Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Prof. Piotr Zaskórski u Prezydenta RP

Prof. Piotr Zaskórski u Prezydenta RP

2014-04-29 10:22:41
Za

Jak informowaliśmy wcześniej Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy Profesora Panu dr hab. inż. prof. WWSI Piotrowi Zaskórskiemu.

Pan Profesor jest znanym i cenionym wykładowcą i naukowcem, specjalizującym się w systemach informatycznych zarządzania, metodach i technikach projektowania systemów informatycznych, Inżynierii integracji usług informatycznych oraz ewaluacji i walidacji projektów.

Poniżej przypominamy dyplomantów Prof. Zaskórskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki:

imie / imiona nazwisko / nazwiska studia temat pracy rok
Milena, Teresa Trzcińska Studia Inżynierskie Informatyzacja procesów biurowo-administracyjnych 2005
Andrzej, Bartłomiej Kołpak Studia Inżynierskie Podpis elektroniczny w procesie zarządzania zasobami informacyjnymi 2005
Robert Szewczyk Studia Inżynierskie Modelowanie bezpiecznej hurtowni danych 2005
Marcin, Waldemar Witkowski Studia Inżynierskie Model sprzedaży elektronicznej w systemie o architekturze klient-serwer 2005
Konrad Nowak - Ignatowski Studia Inżynierskie Modelowanie organizacji wirtualnej 2005
Jacek, Wojciech Opaliński Studia Inżynierskie Modelowanie oceny funkcjonalności zasobów informatycznych w firmie 2005
Izabela, Anita Woźniak Studia Inżynierskie Integracja funkcjonalno-technologiczna zarządzania finansowego w firmie 2005
Marcin, Przemysław Czarnecki Studia Inżynierskie Analiza porównawcza metod i technik bezpieczeństwa informacyjnego w firmie 2005
Szymon, Julian Kurnicki Studia Inżynierskie Model współczesnego systemu bankowości elektronicznej 2005
Piotr, Łukasz Bober Studia Inżynierskie Analiza efektywności systemu informacyjnego firmy 2005
Jacek, Jan Jaklik Studia Inżynierskie Analiza efektywności systemów  informacyjnych organizacji pozarządowych 2005
Tomasz, Dominik Traczyk Studia Inżynierskie Komputerowe wspomaganie działalności logistycznej w firmie 2006
Piotr, Mariusz Czajkowski Studia Inżynierskie Hurtownie danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowo- transportowym 2006
Sebastian, Paweł Gajda Studia Inżynierskie Projekt systemu wspomagajacego biuro obsługi klienta w sektorze telekomunikacyjnym oraz implementacja wybranych jego funkcji 2006
Piotr, Andrzej Izdebski Studia Inżynierskie Projekt systemu wspomagajacego zarządzanie redakcją gazety i implementacja wybranych jego funkcji 2006
Przemysław, Piotr Pazik Studia Inżynierskie Model bazy danych i implementacja interfejsu dla systemu wspomagajacego pracę agencji reklamowej 2006
Arkadiusz, Marcin Skupiński Studia Inżynierskie Komputerowe wspomaganie procesów zarządzania usługami telekomunikacyjnymi 2006
Michał Surowiec Studia Inżynierskie Benchmarking w projektowaniu systemów informatycznych zarządzania firmą 2006
Kamil Świerzbiński Studia Inżynierskie Analiza, projekt i implementacja wybranych funkcji systemu wspomagającego pracę przychodni stomatologicznej 2006
Maciej, Sebastian Borkowski Studia Inżynierskie Analiza i projektowanie systemów sterowania produkcją typu "Just-in-time" 2006
Maksymilian Malinowski Studia Inżynierskie Analiza, koncepcja i implementacja wybranych funkcji systemu wspomagającego zarządzanie stacją paliw 2006
Łukasz, Paweł Stefański Studia Inżynierskie Projekt systemu wspomagajacego monitorowanie procesów dystrybucyjnych sprzętu i materiałów oraz implementacja wybranych jego funkcji 2006
Janusz, Jerzy Wydra Studia Inżynierskie Projektowanie i implementacja wybranych funkcji systemu wspomagającego proces nauczania i weryfikacji wiedzy 2006
Andrzej Dróżdż Studia Inżynierskie Analiza porównawcza metod strukturalnych i obiektowych w projektowaniu systemów informatycznych 2006
Michał, Tadeusz Gołębiewski Studia Inżynierskie Projekt systemu wspomagającego zarządzanie agencją pośrednictwa reklamy zewnętrznej  i implementacja wybranych jego funkcji 2006
Michał Hass Studia Inżynierskie Organizacja zasobów informacyjnych w systemie produkcji i sprzedaży kopert 2006
Witold, Henryk Rau Studia Inżynierskie Komputerowy system monitoringu oczyszczalni ścieków miejskich 2006
Przemysław, Andrzej Rudnicki Studia Inżynierskie Analiza i ocena przydatności systemów klasy MRP/ERP dla potrzeb przedsiębiorstwa średniej wielkości 2006
Marcin, Grzegorz Szostak Studia Inżynierskie Inżynieria systemów w projektowaniu i eksploatacji systemów wspomagających zarządzanie firmą handlową 2006
Waldemar Lewoń Studia Inżynierskie Projekt systemu wspomagającego zarządzanie ośrodkiem konferencyjnym 2007
Michał, Tomasz Warowny Studia Inżynierskie Analiza porównawcza systemów klasy MRP/ERP dla przedsiębiorstw usługowych 2007
Piotr Siwek Studia Inżynierskie Projektowanie i wdrażanie hurtowni danych w przedsiębiorstwie produkcji podzespołów elektronicznych 2007
Piotr, Karol Praga Studia Inżynierskie Uniwersalny system badań związanych z oceną placówek usługowo-handlowych w aspekcie jakości obsługi klienta 2007
Marcin, Sebastian Szepielak Studia Inżynierskie Analiza, projekt i implementacja wybranych funkcji systemu wspomagającego pracę przychodni lekarskiej 2007
Krystian, Tadeusz Czayka Studia Inżynierskie Model bazy danych i implementacja interfejsu dla systemu wspomagającego pracę obsługi toru wyścigowego 2007
Michał, Andrzej Gawryluk Studia Inżynierskie Projekt i implementacja sieciowej gry interaktywnej 2008
Krzysztof Kuzin Studia Inżynierskie Analiza i ocena procesów wdrożeniowych systemów klasy  MRP/ERP w firmie 2008
Michał Zieliński Studia Inżynierskie Budowa witryny internetowej z wykorzystaniem wzorców projektowych 2008
Łukasz, Krzysztof Bobiński Studia Inżynierskie Projekt i implementacja systemu automatyzującego handel na rynku FOREX 2008
Piotr Budek Studia Inżynierskie Analiza procesów wdrożeniowych systemów klasy ERP do wspomagania zarządzania 2008
Bernard Polkowski Studia Inżynierskie Koncepcja i implementacja systemu obsługi kadr 2008
Marcin, Przemysław Brudka Studia Inżynierskie Projekt i implementacja systemu informatycznego wspomagającego pracę biblioteki uczelnianej 2009
Łukasz, Antoni Majewski Studia Inżynierskie Współczesna aplikacja WEB na przykładzie repozytorium plików 2009
Marek Mirnowicz Studia Inżynierskie Kontrola zmian jako proces w zarządzaniu systemami informatycznymi 2009
Dariusz, Andrzej Zawadka Studia Inżynierskie System zarządzania zasobami archiwalnymi w przedsiębiorstwie o złożonej strukturze organizacyjnej 2009
Konrad, Marek Buchelt Studia Inżynierskie Koncepcja i implementacja wybranych funkcji systemu planowania materiałowego 2009
Łukasz, Mikołaj Dutkiewicz Studia Inżynierskie Projekt i częściowa implementacja systemu wspomagającego firmę usługowo-produkcyjną 2009
Patryk, Waldemar Szczepański Studia Inżynierskie Projekt i częściowa implementacja systemu monitorowania pracy agentów ubezpieczeniowych 2009
Wojciech, Paweł Cabaj Studia Inżynierskie Projekt i implementacja wybranych funkcji systemu planowania produkcji w fabryce kosmetyków 2010
Krzysztof Gawryjołek Studia Inżynierskie Hurtownie danych w przedsiębiorstwach przemysłowo-usługowych 2010
Marcin, Karol Chądzyński Studia Inżynierskie Projekt i częściowa implementacja systemu bezpieczeństwa zasobów informatycznych 2010
Michał, Jacek Barański Studia Inżynierskie Projekt i częściowa implementacja systemu bankowości elektronicznej 2010
Łukasz Stańczak Studia Inżynierskie Projekt i częściowa implementacja systemu wspomagającego zarządzanie zamówieniami publicznymi 2011
Krzysztof, Piotr Śmiech Studia Inżynierskie Projekt i częściowa implementacja systemu wspomagającego zarządzanie serwisem sprzętu biurowego 2011
Łukasz Kamiński Studia Inżynierskie Modelowanie i częściowa implementacja systemu zarządzania i sterowania produkcją wyrobu 2011
Konrad, Jerzy Żuchowski Studia Inżynierskie Tworzenie Hurtowni Danych dla Przedsiębiorstw Usługowych 2011
Emil Denis Studia Inżynierskie Projekt i częściowa implementacja aplikacji wspomagającej dział reklamacji 2011
Joanna Kubacka Studia Inżynierskie Projektowanie informatycznych systemów zarządzania w środowisku obiektowym na przykładzie wypożyczalni samochodów 2012
Agnieszka, Zofia Kadłuczka Studia Podyplomowe Zarządzanie organizacją wieloprojektową ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk wskaźnikowych   2007
Marek Bartosik Studia Podyplomowe Budowa zorientowanego na strategię portfela projektów w firmie branży IT   2007
Andrzej, Bernard Czajkowski Studia Podyplomowe Zarządzanie czasem 2007
Robert Skrzypczak Studia Podyplomowe Ocena przydatności metodyki Sure Step w procesie wdrażania systemu Microsoft Dynamics AX 2008
Radosław, Paweł Piesiewicz Studia Podyplomowe  Modele i narzędzia wspomagania zarządzania projektami - porównanie na przykładzie metody PERT/CMP 2008
Agnieszka Wasilewska Studia Podyplomowe Proces projektowania ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji oceny jakośći projektów 2008
Zbigniew, Janusz Zajfryd Studia Podyplomowe Modele oraz strategie zarzadzania projektami 2008
Michał, Marcin Burda Studia Podyplomowe Koncepcja zarządzania ryzykiem projektu w aspekcie jego złożoności 2008
Aneta, Magdalena Dąbrowska Studia Podyplomowe Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych 2008
Rafał, Mariusz Jakubczyk Studia Podyplomowe Koncepcja zarządzania jakością projektu w aspekcie jego złożoności 2008
Joanna Kubacka Studia Magisterskie Modelowanie technologii Data Miningu i jej zastosowań w obrocie papierami wartościowymi planowana obrona 2014
Tomasz Zglec Studia Magisterskie Efektywność wykorzystania zasobów projektowych w ujęciu analizy wartości planowana obrona 2014
Łukasz Lipiński Studia Magisterskie Funkcjonalność i użyteczność rozwiązań projektowych w ujęciu systemowym planowana obrona 2014
Paweł Stanicki Studia Magisterskie Analiza porównawcza wybranych systemów wspomagających zarządzanie firmą planowana obrona 2014
Mateusz, Jan Radzki Studia Magisterskie Modelowanie procesów wdrażania systemu zarządzania tożsamością w aspekcie bezpieczeństwa oraz wydajności organizacji planowana obrona 2014
Michał, Tomasz Koczko Studia Magisterskie Integracja procesów zarządzania zasobami technicznymi uczelni wyższej planowana obrona 2014
Robert Kuśmirek Studia Magisterskie Ocena i analiza wybranych systemów klasy OLTP w aspekcie ich przydatności w modelowaniu OLAP planowana obrona 2014
Krzysztof, Marek Szczęsny Studia Magisterskie Wydajność analiz w sysytemach OLAP w aspekcie architektury i funkcjonalności hurtowni danych w organizacjach gospodarczych planowana obrona 2014
Natalia, Maria Zysko Studia Magisterskie Analiza wartości w ocenie przydatności systemów klasy MRP/ERP jako wzorców projektowych planowana obrona 2014
Agata, Anna Grzywacz Studia Magisterskie Modelowanie Architektury korporacyjnej planowana obrona 2014
Renata, Agata Barańska Studia Magisterskie Modele zarządzania ryzykiem w ujęciu jakości projektu planowana obrona 2014
Krzysztof Kuzin Studia Magisterskie Strategie i metody integracji zasobów informacyjnych 2011
Michał Zieliński Studia Magisterskie Modelowanie aplikacji internetowych w środowisku open source 2011
Marcin, Przemysław Brudka Studia Magisterskie Modelowanie systemu informatycznego wspomagającego działalność usługową w środowisku obiektowo zorientowanym 2011
Beata Kutyłowska Studia Magisterskie Analiza porównawcza technologii informatycznych stosowanych w administracji publicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej w obszarze systemów e-government 2011
Przemysław Mantaj Studia Magisterskie Analiza porównawcza systemów monitorowania infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie 2011
Marcin Grzybowski Studia Magisterskie Model systemu prognozowania finansowego w wybranym środowisku technologicznym 2012
Łukasz Studniarek Studia Magisterskie Modelowanie systemu wspomagającego wewnętrzny obieg informacji w środowisku obiektowo zorientowanym 2012
Arkadiusz Kapica Studia Magisterskie Analiza porównawcza narzędzi wspomagających projektowanie systemów informatycznych zarządzania 2012
Marek Szczesny Studia Magisterskie Modelowanie systemów informatycznych w środowisku obiektowym 2012
Piotr Domański Studia Magisterskie Modelowanie hurtowni danych ze szczególnym uwzglednieniem wydajności procesów ETL 2012
Sebastian, Marcin Stańczyk Studia Magisterskie Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy e-PUAP 2012
Stefan Rutkowski Studia Magisterskie Analiza porównawcza wybranych metodyk zarządzania projektami 2013
Kamil Świerzbiński Studia Magisterskie Analiza porównawcza systemów CAT (Computer-assisted translation) 2013
Marcin, Łukasz Ciechanowicz Studia Magisterskie Ewaluacja i walidacja projektów informatycznych w ujęciu analizy wartości 2013
Łukasz Kamiński Studia Magisterskie Metodyki i modele zarzadzania jakością produktów informatycznych 2013
Konrad Lipner Studia Magisterskie Modele i narzędzia komunikacji w zarządzaniu projektami i w projektowaniu systemów informatycznych 2013
Leszek, Stanisław Peczyński Studia Magisterskie Dom jakości w projektach informatycznych 2013
Daniel, Konrad Walczuk Studia Magisterskie Optymalizacja czasowo-kosztowa w projektach informatycznych 2013
Adrian, Wiktor Walczyk Studia Magisterskie Ocena i analiza porównawcza wybranych metodyk zarządzania projektami 2013
Robocik WWSI