Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Podsumowanie wyników ankiety dla kandydatów na studia do WWSI na rok akademicki 2013

Podsumowanie wyników ankiety dla kandydatów na studia do WWSI na rok akademicki 2013

2013-10-16 10:17:22

Pytania zadane kandydatom w sondażu:

 1. Skąd po raz pierwszy dowiedziałaś/eś się o Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki?
  • Internet
  • Informatyka Plus
  • Znajomi, koleżanki, koledzy
  • Studenci, absolwenci WWSI
  • Inne źródło, jakie?
  • IT Szkoła
 2. Najważniejszy powód Twojego wyboru WWSI jako miejsca studiowania informatyki to:
  • Ciekawa oferta studiów
  • Dobre opinie o WWSI znanych Ci osób
  • Bliskie związki WWSI z rynkiem pracy(udział IBM, Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, HP i NASK w Kolegium Rektorskim WWSI)
  • Wąska specjalizacja WWSI wyłącznie na informatyce
  • Lepsza niż na stronach internetowych innych szkół informacja o studiach
  • Inny powód, jaki?

Tab. 1. Liczba kandydatów wskazujących na poszczególne rodzaje źródeł wiedzy o WWSI oraz na najważniejszy powód wyboru WWSI jako miejsca studiów.

Źródło wiedzy o WWSI
Internet 177 (49,1%)
Informatyka Plus 56 (15,5%)
Znajomi 63 (17,5%)
Studenci, absolwenci WWSI 38 (10,5%)
Inne źródło, jakie? 18 (5%)
IT Szkoła 8 (0,2%)
Razem 360 (100%)
Najważniejszy powód wyboru WWSI
Ciekawa oferta studiów 147 (40,8%)
Dobre opinie o WWSI znanych Ci osób 75 (20,8%)
Bliskie związki WWSI z rynkiem pracy (udział IBM, Microsoft, Cisco, Intel, Oracle, HP i NASK w Kolegium Rektorskim) 77 (21,4%)
Wąska specjalizacja WWSI wyłącznie na informatyce 54 (15%)
Lepsza niż na stronach internetowych innych szkół informacja o studiach 6 (0,2%)
Inny powód, jaki? 1 (0,03%)
Razem 360 (100%)
Kandydaci
Studia inżynierskie zaoczne 239 (66,4%)
Studia inżynierskie dzienne 96 (26,7%)
Studia magisterskie 25 (6,9%)
Razem 360 (100%)

Źródło: dane WWSI, stan na 26 września 2013

Robocik WWSI