Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Spotkania władz Uczelni z Dyrektorem Generalnym IBM Polska oraz Hewllet-Packard Polska

Spotkania władz Uczelni z Dyrektorem Generalnym IBM Polska oraz Hewllet-Packard Polska

2009-07-06 15:02:42

W dniu 3 lipca br. w siedzibie IBM Polska odbyło się spotkanie członka Kolegium Rektorskiego WWSI Pana Jana Sokalskiego z Panią Anną Sieńko, Dyrektorem Generalnym IBM Polska. Przedmiotem spotkania było omówienie bieżących spraw dotyczących działań Uczelni. Pan Sokalski poinformował między innymi o: misji i ofercie edukacyjnej Uczelni, o założeniach i zadaniach Kolegium Rektorskiego WWSI, o najnowszym sukcesie - nagrodzie new@poland dla WWSI . Przedstawił aktualny stan zaawansowania prac w projekcie Informatyka + oraz plany rozbudowy siedziby Uczelni. W kolejnym punkcie spotkania zostały zaprezentowane zamierzenia związane z obchodami 10 jubileuszowego roku działalności WWSI (dawniej Mila College) oraz propozycje udziału IBM w obchodach. Pan Jan Sokalski w imieniu rektora zaprosił Panią Annę Sieńko do udziału w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2009/2010, która odbędzie się w warszawskiej siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej. Kolejne zaproszenie dotyczyło spotkania z rektorem Uczelni w dniu 19 sierpnia w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Obydwa zaproszenia zostały przyjęte z zadowoleniem.


Dnia 7 lipca br. odbyło się spotkanie Rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki z Panem Pawłem Czajkowskim - Dyrektorem Generalnym Hewllet Packard Polska. Tematem rozmów było omówienie inicjatywy mającej na celu możliwość zbudowania Centrum Badań i Transferu Technologii przy WWSI. Powstanie Centrum Badań i Transferu Technologii miałoby pozwolić na łatwiejsze wdrożenie, a potem komercjalizację inicjatyw naukowych takich jak badania podstawowe i rozwojowe.
Rektor poinformował również o nagrodzie przyznanej dla WWSI przez Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji –  new@poland w kategorii e-społeczeństwo za projekt Polska Wszechnica Informatyczna; w uznaniu praktycznych rozwiązań w zakresie edukacji dla społeczeństwa informacyjnego. Podczas rozmowy zwrócono także uwagę na znaczne poszerzenie oferty w zakresie studiów magisterskich (II stopnia), podyplomowych oraz w zakresie kształcenia ustawicznego (life long learning). Omówiono plany powrotu do działań, pod uznaną marką Mila College, jako internetowa platforma edukacyjna WWSI; dla celów kształcenia na odległość (studia podyplomowe), kształcenia ustawicznego, wsparcia kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (blended learning) oraz studiów w języku angielskim.
Ponadto na spotkaniu podsumowano dotychczasowe plany rozbudowy Uczelni (zakończona została faza projektowania).
Rektor przedstawił zamierzenia związane z obchodami 10 jubileuszowego roku działalności WWSI oraz z inauguracją roku akademickiego 2009/2010.
Pan Paweł Czajkowski zadeklarował swój oraz przedstwicieli HP udział w uroczystościach jubileuszowych. Jednocześnie jako wkład HP w obchody jubileuszu zadeklarował gotowość sfinansowania szkoleń dla absolwentów Uczelni w zakresie najnowszych technologii informatycznych HP (szkolenia odbędą się we wrześniu br. o czym poinformujemy Państwa na stronie).

Kolejne spotkanie w ramach prac Kolegium Rektorskiego odbędzie się w dniu w dniu 15 lipca br. - na zaproszenie Rektora WWSI, w siedzibie Uczelni naszym gościem będzie Pan Jacek Murawski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska.

Robocik WWSI