Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Studia informatyczne w polskich szkołach wyższych w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studia informatyczne w polskich szkołach wyższych w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2017-06-26 12:25:44

Kilka lat temu w jednym z wywiadów prasowych,  przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Rocki, na pytanie jak w gąszczu uczelni wybrać studia, które dadzą satysfakcję i poprawią pozycję przetargową absolwenta na rynku pracy, odpowiedział że trzeba zwrócić uwagę na ocenę kierunku studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną, a nie tylko na pozycję całej uczelni prezentowaną w rankingach. Według prof. Rockiego są świetne uczelnie, na których funkcjonują kiepskie kierunki i uczelnie słabsze w rankingach, ale wyspecjalizowane, mające jeden dobry kierunek.

Instytucją, która od 2003 roku dokonuje oceny programowej kierunków studiów prowadzonych przez poszczególne uczelnie/wydziały w Polsce jest Polska Komisja Akredytacyjna. Wśród tych kierunków jest również Informatyka. Z punktu widzenia kandydatów, studentów, absolwentów oraz pracodawców, oceny i raporty PKA są najpełniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o jakości kształcenia i badań w uczelniach/wydziałach prowadzących studia na kierunku Informatyka w Polsce. Dlatego warto zapoznawać się ze szczegółowymi raportami PKA, które zawierają pełny opis kierunku studiów informatyka prowadzonych w polskich szkołach wyższych.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu PKA - http://www.pka.edu.pl kierunek informatyka został oceniony przez Komisję ogółem 288 razy (stan na dzień 21 czerwca 2017), w tym ocen końcowych: wyróżniających - 9, pozytywnych - 214, warunkowych - 43, negatywnych - 22, (odstąpienia - 19, brak oceny - 1 uczelnia). Od 2009 roku PKA obok oceny końcowej wprowadziła dodatkowo oceny cząstkowe dla celów ewaluacji kierunków kształcenia. Od 2009 do 2011 roku obowiązywało 11 ocen cząstkowych. Od 2011 roku oceny przeprowadzano na podstawie 8 kryteriów cząstkowych. Od 2015 ocena końcowa jest wystawiana w oparciu o 6 ocen cząstkowych: (1) ocena koncepcji kształcenia i realizacji na ocenianym kierunku studiów programu kształcenia umożliwiającego osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, (2) ocena liczby i jakości kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzonych w jednostce badań naukowych, (3) ocena współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, (4) ocena infrastruktury dydaktycznej i naukowej umożliwiającej realizację programu kształcenia i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia, oraz prowadzenie badań naukowych, (5) ocena wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, (6) ocena skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia zorientowanego na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów.

Polska Komisja Akredytacyjna w latach 2003-2017 wystawiła jedynie 7 uczelniom/wydziałom prowadzącym studia na kierunku informatyka końcowe oceny wyróżniające (w tym Akademia Górniczo - Hutnicza oraz Politechnika Poznańska otrzymały oceny wyróżniające dwukrotnie), 7 uczelni - Politechnika Warszawska (3 wydziały), Politechnika Śląska, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych otrzymało od PKA oceny wyróżniające cząstkowe. W gronie 14 najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną polskich uczelni/wydziałów prowadzących studia na kierunku informatyka znajduje się WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce otrzymała dwie cząstkowe oceny wyróżniające: za jakość prowadzonych badań naukowych oraz kompetencje kadry dydaktyczno-naukowej na kierunku informatyka.

Andrzej Żyławski - Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym wykazem ocen wystawionych dla kierunku Informatyka przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2003-2017. W załączonej tabeli na pierwszym miejscu zamieszczone są uczelnie/wydziały, które uzyskały od PKA oceny końcowe lub cząstkowe wyróżniające. Kolejno zamieszczone są pozostałe uczelnie/wydziały prowadzące studia wyższe na kierunku informatyka ocenione przez PKA. W kolumnie ocena końcowa podlinkowane są udostępnione przez PKA raporty dla poszczególnych jednostek.

Oceny cząstkowe oraz końcowe wystawione szkołom wyższym/wydziałom prowadzącym studia na kierunku informatyka przez PKA (2003-2017)

Robocik WWSI