Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Od Mila College do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Computerworld

Od Mila College do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Computerworld

2009-04-29 11:40:00

W przyszłym roku akademickim WWSI będzie świętować 10-lecie działalności. Jak Pan ocenia miniony okres?

Zaczynaliśmy w 2000 r. studiami inżynierskimi z dwoma specjalnościami. Obecnie oferujemy naszym kandydatom pięć specjalności na studiach inżynierskich, dwie na studiach magisterskich oraz cztery na studiach podyplomowych. Poza obowiązkowym programem zajęć, stwarzamy studentom możliwość udziału w kołach naukowych, seminariach, konferencjach, letnich warsztatach informatycznych oraz w programach wymiany zagranicznej Erasmus i Leonardo Da Vinci. Dzięki temu każdy nasz student może znaleźć swoje własne miejsce i ścieżkę rozwoju. Ponadto prowadzimy szeroki wachlarz zajęć skierowanych do młodzieży szkół średnich oraz profesjonalne szkolenia i kursy przeznaczone dla pracowników branży IT. W ubiegłym roku akademickim wszystkie formy kształcenia objęły blisko 5 tys. osób, stawiamy na konsekwentny i ewolucyjny rozwój. Naszym niewątpliwym osiągnięciem jest stworzenie w strukturach Uczelni – jako jedynej w Polsce – rady pracodawców pod szyldem Kolegium Rektorskiego, w skład którego wchodzą dyrektorzy generalni wiodących firm: HP, Microsoft, IBM, Cisco, Intel, Oracle. To oni swoją wiedzą i kompetencjami wspierają Uczelnię, współdecydują o kierunkach jej rozwoju. Z ich inicjatywy powstał portal społeczności informatyków – www.pwi.edu.pl.

Uczelnia wybrała i konsekwentnie realizuje model kształcenia jednokierunkowego. Interesuje Was wyłącznie informatyka?

Oprócz nas uczelnią jednokierunkową jest jeszcze SGH. Jesteśmy uczelnią, której ambicją jest przygotowanie dobrych fachowców dla rynku pracy, a to wymaga ciągłego doskonalenia programów, metod kształcenia oraz ramowych kwalifikacji. Kwalifikacje uzyskane „wczoraj” wymagają aktualizacji co 2-3 lata. Jednym słowem, na brak urozmaicenia nie narzekamy. Za specjalizacją przemawiają względy organizacyjne, ekonomiczne oraz specyfika branży ICT. W sytuacji uczelni o średniej wielkości (obecnie ok. 1300 studentów) decyzja o skoncentrowaniu się na jednym kierunku kształcenia – informatyce, jest w pełni uzasadniona.

Jak wygląda codzienność współpracy z pracodawcami?

Uczelnia współpracuje z blisko 1000 firm w ramach praktyk zawodowych. Biuro Karier i Staży Zawodowych otrzymuje wiele ofert pracy i staży dla naszych studentów i absolwentów. Wszystkie szczegółowo analizujemy pod kątem oczekiwań pracodawców. Działalność naszego BKiSZ została w szczególny sposób wyróżniona przez PKA. Przykład związków Uczelni z realiami rynku pracy stanowi też aktywny udział naszych studentów w realizacji programów szkoleniowych: Mictrosoft IT Academy, Cisco Networking Academy, Oracle Academic Initiative oraz IBM Scholars Program. Z inicjatywy samorządu studentów corocznie jest organizowana konferencja Infoskop–informatyka–standardy kształcenia a oczekiwania pracodawców. W jej trakcie studenci mają możliwość bezpośrednich spotkań z dyrektorami personalnymi firm branży IT i uzyskania informacji na temat tego, jaka wiedza i umiejętności są najbardziej cenione (ostatnia edycja Infoskopu odbyła się – 23.04.2009).

WWSI uzyskała grant na realizację projektu Informatyka+, to zapewne duże wyzwanie?

Konsekwentnie staramy się o możliwość korzystania ze środków unijnych, które w istotny sposób wpływają na budowanie potencjału Uczelni. Informatyka+ to 4-letnie działania zmierzające do podniesienia kompetencji ICT uczniów szkół średnich, realizowane we współpracy z MEN. Projektem zostanie objętych ok. 15 000 uczniów z 1000 szkół z 5 województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Uczniowie w ramach projektu będą mogli skorzystać z atrakcyjnych form edukacyjnych: wykładów, warsztatów, kursów, konkursów, letnich obozów, kół naukowych i wielu innych, ciekawych zajęć (konferencja inaugurująca projekt odbyła się 16.04.2009).

Plany na najbliższą przyszłość?

Od 19 maja rozpoczynamy rekrutację na kolejny rok akademicki. Zapraszamy zainteresowanych studiowaniem informatyki. Od nowego roku wzbogacimy naszą ofertę o nowe specjalności na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Planujemy uruchomienie nowego, świetnie wyposażonego laboratorium inżynierii mulitimediów ze specjalnym studiem nagrań filmowych i zapleczem montażowym. Podejmujemy działania zmierzające do rozbudowy siedziby Uczelni, zlokalizowanej w samym centrum Warszawy. Nadal będziemy konsekwentnie realizować naszą misję, której motto brzmi: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki - Uczelnia dla studenta, Uczelnia dla pracodawcy.

Rozmowę z Rektorem Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie Panem Andrzejem Żyławskim przeprowadziła Barbara Kurpiewska (specjalista ds. promocji WWSI).

Computerworld, 28.04.2009 r.

 

Robocik WWSI