m.in. URM, CUP, KBN, GUS, GUC, ZUS, PAN, UOP i in.), łącznie ponad 40 instytucji, połączono w jedną sieć rozległą w systemie PEAR.

W 1997 roku przy ul. Miłej podjęto pierwsze w Polsce prace nad utworzeniem sieciowego Uniwersytetu Wirtualnego – pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, we współpracy m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, De Montfort University oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki od 2005 roku jest aktywnym członkiem Międzynarodowej Organizacji ds. Kształcenia na Odległość (International Council for Distance Education) z siedzibą w Oslo.

Od 2008 roku prowadzimy projekt Informatyka + współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – skierowany do blisko 16 000 uczniów z 1000 szkół ponadgimnazjalnych w województwach mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podlaskim.
W tym roku Uczelnia otrzymała prestiżową nagrodę new@poland w kategorii e-społeczeństwo w uznaniu praktycznych rozwiązań w zakresie edukacji dla społeczeństwa informacyjnego.

O szczegółach wdrożenia platformy będziemy informować Państwa w kolejnych wiadomościach.

Informacja prasowa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki wdraża platformę edukacyjną Fronter

W dniu 25 VI 2009 rektor Andrzej Żyławski oraz prezes Leszek Lewoc podpisali umowę, dzięki której Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej MILA College) zbuduje w oparciu o oprogramowanie i usługi firmy Fronter dedykowaną platformę edukacyjną MILA College.

Platforma będzie wykorzystana zarówno na zajęciach dydaktycznych jak i w prowadzeniu komunikacji ze studentami i pracownikami uczelni. Ciekawym elementem projektu jest użycie platformy jako narzędzia integracji społeczności absolwentów uczelni.

Wdrożenie rozpoczęło się od szkoleń dla administratorów i liderów wdrożenia oraz opracowania schematu i harmonogramu wdrożenia.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oraz Fronter sp. z o.o. postanowiły równolegle o podjęciu działań zmierzających do otwarcia Akademickiego Ośrodka Edukacyjnego Fronter.

Fronter

Fronter to platforma edukacyjna rozwijana od ponad 10 lat. Obecnie platformy używa około 7 milionów użytkowników. Wśród ponad 100 instytucji akademickich korzystających z Frontera należy wymienić Uniwersytet Wiedeński, University of Cambridge International Examinations , Karolinska Institutet. Fronter jest też używany przez wszystkie szkoły w takich miastach jak Londyn, Sztokholm, Oslo, Monachium.

Fronter AS jest certyfikowanym przez BECTę dostawcą platform edukacyjnych, pięciokrotnie wyróżnionym medalem European Seal of E-Excellence. Firma należy do koncernu Pearson.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej Mila College) jako spadkobierca instytucji edukacyjnych z ulicy Miłej w Warszawie szczyci się blisko 40 letnimi tradycjami w kształceniu informatyków. W tym czasie cenione na rynku pracy dyplomy uzyskało ponad 6000 absolwentów. To tutaj przeprowadzone zostały w latach 1994-96 szkolenia PEAR (poczta elektroniczna administracji rządowej) dla pracowników 40 instytucji centralnych - m.in. URM, CUP, KBN, GUS, GUC, ZUS, PAN, UOP i in. W 1997 roku na Miłej podjęto pierwszą w Polsce próbę utworzenia sieciowego Uniwersytetu Wirtualnego. W 2009 roku Uczelnia uzyskała laur new@poland od Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Informatyki i Telekomunikacji – Lewiatan.

Robocik WWSI